Home » Boekpresentatie: Bijbelse miniaturen

Boekpresentatie: Bijbelse miniaturen

Wij zijn blij u uit te kunnen nodigen voor een Kapellezing met ds. Carel ter Linden. Hij is bekend als de ‘hofpredikant’ die verschillende koninklijke huwelijken inzegende en is de broer van Nico ter Linden, die de reeks navertelllingen van de bijbel ‘Het verhaal gaat..’ schreef. 

Maar we kennen hem ook omdat hij al verschillende bijeenkomsten en diensten in onze Kapel leidde. In cursussen en kring kwamen zijn boeken ‘Wandelen over het water’ en ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’ aan de orde. Nu heeft hij enkele maanden geleden een boek het licht doen zien waarin hij 70 Bijbelverhalen in steeds twee bladzijden weergeeft en duidt. Het zijn ‘Bijbelse miniaturen’.

Ds. Ter Linden stuurde ons nog de volgende toelichting:

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om bijzondere, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan. Deze wijsheid wordt hier gezien als afkomstig van een ‘God’, die ons mensen ‘hoort’ en ‘ziet’, en soms ook het wóórd neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook de hele gedachte aan een ‘God’ die spreekt misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand nú zegt: ‘Ík geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Datum: maandag 18 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de Kapel