Home » Activiteit

Categorie: Activiteit

Even op adem komen

Eenmaal in de maand op een vrijdagavond om 19.00 uur is er Even Op Adem Komen. Na een drukke (werk)week gedurende ongeveer 3 kwartier een pas op de plaats maken, tot rust komen, een moment van bezinning en hernieuwde inspiratie.

Bij het licht van kaarsjes luister je naar muziek, reflecteren we op de actualiteit, belichten we een thema. We wisselen gesproken woord af met zowel hedendaagse als klassieke muziek en sluiten af met een korte) meditatie. Na afloop delen we onze ervaringen en belevenissen bij een kop koffie of thee.

Elke 1e vrijdag van de maand voorlopig om 19.00 uur.

De volgende data zijn: 1 april, 6 mei en 3 juni

We weten nog niet of er komend voorjaar een versoepeling van de 1,5 meter maatregelen zal zijn zodat we vooraf  om 18.00 uur de tafels boven in de Kapel kunnen dekken voor een eenvoudige maaltijd, waar we elkaar in verbondenheid ontmoeten en  al even ‘los’ komen van alle hectiek van de week. Als de maaltijd doorgaat, zijn de kosten Euro 5,00 incl. drankje.

Het EOAK team Jos Beutler, Marike Spanjaard, Reimeke Spanjaard

Even op adem komen

Eenmaal in de maand op een vrijdagavond om 19.00 uur is er Even Op Adem Komen. Na een drukke (werk)week gedurende ongeveer 3 kwartier een pas op de plaats maken, tot rust komen, een moment van bezinning en hernieuwde inspiratie.

Bij het licht van kaarsjes luister je naar muziek, reflecteren we op de actualiteit, belichten we een thema. We wisselen gesproken woord af met zowel hedendaagse als klassieke muziek en sluiten af met een korte) meditatie. Na afloop delen we onze ervaringen en belevenissen bij een kop koffie of thee. 

Elke 1e vrijdag van de maand voorlopig om 19.00 uur.

De volgende data zijn: 4 maart, 1  april, 6 mei en 3 juni

We weten nog niet of er komend voorjaar een versoepeling van de 1,5 meter maatregelen zal zijn zodat we vooraf  om 18.00 uur de tafels boven in de Kapel kunnen dekken voor een eenvoudige maaltijd, waar we elkaar in verbondenheid ontmoeten en  al even ‘los’ komen van alle hectiek van de week. Als de maaltijd doorgaat, zijn de kosten Euro 5,00 incl. drankje.

Het EOAK team Jos Beutler, Marike Spanjaard, Reimeke Spanjaard

Mennomaaltijd

 

Op 1 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse Menno-maaltijd. 

Onder voorbehoud van de maatregelen nodigen wij U allen uit voor een lezing van Henk Stenvers met als toetje een gezamenlijke warme maaltijd. Houd  u voor de meest recente informatie de website  van de kapel in de gaten!

Het programma
Binnenlopen vanaf 16.00 uur. In de Kerkzaal wordt u ontvangen met een kopje thee. Om 16.30 uur gaan we ongeveer een uurtje luisteren naar Henk. Na afloop van zijn verhaal drinken we wat en gaan tegen 18.00 uur naar boven voor de maaltijd. Akke-Clara Thimm-Stelwagen zal  de middag aan elkaar praten. 

Rond 20.00 uur zal deze bijeenkomst afgelopen zijn.

Wie is Henk Stenvers?
Henk is oud-directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en tegenwoordig voorzitter van de internationale vereniging van Doopsgezinden: De Mennonite Word Conference. 

Waar gaat de lezing over?
Henk geeft aan:  Er zijn ruim 2 miljoen doopsgezinden verspreid over 86 landen. Ruim 66% van deze broeders en zusters leven in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Alleen in Nederland wordt de naam doopsgezinden gebruikt, elders worden namen gebruikt als: Mennonites, Mennonite brethren, Brethren in Christ, Anabaptists, Meserete Kristos, Amor Viviente, etc. Er zijn grote verschillen tussen deze verschillende groepen die deels historisch en deels contextueel te verklaren zijn. De algemene overeenkomst:  de anabaptistische (wederdopers) grondslagen. 

In de presentatie zal ik ingaan op wat migratie en zending voor deze verspreiding hebben betekend en wat de ontwikkelingen van de laatste decennia zijn. Ik zal ingaan op hoe Mennonite World Conference de 107 lidkerken (in totaal 1,5 miljoen leden) uit 58 landen verbindt, wat de uitdagingen daarbij zijn en wat de plaats is van de Nederlandse doopsgezinden in dit wereldwijde geheel.    

Er zijn geen kosten aan deze maaltijd verbonden.
U kunt zich aanmelden bij Tineke Heida. Telefoon: 06-48601691
Zonodig kan Anneke van den Berg  (06-23473308) proberen vervoer voor u te regelen.

Wij voelen ons genoodzaakt om op de QR-code te controleren.

Graag tot ziens op 1 februari, 

Tineke Heida, Anneke van den Berg, Anne de Jong en Marike Spanjaard 

Meditatie

Vanaf januari gaan we weer verder met maandelijkse meditatiemomenten, elke 3e vrijdagavond.
Gelukkig kunnen we vrijdagavond 21 januari ook daadwerkelijk van start gaan. Het thema is deze avond ruimte en dankbaarheid.
We lezen een korte tekst/gedicht en er is tweemaal een geleide meditatie. In de afronding is er gelegenheid je ervaring te delen of een vraag te stellen.
We zijn ongeveer een uur samen (met een uitloop van maximaal 15 minuten).
Ervaring met meditatie is beslist geen vereiste. Iedereen is welkom, kom gerust eens kijken en proeven of het je past!  

De meditaties worden begeleid door Elly van Kuijk en Annie Schalkwijk. Deze vrijdagavond wordt door Annie begeleid.  

Volgende data: vrijdag 18 februari, vrijdag 18 maart.
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelden: info@dekapel.nu