Home » Bent u Single

Bent u Single

Voor wikipedia is een ‘single’ iemand die geen partner heeft, alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Hun aantal groeit en zal de komende dertig jaar verdubbelen. Dat komt omdat weduwen langer thuis blijven wonen, voorts omdat meer mensen scheiden en alleen blijven wonen en tenslotte omdat meer mensen met een vaste relatie toch een eigen woning aanhouden. Sommigen kiezen er bewust voor om niet met een partner samen te leven, anderen overkomt het. 

Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo’s of singles, maar daarmee is lang niet alles gezegd. Ook zij onderhouden relaties in allerlei vormen. Ze hebben een relatie met iemand, maar wonen niet samen. Of in het weekend wel en door de week niet. Er zijn vriendschappen met intimiteit, maar geen seks. Er zijn mensen die bewust ervoor gekozen hebben alleen te leven en nog altijd wordt aan hen gevraagd ‘of ze de ware nog niet gevonden hebben’. 

De remonstrantse predikant van Rotterdam en voormalig hoogleraar Europese cultuur dr. Christiane Berkvens heeft onlangs een boekje gepubliceerd dat over deze groep gaat. Ze behoort er zelf ook toe, nadat twee keer in haar leven een echtgenoot door ziekte overleed. 

De titel is ‘Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single’. Haar boodschap: alleen leven vraagt om een specifieke intimiteit en een eigen spiritualiteit. Christiane beseft dat alleen wonen heel plezierig kan zijn, mits er een bepaalde verbondenheid, intimiteit, met anderen bestaat. Voor haar is alleen wonen met een hechte inner circle het beste. 

Ze bespreekt de mogelijkheden om een goed leven alleen te hebben. Sociale media bieden mogelijkheden om vanuit je huis ervaringen te delen met anderen. De inrichting van je huis is een belangrijk element voor het welbevinden als je alleen woont. Een probleem zijn de luwtemomenten. Je kan de agenda volproppen met afspraken om je te beschermen tegen de luwtemomenten, maar dat is niet voldoende.  Berkvens raadt af om zelfhulpboeken te lezen: ga  niet zoeken naar je ware zelf. Betekenis vinden we – of we alleen wonen of niet – juist buiten onszelf, in onze relaties met anderen en de gemeenschap waartoe we behoren. Het heeft meer zin te reflecteren op de vraag hoe je een goed en fatsoenlijk mens kunt worden, toegewijd aan het welzijn van anderen en van de wereld om je heen. God is in de westerse samenleving zo vaak ingeruild voor het ego. Religie kan jou, als single, juist verbinden met iets groters, iets buiten jou om. 

Wie echt alleen kan zijn, heeft geleerd om op zichzelf terug te vallen, zonder externe stimuli en constante sociale bevestiging.  Spiritualiteit voor de single is het vermogen bronnen van reflectie en beleving aan te boren die het mogelijk maken boven zichzelf uit te reiken. Intimiteit is ook voor de single belangrijk en zoekt naar een verbondenheid met anderen, een verbondenheid die lichamelijk, emotioneel of spiritueel kan zijn. 

Ook in onze geloofsgemeenschap wonen velen alleen. Het kan heel zinvol zijn om dan dit boekje van 75 pagina’s te lezen. Maar ook anderen kunnen er veel zinvols voor hun eigen leven uit halen.

Peter Korver