Home » Afscheid Peter Korver en Monika Rietveld

Afscheid Peter Korver en Monika Rietveld

Eind januari hebben Peter Korver en Monika Rietveld hun werkzaamheden bij de Kapel afgerond. Peter was ruim 20 jaar als predikant verbonden aan de Kapel, Monika sluit een periode van 5 jaar als pastoraal werker af. Beide hebben met veel mensen een band opgebouwd, zowel binnen de Kapel als in samenwerkingsrelaties. We hopen op 18 april in de gelegenheid te zijn om op een persoonlijke manier afscheid van hen te nemen. We willen dit graag doen tijdens twee vieringen, de eerste om 10.30 uur, de tweede om 14.30 uur. U kunt zich al aanmelden voor een van deze vieringen.

Hoe deze afscheidsvieringen precies vorm gaan krijgen kunnen we pas op een later tijdstip bepalen. Houd daarom deze website en de Kapel Nieuwsbrief in de gate voor actuele informatie.