Home » Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Ja, we leven in een welvarend land. In een stad met een relatief hoog opleidingsniveau en relatief hoge inkomens. En er zijn veel mensen die tegen of onder de armoedegrens leven moeten. In Nederland zo’n 1 miljoen mensen. Dus ook in Hilversum. Ook al kent u zelf niet iemand, denkt u.  Eénouder gezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers, alleenstaanden onder de 65 jaar. Daar is de kans op armoede groot. Weinig financiële middelen, lage opleiding, sociale uitsluiting al dan niet gepaard gaande met gezondheidsproblematiek. Dat is armoede. Niet altijd zichtbaar. Vaak verborgen, en er rust schaamte op. 

Elk jaar wordt er in Hilversum een netwerkontbijt georganiseerd door het Armoedeplatform. Rob Beker was daarin jarenlang actief. Hij riep geregeld op in onze Kapelgemeenschap om alert op te zijn op armoede. Dit jaar waren Annie Schalkwijk en ik aanwezig. Zo’n vijftig vertegenwoordigers van kerken, sociaal plein, gemeentepolitiek, hulpverleners schoven aan voor een prima ontbijt, verzorgd door La Place. Doel is om de organisaties en mensen die actief zijn in het bestrijden van armoede elkaar beter te leren kennen. Het blijkt dat vroegtijdige signalering en een vriendelijk aanbod van hulp ergere problemen voorkomt. Soms helpt geld mensen uit de nood. Maar nog vaker helpt een sociaal netwerk mensen uit hun isolement en neerwaartse spiraal. Laten we niet nalaten in actie te komen, daar waar wij armoede vermoeden en hulp kunnen bieden. 

Kijk ook eens op  www.armoedeplatformhilversum.nl 

Met groet, Anne S. de Jong