Home » 40-dagen project collecte

40-dagen project collecte

Ons 40-dagen project is “Goed boeren in een lastig klimaat” van Kerk in Actie.

In de regio Teso, in Oeganda, moeten de boeren door de wereldwijde klimaatverandering hun methodes aanpassen en daarin willen wij hen ondersteunen. Kijk voor meer informatie op: Boeren in een lastig klimaat.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL63 ABNA 0545 9221 19
t.n.v. Diaconie VGH o.v.v. Boeren in Oeganda.

Hartelijk dank!