Home » Bijbel Centraal: “De groene bijbel”

Bijbel Centraal: “De groene bijbel”

U bent welkom bij twee bijeenkomsten van Bijbel Centraal, die dit najaar gewijd zijn aan ons jaarthema Duurzaamheid.

Roept de bijbel ons op tot duurzaamheid? Is de zorg voor moeder aarde een bijbelse opdracht?

Er zijn er die zeggen: ja, God gaf u en mij de opdracht rentmeesters te zijn, met de opdracht de aarde te bewerken en te bewaren (Genesis 2 : 15). Daarmee bedoelde Hij dus geen roofbouw plegen, maar ‘bewerken en bewaren’, waarbij ‘bewaren’ betekent: beschermen, behoeden (voor het kwade).

Er zijn er die zeggen: van dat bewerken hebben we werk gemaakt, maar met dat bewaren ging het meteen al helemaal mis.

Er zijn er die zeggen: ja, de bijbel staat vol van verwondering over de schoonheid van de schepping . Zie psalm 8 en 139.

Anderen wijzen op de opdracht: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Is dat geen uitnodiging tot een heersen en uitbuiten van dieren en de aarde?

We lezen en onderzoeken een aantal van deze teksten. Daarbij nemen we ook de Groene Bijbel erbij. Dit is een speciale uitgave van de nieuwe bijbelvertaling van 2004.  De Groene Bijbel onderstreept het belang van de teksten die hierover gaan, door ze groen te markeren. Daarnaast bevat de Groene Bijbel ver diepende artikelen over geloof en duurzaamheid, en interviews met mensen die in hun werk of leven stappen hebben gezet op de weg naar duurzaamheid.

U bent van harte welkom!

Dinsdag 23 oktober
Dinsdag 27 november
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Gespreksleider: ds. Peter Korver