Home » Bijbel Centraal

Bijbel Centraal

In de tuin van het gebouw de Verenigde Naties in New York staat het beeld van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. Het beeld is ontleend aan een tekst van de profeet Jesaja en staat symbool voor het einde van geweld en het begin van de wereldvrede. In het kader van ons jaarthema Diversiteit en Vrede zijn er twee bijeenkomsten van Bijbel Centraal. We bevragen twee teksten op hun betekenis voor het in vrede samen leven van  mensen en volkeren die zo divers zijn in cultuur, ambitie en overtuiging. De eerste bijeenkomst staan we stil bij het visioen van Jesaja 2: 1-5  “Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”

De tweede bijeenkomst lezen we hoe Jezus ons een levensweg en belofte voorhoudt: Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Matteus 5:9).

Datum: maandag 3 februari en maandag 2 maart
Tijd: 14:00-16:00 uur