Home » Bijbel Centraal  26 september

Bijbel Centraal  26 september

In de eerste periode van het nieuwe seizoen is er opnieuw een serie van drie bijeenkomsten rond de bijbel met een opmerkelijke titel: Weg met de bijbel. Een dubbelzinnige titel. Kunnen we zo langzamerhand die bijbel voorgoed terzijde leggen omdat die zijn tijd gehad heeft en ons alleen maar tegenstaat? Of is er met die bijbel voor ons een (nieuwe) weg te gaan? We sluiten aan op een boek met de gelijknamige titel dat begin dit jaar is gepubliceerd door drie remonstrantse theologen. De auteurs denken dat de bijbel een weg voor ons kan zijn, want de ondertitel is ‘Gids voor vrijzinnig bijbellezen’.

In drie bijeenkomsten gaat Bijbel Centraal aan de slag met wat het boek ons aanreikt over de vraag hoe de bijbel gelezen kan worden. We diepen dat uit aan de hand van een actueel thema, n.l.  onze omgang met de natuur.

1e bijeenkomst: 26 september. Hoe lees je de bijbel: feministisch, eco-theologisch, psychologisch, antropologisch, historisch of nog anders? Leiding: ds. Peter Korver

2e bijeenkomst: 24 oktober. Thema Mens en planeet : natuur. Leiding: ds. Tom Rijken

3e bijeenkomst: thema Mens en planeet: toekomst. Leiding: Rachelle van Andel

Waarom zou je de bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Dus: ‘Weg met de bijbel’?  Drie vrijzinnige theologen gaan in een pas verschenen boek met deze titel aan de slag met deze stevige vragen. Zij zijn kritisch, maar helemaal weg van de bijbel.

Het boek heet:  Weg met de Bijbel – ISBN 9789021170060 Literatuur: Sigrid Conradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh, Gids voor vrijzinnig bijbellezen (Meinema, 2017) (U hoeft het boek niet gelezen te hebben). Tijdens drie middag bijeenkomsten gaan de twee predikanten van De Kapel met u in gesprek over de drie thema’s: Geld en armoede, Kwetsbaarheid en Mens en planeet.

Datum: Dinsdag 26 september
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: de Kapel
Inleider ds. Peter Korver