Home » Bericht

Categorie: Bericht

ALV op 23 april 12.00 uur

vacature Secretaris VGH de Kapel

Wat ga je doen?

– Samen met de andere bestuursleden en de voorgangers maak je het beleid voor de Kapel

– Je beslist samen met het bestuur over activiteiten en dagelijkse zaken

– Je organiseert vergaderingen voor het Dagelijks bestuur (8 keer per jaar), het Algemeen bestuur (1 of 2 keer per jaar) en de Algemene ledenvergadering (1 of 2 keer per jaar) en zorgt voor de Agenda, Notulen e.d.

– Je regelt het jaarverslag

– Samen met de penningmeester regel je 2 keer per jaar bijdragebrieven

– Je ontvangt en verwerkt de ingaande post

Jij bent vast de goede persoon als je:

– Bestuursverantwoordelijkheid wil dragen

– Van organiseren en schrijven houdt

Inlichtingen kun je krijgen bij alle bestuursleden.

Een moment van bezinning op de vrijdagavond

Een moment van bezinning op vrijdagavond

Vanaf februari is de Kapel elke vrijdagavond geopend voor een moment van bezinning.

Even op adem komen (op de 1e vrijdag van de maand) en de meditatiebijeenkomst (op de 3e vrijdag van de maand) kent u als het goed is al. Maar nu komen er nieuwe, inspirerende vrijdagavonden bij.

1e vrijdagavond van de maand

Vanaf nu zal Even op adem komen eens in de twee maanden plaatsvinden. U kunt dan vanaf 18.00 weer aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd, waarna we in de kerkzaal een bezinningsbijeenkomst organiseren.

In de maand dat er geen Even op adem komen is, wordt er een filosofie-avond georganiseerd. Rondom een bepaald thema gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van filosofische teksten uit verschillende tradities.

2e vrijdagavond van de maand

Poëzieteksten kun je op verschillende manieren lezen en juist door er samen naar te kijken, is het mogelijk om nieuwe en diepere lagen in de tekst te ontdekken. Dat is dus wat we op de 2e vrijdagavond van de maand gaan doen. We gaan op verschillende manieren en in verschillende vormen aan de slag met gedichten.

3e vrijdagavond van de maand

Zoals u gewend bent, kunt u op de derde vrijdagavond naar de Kapel komen voor een meditatiebijeenkomst, waarbij geput wordt uit bronnen uit verschillende tradities.

4e vrijdagavond van de maand

In rituelen schuilt veel kracht. Eeuwenoude rituelen maken iets in ons los en nieuwe rituelen kunnen weer verstarde situaties losbreken. Op deze vrijdagavond gaan we aan de slag met verschillende rituelen. Aan de ene kant met rituelen uit verschillende religies en culturen, maar we gaan ook zelf vorm geven aan rituelen.

5e vrijdagavond van de maand

Soms telt een maand vijf vrijdagen en dan gaan we mediteren aan de hand van kunstwerken. Hoe dat eruit ziet? Er staat een schilderij centraal en u wordt uitgedaagd om daar dieper en op een andere manier naar te kijken, zodat u nieuwe dingen ziet. Het schilderij kan dan bepaalde gevoelens en gedachten oproepen.

Alle vrijdagavonden beginnen om 19.30 uur, met uitzondering van Even op adem komen.

Meer informatie over de komende vrijdagen kunt u vinden bij de activiteiten.

Koffie en verhaal

De Kapel organiseert iedere maand ‘Koffie en verhaal’, waarbij Erik Jan steeds religieuze, mythische en mystieke verhalen uit de hele wereld zal vertellen.

Aanvang op verschillende momenten (kijk in de agenda) en duurt ongeveer een uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De Kapel is een vrijzinnig centrum waar iedereen – van christen en boeddhist tot atheïst – een thuis kan vinden. Het markante houten, zwarte gebouw is een voormalig koetshuis uit de 19e eeuw en ligt aan de ’s-Gravelandseweg 144 in Hilversum.

Kapelkoor zoekt nieuwe leden!

Het Kapelkoor is van start gegaan met de nieuwe dirigente Elles Dekker. Elles is enthousiast en we hebben er allemaal weer zin in. Er waait een nieuwe wind door het koor.

Als u ook graag wilt zingen, is dit een mooi moment: we gaan nieuwe liederen instuderen en een basis-repertoire opbouwen.
Wilt u meedoen of eerst een avond komen luisteren? We komen elke woensdagavond bij elkaar in de Kapel, van 20.00-22.00 uur.

U bent van harte welkom.
Meer informatie bij
Akke-Clara Thimm-Stelwagen
telefoon: 0297 743 044
mail: thimstelwagenac@gmail.com

Elles Dekker, koordirigent

Elles Dekker is dirigent van de cantorij van  het Apostolisch Genootschap, ook leidt ze regelmatig projectkoren. Ze zingt haar hele leven al, is zelf lid van het Apostolisch Genootschap.

Wil jij zingen? Zing mee en meld je bij de dirigent: elles.dekker@ymail.com