Home » 600 jaar kerk in Hilversum 

600 jaar kerk in Hilversum 

Tesselschade KerkIn het nieuwe jaar 2016 zal het  600 jaar geleden zijn dat Hilversum een zelfstandige parochie werd.  Daarvoor viel het dorp onder de parochie van Laren. De Hilversumse Raad van Kerken heeft ter gelegenheid hiervan aan de historicus Pieter Hoogenraad gevraagd een boek te schrijven over 600 jaar Hilversumse kerkgeschiedenis.

Voor het aandeel van de vrijzinnig-protestanten heeft hij in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met vier leden van de VGH. De geschiedenis van de (georganiseerde) vrijzinnigen hier ter plaatse is relatief maar kort. Die begint met de komst van forensen na de opening van de spoorbaan in 1874. Het is de bedoeling dat het boek van Hoogenraad over een half jaar verschijnt.

Over een stukje van onze geschiedenis verscheen in het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk van september een interessant artikel van de hand van Hans Hoogenboom. Daarin wordt aandacht gegeven aan ds. Gerrit van Duyl, voorganger van de NPB afd. Hilversum tussen 1925-1929. Hij werd ontslagen vanwege een affaire met zijn getrouwde buurvrouw, maar kreeg opmerkelijk genoeg in datzelfde jaar een aanstelling bij de vrijzinnig-hervormden aan de Frans Halslaan. Dat alles in hetzelfde jaar als dat de NPB-kerk aan de Tesselschade-laan werd geopend.

Enkele jaren later raakte hij betrokken bij de NSB en vervulde daar op aandringen van Anton Mussert de functie van hoofd Vorming en was kringleider van’t Gooi. Even was hij nog lid van de Eerste Kamer voor die partij totdat hij uit de partij werd gezet vanwege een coup tegen de leider. Na de oorlog heeft hij enkele jaren vast gezeten. In 1952 overleed hij.  Al met al een geschiedenis die ons nu kan  verbazen, zo niet versteld kan doen staan.

Peter Korver