Home » Activiteiten

Activiteiten

Kapel lezingen

De Kapel organiseert regelmatig inspirerende lezingen. Vaak wordt hierbij een verbinding gezocht tussen actuele maatschappelijke thema’s en het vrijzinnig gedachtengoed. Soms krijgt een Kapel lezing (ook) online vorm.
Kapel lezingen worden aangekondigd via de Nieuwsbrief, Kapel Nieuws en deze site (zie agenda).

Even Op Adem Komen

Na een drukke (werk)week gedurende ongeveer 3 kwartier een pas op de plaats, een moment van bezinning en hernieuwde inspiratie. Bij het licht van kaarsjes luisteren we naar muziek, reflecteren we op actualiteit en belichten we een thema. We wisselen gesproken woord af met zowel hedendaagse als klassieke muziek en sluiten af met een korte meditatie. Na afloop delen we onze ervaringen bij een kop koffie of thee.Actuele informatie over de eerstvolgende bijeenkomst is steeds te vinden op deze site (zie Agenda) en in de Nieuwsbrief.
Het EOAK team: Jos Beutler, Marike Spanjaard, Reimeke Spanjaard.

Meditatieavonden

Regelmatig vinden er meditatieavonden plaats in diverse vormen, naast stilte kan een tekst, muziek of de actualiteit er onderdeel van zijn. We gebruiken korte teksten en soms ook poëzie uit diverse spirituele bronnen. Dit nemen we mee in wat langere stilte/meditatiemomenten.
Voel je van harte welkom om met ons een spirituele reis te maken, die ons op het spoor hoopt te brengen van onze innerlijke kracht. Een kracht die we willen inzetten en uitdelen om zo verbinding, welbevinden en harmonie te scheppen in onszelf en de wereld om ons heen.
Ervaring met meditatie is beslist geen vereiste. Kom eens kijken en proeven of het je past. Voor actuele informatie over de eerstvolgende meditatiebijeenkomst volg onze Nieuwsbrief en deze site (zie Agenda).
Annie Schalkwijk

Kring Levensvragen

De Kring Levensvragen is een min of meer vast groep van zo’n tien personen, die maandelijks bij elkaar komen.
Thema’s rond zingeving en spiritualiteit kunnen in alle breedte aan de orde komen. De kring bepaalt steeds zelf het programma, zo wordt op dit moment met teksten gewerkt aan de hand van ‘lectio divina’ en belicht steeds een van de deelnemers een persoonlijke geloofsbeleving.
Periodiek kunnen nieuwe deelnemers instromen. Voor informatie neem contact op met Christien de Kok christiendekok@hetnet.nl

Op weg naar duurzaamheid

Duurzaamheid is breed. Het gaat over ons eigen gedrag, over milieuvriendelijke verzorging van gebouw, huishouding en tuin en over het beheer van geld. Een specifieke uitdaging is zeker ook de verduurzaming van ons gebouw, een houten monument. Op alle aspecten worden plannen ontwikkeld en activiteiten uitgevoerd. Jaarlijks organiseren we samen met de andere Groene Kerken in Hilversum een lezing met een landelijk bekende voortrekker.
Het team Duurzaamheid is de inspirator en trekker. 

De Kapel en Vrede

Het bevorderen van Vrede is een belangrijk onderdeel van alle religieuze en spirituele tradities. Zo ook in de Kapel. De Vredesweek is altijd in de derde week van september.

In het verleden zijn er zeven Vredespalen geplaatst waarvan de eerste bij de Kapel. Na zeven jaar werd dit traject afgerond met het planten van een vredesboom, een nazaat van een overlever van het bombardement op Hiroshima. Dit boompje staat in de Kapeltuin.

Het Vredesteam bezint zich elk jaar op wat er mogelijk is. Zo was er een fietstocht langs de zeven vredespalen met een bezinningsmoment. Er was een Preek van de Leek in het Rosarium. We hadden een bijeenkomst in de Kapel rondom Vrede, drie inleiders vanuit Christendom, Islam en Humanisme.

Vredesorganisatie PAX is een inspiratiebron voor ons.

Boekenkring

De boekenkring bespreekt gedurende het seizoen eenmaal per maand een boek van filosofische of theologische aard  bij een van de deelnemers thuis.
In de afgelopen jaren zijn gelezen en besproken: Mijn tafelheer heet Plato van Rob Wijnberg, De kleine weg & het grote geluk van ds Stephan de Jong, Mijn land van Geert Mak, Religie voor atheïsten van Alain de Botton en De stille stem van Jan Oegema.
Inlichtingen bij: mw. Joke Ubbink, mail: JUbbink@kpnmail.nl

Museumkring

Regelmatig organiseert de museumkring een bezoek aan een tentoonstelling. We houden daartoe de musea agenda’s goed in de gaten en gaan per OV naar toe.

Inlichtingen bij: Rietje Dikken, tel. 035 – 62 44 007

Kunst in de Kapel

Zowel in de kerkzaal als in de hallen van de Kapel hangt steeds een wisselende expositie van schilderijen of foto’s. Vaak sluit de kunst aan bij een actueel inhoudelijk thema van de Kapel.
Een Kunstteam selecteert steeds kunstenaars, die werk maken dat past in – en bij – de Kapel. Samen met de kunstenaar bepalen zij hoe de expositie eruit zal zien. Nieuwe exposities worden aangekondigd en toegelicht in het Kapelnieuws en op de site.
Inlichtingen bij: Jacqueline Maschino mail: jacqueline.maschino@gmail.com

Kapel concerten

Met grote regelmaat wordt er op zaterdagmiddagen een ‘Kapelconcert’ georganiseerd door de concertcommissie.

De toegangsprijs voor de concerten is € 15,- (contact te betalen bij binnenkomst, er is geen pin). Tijdig reserveren is noodzakelijk.

Voor informatie over een eerstvolgend concert: zie elders op deze site of in de Kapel Nieuwsbrief.
Informatie:  koster@dekapel.nu