Home » Bijbel centraal

Bijbel centraal

Op 6 november is de tweede bijeenkomst van Bijbel Centraal rond ons jaarthema Diversiteit. Dit keer gaat het om de diversiteit aan culturen binnen onze eigen leefomgeving. We hebben inmiddels een veelkleurige samenleving en de vraag hoe met elkaar om te gaan is blijvend actueel. In dit kader lezen we dit keer de bekende gelijkenis van Jezus van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Wie is je naaste? Volgens een lid van de tweede kamerlid van wie we de naam hier niet noemen, leert Christus ons dat we niet zozeer moeten houden van mensen ver weg, maar van onze náásten. Eigen volk eerst dus. In de gelijkenis lijkt Christus echter te wijzen op de verachte vreemdeling als degene die een naaste is…  Deze middag lezen we met elkaar zorgvuldig de tekst en kijken wat deze voor ons en voor de samenleving kan betekenen.

Datum: woensdag 6 november
Tijd: 14.00-16.00 uur
Gespreksleider: ds. Peter Korver