Home » Arminiusreeks 4: De maaltijd die verbindt – Peter Korver

Arminiusreeks 4: De maaltijd die verbindt – Peter Korver

Ds. Peter Korver, predikant van de Kapel, heeft zich tijdens zijn studieverlof verdiept in mogelijke vormen en de betekenis van gezamenlijke maaltijden in een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Het resultaat is verwerkt in een boekje, dat nu te verkrijgen is. (Begin volgend jaar zal ds. Korver in de Kapel zijn boek presenteren.)

 

Over het leven van de eerste christenen lezen we: ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.’ (Hand. 2:46). Je zou kunnen spreken van een tafelgemeenschap. Hoe belangrijk is het voor ons dat wij als geloofsgemeenschap regelmatig met elkaar aan tafel gaan? En hoe wordt het vieren van de rituele Maaltijd van brood en wijn daarbinnen ervaren? Peter Korver vroeg voorgangers die werkzaam zijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen naar hun ervaringen en ideeën rond het avondmaal en andere gezamenlijke maaltijden. De bevindingen staan in dit boekje.

Verder houdt de auteur een pleidooi voor regelmatige maaltijdvieringen in verschillende vormen. Enerzijds gaat het om het verkennen van mogelijkheden om brood en wijn te delen op een manier die blij maakt, die verbindend is en die niemand uitsluit. Anderzijds bepleit Korver om op veel meer momenten en manieren samen aan tafel te gaan. In een open en niet-dogmatische gemeenschap mag een gastvrije tafel staan waar mensen met uiteenlopende levensverhalen zich veilig en aanvaard mogen voelen.

Nu verkrijgbaar: no. 4 uit de Arminiusreeks. Bestelling (€ 5 + verzendkosten) via www.remonstranten.nl/webshop

U kunt ook bestellen per email info@remonstranten.org