Home » Archieven voor Kapelbeheerder

Auteur: Kapelbeheerder

Viering met Madelief Brok

Zondag 27 november is het de eerste Adventszondag. We verwelkomen Madelief Brok, een bekend gezicht in de Kapel.

Sinds 1 mei is zij werkzaam als inspirator bij de Woudkapel in Bilthoven met de opdracht te kijken op welke manier er een toekomst is voor de gemeenschap. Een spannende, uitdagende opdracht die haar na aan het hart ligt, vertelt ze; immers zij gelóóft in het belang van gemeenschappen en de kracht van samenkomen.

Over haar viering vertelt Madelief: “Ik ga bij jullie voor op eerste advent. Ik heb een mooie monoloog liggen van Imme Dros, geschreven vanuit het oogpunt van Jozef, de ‘vader’ van Jezus. Ik denk dat dit mooi materiaal is om rond advent wat mee te doen.”

Fijn om Madelief weer in ons midden te hebben!

Kapelconcert – Maxime Snaterse

Pianorecital door Maxime Snaterse (1996)

Zij begon op negenjarige leeftijd met pianolessen bij Lena Markov. Daarnaast heeft ze les gehad van Bella Tubejeva en sinds 2011 volgt ze lessen bij Frank van de Laar aan het ArtEZ Conservatorium. Hier heeft ze cum laude haar Bachelor of Music afgesloten en heeft ze recent haar Master of Music afgerond met een 10, met de hoogste onderscheiding.
Momenteel is ze bezig met haar tweede Master of Music aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, waar ze les krijgt van Aleksandar Madžar.

Maxime heeft brede interesses. Naast haar muzikale studies en activiteiten, begon zij in 2016 met haar bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente (2019 afgestudeerd). In 2020 heeft ze haar Master Business Administration cum laude afgerond. Gelukkig blijft ze op de eerste plaats de gedreven, enthousiaste en opmerkelijke pianiste, die haar fascinatie voor de klassieke muziek wil delen met het publiek.

Op het programma van het Kapel Concert staan werken van Brahms, Debussy en Rachmaninov.

Datum: zaterdag 26 november
Zaal open: 15.00 uur
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: de Kapel
Toegang: € 15,00 – kinderen gratis uitsluitend contant,
er is geen pin

Graag reserveren via koster@dekapel.nu

 

Duurzaamheidsviering met Elly van Kuijk

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staat duurzaamheid centraal. ‘Wat laat je na?’ is de centrale vraag in de viering.

Een vraag die je op verschillende wijzen kunt opvatten. Het kan gaan over hetgeen je koestert en bewaart voor volgende generaties of het kan je bepalen bij je handelen: wat doe je of wat doe je niet (meer)? Verschillende invalshoeken dus, die we op deze zondag zullen overdenken met elkaar.

We gaan deze zondag ook met elkaar aan tafel. De leden van de duurzaamheidsteam hebben de viering samen met ds. Elly van Kuijk voorbereid en hopen op uw komst.

Kapellezing – Petra van der Kooij

Op 15 november 2022 houdt Petra van der Kooij de Duurzaamheidslezing 2022. Zij is de schrijfster van het inspirerende boekje ‘Waarom zou ik?’ Daarin staan 12 interviews met 12 mensen die op heel verschillende manieren zijn betrokken bij verduurzaming en klimaatverandering in Nederland. Wat zijn de redenen waarom zij iets aan verduurzaming doen? En op welke manier doen zij dat?

De geïnterviewden, o.a. politiek filosofen, ondernemers, actievoerders en ecologen, kiezen daarbij 4 verschillende invalshoeken:
*de belangrijke rol van het individu
*nieuwe vormen van samenleven van mens en aarde
*werken aan verandering
*generatie-overstijgend

Petra schrijft in haar inleiding over haar eigen motivatie om dit project te ondernemen. In het afsluitende hoofdstuk geeft zij haar eigen conclusies en gaat in op het belang van hoop.

Op 15 november is er na de pauze ruime gelegenheid om met haar van gedachten te wisselen.

Graag roepen we iedereen op om deze avond naar de Kapel te komen.

Datum: dinsdag 15 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Kapel
Entree: € 5,00, pinnen is mogelijk

Graag even opgeven via info@dekapel.nu

Schilderworkshop met Maria Fontaine

Aan ons jaarthema Vrijzinnig: zinnig vrij? geven we op verschillende manieren aandacht. Op deze ochtend doen we het op papier. Mat aquarelverf, aquarelpotloden en krijt gaan we proberen iets van vrij zijn uit te beelden.

Maria Fontaine is beeldend kunstenares in Hilversum (www.mariafontaine.nl) en zingt in ons Kapelkoor. Zij helpt ons op weg.

Vanwege de aan te schaffen materialen is opgeven noodzakelijk en kunnen er max. tien deelnemers aan deze workshop meedoen.

Het wordt vast een heel ontspannende schilderactiviteit met Maria en het thema Vrij zijn! Beken kleur en kom schilderen! Iedereen welkom.

Datum: vrijdag 11 november
Tij: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: de Kapel
Toegang: € 10,00 incl materiaal en koffie/thee

Aanmelden via info@dekapel.nu
of 06 – 126 26 318 – vóór 4 november

Herdenkingsviering

Op 6 november gedenken we in onze geloofsgemeenschap hén die we in het afgelopen jaar moesten loslaten.

We noemen hun namen en zetten hen in het licht door het aansteken van een kaars.

Muziek, zang, stilte en woorden begeleiden ons gedenken.

Ds. Elly van Kuijk-Spaans gaat voor.

Allerzielen

Licht dat ons (aan)raakt

November is de maand om de mensen die ons ontvallen zijn te herdenken. In de viering van 6 november worden de namen van de leden en vrienden van de Kapel genoemd en kunnen mensen ook een kaarsje aansteken voor iemand die zij persoonlijk kennen.

Kom je liever door de week? De Kapel is op 2 november open van 17.30 – 19.30 uur.
Je kunt binnenlopen, een kaars aansteken, een mooie tekst lezen, een praatje maken of gewoon even stil zijn.

Veel kerken in Hilversum zijn in deze tijd extra open, samen Licht dat ons (aan)raakt.

Taizé viering

Zondag 30 oktober – Taizé viering.

Sommige mensen zijn er geweest, anderen kennen Taizé alleen van de liederen.
En die gaat het Kapelkoor voor ons zingen, maar vanzelf zullen we allemaal gaan meezingen.

Het vieringenteam zorgt voor enkele passende teksten tussen de liederen door en er zijn stiltes. Een viering die anders is.

Kom en laat je inspireren!

Kapelconcert oktober

Ephraim van IJzerlooij, cello en Paul de Boer, piano.

Ephraim van IJzerlooij (1983) is een allround cellist, componist en dichter.
Zijn eindexamen Master of Music aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is gewaardeerd met een 9, met onderscheiding voor de poëzie in zijn spel. Hij volgde masterclasses bij Vladimir Perlin, Yo Yo Ma en Shmuel Ashkenasi.

Ephraim speelt op een cello gebouwd door Daniel Roye in 2004 te Amsterdam. Hij heeft dit instrument in 2013 aangeschaft met steun van het SEM fonds.

Paul de Boer studeerde piano bij Neville Schäfer en later bij Fania Chapiro aan de Muziek Pedagogische Academie in Hilversum. Hij specialiseerde zich in het werken met zangers als pianist/begeleider en als dirigent. Als pianist concerteert hij zowel solistisch als in verschillende kamermuziekcombinaties. Hij wordt geroemd om zijn heldere techniek in combinatie met een fraai touché.

Ephraim van IJzerlooij en Paul de Boer heb-ben een programma voor u samengesteld met o.a. werken van Schumann, De Falla, Bach, Tschaikovsky, Rachmaninov en een eigen compositie van Van IJzerlooij.

Datum: zaterdag 29 oktober
Zaal open: 15.00 uur
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: de Kapel
Toegang: € 15,00 – kinderen gratis uitsluitend contant, er is géén pin

Graag reserveren via koster@dekapel.nu

Viering met Joke Werner

23 oktober gaat Joke Werner voor. Het thema voor haar viering koos ze naar aanleiding van een boek dat ze heeft gelezen van Louise Fresco: De plantenjager uit Leningrad.

Het boek gaat over het leven van Nikolaj Vavilov, een gedreven wetenschapper. Joke vertelt erover: “Vavilov heeft mij de ogen geopend voor de kostbaarheid van zaad. Zo las ik bijvoorbeeld: Een zaadkorrel is een eeuwenoude bibliotheek van genetische eigenschappen. Daardoor was de collectie voor professor Vavilov veel meer dan kostbaar plantmateriaal: het was de kracht van de verbeelding.

De titel van mijn overdenking is: ‘Zaad als hoop en hoop als zaad’.”

Meditatie

Elke 3e vrijdagavond in de maand is er meditatie in de Kapel.

Vlak voor het weekeinde komen we een uurtje bij elkaar en maken we tijd en ruimte om dichter bij datgene te komen dat ons ten diepste beweegt. Dit doen we middels verschillende meditatieoefeningen.
Zo heeft elke avond een ander karakter.

Van harte welkom om met ons mee te doen, ook als je nog niet eerder hebt gemediteerd.

Datum: vrijdag 21 oktober em vrijdag 18 november
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: de Kapel

Graag even opgeven via info@dekapel.nu

De laatste datum in 2022 is 16 december.

Viering met Elly van Kuijk-Spaans voor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 16 oktober gaat ds. Elly van Kuijk-Spaans voor.

Ze is dan terug van een korte studiereis naar het Schotse eiland Iona waar ze een week heeft meegeleefd met de geloofsgemeenschap die hier haar thuis heeft. Daar gaat u vast wat van merken op deze zondag!

Viering met Tom Rijken

Op zondag 9 oktober gaat Tom Rijken voor.

Over zijn viering schrijft hij: “Deze zondag zal ik spreken over wat er in Lucas 14, vers 1-14 aan de orde komt: het bezoek van Jezus bij een vooraanstaande Farizeeër. Een boeiende en leerzame tekst.

Het gaat om een omgekeerde wereld, net zoals de clown de wereld steeds omkeert en ons laat lachen. Zo is Jezus hier de clown voor de Farizeeën en kan hij ons laten lachen. Ja, waar kunnen mensen zich toch allemaal druk om maken! Het thema van de dienst heet dan ook: ‘De biddende clown – jij mag zijn wie je bent’.

Tevens zal ik het verhaal van de Biddende clown van Boukje Offringa vertellen”.

Even op adem komen

Bij het licht van kaarsjes luister je naar muziek en belichten we een thema. We wisselen gesproken woord af met hedendaagse of klassieke muziek en sluiten af met een korte meditatie. Na afloop delen we onze ervaringen bij een kop koffie of thee.

Deze keer is het thema Verbinding door Vertrouwen, Vertrouwen door Verbinding. Verbinding lijkt in deze tijd onder druk te staan. Verschillende opvattingen over de problemen waar wij voor staan, kunnen ons van elkaar vervreemden, zelfs wantrouwen oproepen, op micro- en macroniveau. Juist nu we elkaar zo nodig hebben. Hoe blijven we met elkaar verbonden? Hoe blijven we met elkaar in gesprek?

Om 18.00 uur dekken we boven in de Kapel de tafels voor een gezamenlijke eenvoudige maaltijd, waar we elkaar in verbondenheid ontmoeten en al even ‘los’ komen van alle hectiek van de week.

We zien jullie graag!

Datum: vrijdag 7 oktober inloop 17.45 uur
Aanvang: maaltijd 18.00 uur EOAK 19.00 uur
Locatie: de Kapel
Toegang: maaltijd € 5,00 (+ drankje), EOAK geen kosten

Aanmelden: info@dekapel.nu

De volgende EOAK is vrijdag 2 december!

Basistraining Compassie

De school voor compassie, die voortkomt uit het Leger des Heils, geeft deze training in de Kapel.
Je maakt een innerlijke reis en gaat op zoek naar harmonie en compassie met en voor jezelf en alles en iedereen om je heen.
Rituelen, oefeningen en theorie worden afwisselend aangereikt.

Data: maandagavond 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december
Tijd: 19.30- 21.30 uur
Kosten: € 245,00 incl. materiaal

Voor meer info: schoolvoorcompassie.com