Home » Alfred van Rappard: Keuzes maken

Alfred van Rappard: Keuzes maken

Alfred van Rappard maakt deel uit van zowel het Team Duurzaamheid, als van de ( loso sche) boekenkring. Tegen deze achtergrond maakte hij deze fotocollage.

We zien links een rots- wand die hij fotogra- feerde in het noordelijk deel van de Spaanse Pyreneeën. Rechts zijn we dichter bij huis: het Corversbos en de hei. Links is de kant die kaal, woest en dreigend is,

je kan er niets mee. De rotswand symboliseert dat wat je verwerkt en geaccepteerd hebt, de opgedane levensken- nis, het verdriet, de teleurstellingen en de veroudering.

Rechts is er leven, is er kleur. We zien het licht van de zon, het goudgeel van de herfst, het groen van een aantal bomen, het paars van de hei. De heide is meer het vredige, berustende en het onbeoordeelde.

De handen zoeken naar leven en staan voor verschillende levensfasen. Zij zoeken naar zijn, naar het leven. De grote hand links-vooraan is dominant aanwezig en vooral op eigen kracht gericht. Rechts koestert een hand het groen. Daarachter betast een hand beschermend een boom. Door het ‘oog’ van de grote hand zien we een levendig-oranje hand ons toezwaaien. Die staat voor het speelse, het jonge, voor het leven dat doorgaat.

Alfred: “Naarmate je ouder wordt, moet je je voortdurend aanpassen aan omstan- digheden die moeizamer worden. Het bijhouden van je geest en lichaam vergt erg veel van je. Kunst doet je alles vanuit een ander gezichtspunt waarnemen, helpt je met het verwerken van veranderingen en biedt voedzame vreugde.”

Peter Korver