Home » 400 jaar remonstranten

400 jaar remonstranten

Op 13 november is het vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Bij deze protestantse kerkvergadering zaten de Remonstranten er niet als volwaardige deelnemers, maar als aangeklaagden. De ‘rekkelijke’ opvatting van het protestantisme, zoals door de Remonstranten verdedigd, werd veroordeeld en de Remonstranten werden op 14 januari 2019 uit de ‘vaderlandse kerk’ verjaagd. Achtendertig van hun dominees vonden een veilig heenkomen in het katholieke Antwerpen, waar de Spanjaarden het nog voor het zeggen hadden. Daar richtten zij een broederschap van predikanten op. Dat was het begin van de remonstranten. 

In 2019 bestaan de remonstranten dus vierhonderd jaar. Dat herdenken zij met allerlei activiteiten rond het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’. Uit het programma noemen wij alvast het volgende:

In januari 2019 verschijnt een nieuwe glossy over het verleden, maar vooral over het heden van de Remonstranten. De kernwaarden komen in geuren en kleuren voorbij. De glossy zal worden verstuurd aan alle remonstranten.

Op 3 maart 2019 organiseren we een gezamenlijke, landelijke kerkdienst in Rotterdam. U bent allen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De Rotterdamse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegenheid geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries.

Maart/april 2019: Acteur en remonstrant Marijke Broekhuijsen, lid van De Kapel, maakte een vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ Ze trekt een lijn van rekkelijk denken in de zeventiende eeuw – Arminius! – naar hedendaagse voorbeelden van rekkelijkheid. In deze maanden speelt zij de voorstelling in remonstrantse gemeenten die belangstelling hebben getoond. In De Kapel verzorgde zij twee jaar geleden, bij het 75-jarig jubileum van de remonstrantse gemeente Hilversum, een dergelijke voorstelling tijdens een anders-dan-anders dienst.