Home » Bijbel Centraal: de zondvloed

Bijbel Centraal: de zondvloed

Stijging van de zeespiegel, waardoor al het land onder water wordt gezet…. Een aarde die zijn ondergang tegemoet gaat… Er is een Bijbelverhaal dat lijkt aan te sluiten op onze zorgen over de opwarming van de aarde en de klimaatverandering: dat van de Zondvloed uit het boek Genesis, de hoofdstukken 6-9.

In verschillende culturen en religies is de zondvloed (‘aanhoudende vloed’) een belangrijk mythologisch thema. Een grote overstroming wordt dan gezonden door een god of goden. Een beschaving of de hele wereldbevolking – met uitzondering van een enkeling en zijn gezin – wordt vernietigd, vaak als straf. Wat is het Bijbelse perspectief? Is er iets van te leren voor onze huidige problemen? U bent welkom bij een tweede bijeenkomst hierover. 

Datum: dinsdag 12 maart
Tijd: 14.00-15.30 uur

Gespreksleider: Ds. Peter Korver