Home » Bijbel Centraal

Bijbel Centraal

In het kader van ons jaarthema Diversiteit en Vrede zijn er dit voorjaar twee bijeenkomsten van Bijbel Centraal. De eerste was in februari, de tweede is op woensdag 4 maart.

Ook nu, bevragen we een bekende bijbeltekst op zijn betekenis voor het in vrede samenleven van mensen en volkeren. Deze keer lezen we o.l.v. ds. Peter Korver een gedeelte uit de Bergrede, Mattheus 5, vers 9, waarin Jezus ons een levensweg en belofte voorhoudt: Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gespreksleider: ds. Peter Korver
Datum:       4 maart 2020
Tijd:             14:00 – 16:00 uur