Welkom in de Kapel!

Vesper van maandag vanuit de Kapel, 6 april 2020:

Palmpasen viering vanuit de Kapel met ds. Tom Rijken, 5 april 2020:

Viering vanuit de Kapel met Peter Korver, 29 maart 2020:

Viering vanuit de Kapel, zondag 22 maart 2020 met Monika Rietveld:

 • 40-dagen project collecte

  Ons 40-dagen project is “Goed boeren in een lastig klimaat” van Kerk in Actie.

  In de regio Teso, in Oeganda, moeten de boeren door de wereldwijde klimaatverandering hun methodes aanpassen en daarin willen wij hen ondersteunen. Kijk voor meer informatie op: Boeren in een lastig klimaat.

  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL63 ABNA 0545 9221 19
  t.n.v. Diaconie VGH o.v.v. Boeren in Oeganda.

  Hartelijk dank!

 • Online vieringen van De Kapel

  Zolang als de coronacrisis voortduurt, is De Kapel gesloten voor alle activiteiten. Er zijn tot zeker 1 juni geen vieringen.
  De eigen voorgangers verzorgen om beurt een online viering, die u op deze site kunt zien.

  Voor de komende week Vespers en vieringen in de Stille week:

  Zondag 5 april – Palmpasen – ds. Tom Rijken
  Maandag 6 april – Stille Week – vesper vanuit De Kapel, verzorgd door het Team Duurzaamheid
  Dinsdag 7 april – Stille Week – vesper vanuit De Kapel, verzorgd door de gespreksgroep Levensvragen
  Woensdag 8 april – Stille Week – vesper vanuit De Kapel, verzorgd door ds. Peter Korver
  Witte Donderdag 9 april – viering vanuit De Kapel – verzorgd door Monika Rietveld
  Goede Vrijdag 10 april – vesper vanuit De Kapel – verzorgd door Team Even Op Adem Komen
  Zondag 12 april – Pasen – viering vanuit De Kapel – ds. Tom Rijken, ds. Peter Korver en Monika Rietveld

nieuws
 • iSpreekuur Inspiratiekapel 29 maart 2020

  Wat houd je ten diepste bezig in deze ‘Corona-tijd’? Heb je praktische hulp nodig? Of zoek je contact om je eventuele zorgen of verlangens te kunnen delen?

  Probeer je zin en betekenis te vinden die kunnen helpen deze moeilijke tijd door te komen?
  Bij De Inspiratiekapel kun je terecht en vind je betrokkenheid bij de dingen die er voor jóu toe doen.
  Stel ons gerust een vraag als je praktische hulp nodig hebt, inspiratie zoekt of een vraag over zingeving hebt. Je krijgt een reactie op het e-mailadres dat je invult.

  inspiratiekapel.nu/ispreekuur

  Vraag en reactie kunnen anoniem op de site worden geplaatst, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt.

 • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 18 maart 2020

  Met de Kapel Nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de activiteiten in de Kapel.

  In deze onzekere tijden in relatie tot het Corona virus is het ook het medium waarin u op de hoogte gehouden wordt welke activiteiten wel of niet doorgaan en wat er verder gebeurt.

  Wilt u dus actueel op de hoogte zijn dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief door op de homepagina in de rechterkolom uw gegevens in te vullen en te klikken op ‘Abonneren’.

 • De Kapel luidt de klok van hoop en troost 17 maart 2020

  De Raad van Kerken heeft alle kerken opgeroepen om woensdagavond van 19.00 tot 19.15 de klokken te luiden als teken van troost en hoop. Dit gebeurt niet alleen op woensdag 18 maart, maar ook de twee daarop volgende woensdagen.

  Met klokken van hoop en troost willen we in deze tijden van onzekerheid en isolement bijdragen aan een gevoel van verbondenheid.

  Ook het klokje van de Kapel zal luiden.

 • Creatief Kerk-Zijn, doet u mee? 15 maart 2020

  De crisis die momenteel wereldwijd onze levens uit evenwicht brengt geeft ook nieuwe kansen. 

  We worden door het besmettelijke coronavirus steeds verder geïsoleerd lijkt wel, tot in onze eigen woningen. Alleen of met onze gezinsleden.

  In tijden van crisis zijn we gewend onze toevlucht en troost bij elkaar, al dan niet in een geloofsgemeenschap, te zoeken en te vinden.

  Denkt u dat dit op het moment niet kan? We helpen u uit deze droom en bieden u er een andere droom voor aan!

  Er zijn mensen met een vraag; om hulp bij boodschappen of om een praatje en er zijn mensen die dit kunnen bieden. Laat het ons beide weten.

  Laten we vraag en aanbod bij elkaar brengen en zo een creatieve Kapel gemeenschap zijn!

  Boodschappen kunnen bij de deur worden afgeleverd door de mensen die boodschappen willen doen.

  Een gesprek kan op (on)regelmatige basis per telefoon, skype of whatsapp beeldtelefoon gevoerd worden. Denk daarbij aan een gewoon gezellig praatje, even iemands stem te horen, of het delen van je zorg of een pastoraal gesprek of het starten van een telefooncirkel.

  Doet u mee met creatief Kerk-Zijn?

  Neem voor vraag en/of aanbod contact op met Pastoraal Werker Monika Rietveld

  monika@dekapel.nu of 06 – 54 34 28 74

 • Over leiderschap in crisistijd 14 maart 2020

  Een vreemde gewaarwording om als vaste voorganger u op zondagmorgen niet persoonlijk te kunnen ontmoeten en toe te kunnen spreken! De Kapel is immers een gemeenschap die leeft van de ontmoeting met elkaar. De maatschappij wordt, zoals velen van ons tot hun spijt vaststellen, steeds iets individualistischer en voor van alles word je steeds meer naar sites verwezen. Veel mensen ‘ontmoet’ je op je beeldscherm, op Facebook of Instagram. Daarom kan een werkelijke ontmoeting in De Kapel, waarbij je elkaar in de ogen ziet, elkaar een hand, een kus of een schouderklopje geeft, zo goed doen!

  Maar de werkelijkheid is dat de persoonlijke ontmoeting nu een bedreiging van ieders gezondheid kan betekenen vanwege het Coronavirus. De viering was op woensdagavond voorbereid, de overdenking geschreven. In aangepaste en verkorte vorm, bied ik hem u hier nu aan. Zo zijn we op een andere manier toch met elkaar in contact.

  Het is deze zondag, 15 maart, de derde zondag in de veertigdagentijd. We zijn op weg naar Pasen en hebben speciale aandacht voor de weg die Jezus ging. De vraag is: was hij klaarblijkelijk een ‘loser’ gelet op zijn lijden en sterven, of was hij juist in het aanvaarden van dit ‘lot’ een leider in de ware zin van het woord? Iemand die zijn eigen persoonlijke macht en belangen ondergeschikt maakt aan het hogere doel om de mensen, om de samenleving te dienen? Wanneer is iemand een leider? Er wordt dan al gauw gedacht aan een machtige regeringsleider, een president, een voorzitter, een partijleider. In de tijd van de bijbel was het een koning, iemand wiens wil wet was en die het leger aanvoerde om zijn land te beschermen of juist land te veroveren.

  De profeten hadden het niet zo op koningen. In Israël was een opperste rechter of richter. Maar Israël wilde, net als de omringende volken, een echte koning en niet een rechter, niet een profeet. Die zou over hen moeten regeren. Ze vroegen de oude profeet Samuël voor hen een koning uit te kiezen. Hij wees ze nog maar eens op de nadelen: Hij zal jullie zonen dwingen om soldaat te worden. Anderen moeten op zijn land werken. Jullie moeten een tiende deel van de oogst aan de koning geven.[i]Ja, een leider gaat al gauw op in machtsvertoon, in glitter en glans, waarmee hij anderen probeert te imponeren. Hij zal geweld aanwenden waarmee hij anderen intimideert en overheerst. Die koning zal geen ander gezag erkennen. Niemand die boven hem staat, geen god en geen gebod. Hij is zelf het hoogste en laatste gebod. Maar, zo lezen we, het volk wilde niet naar Samuel luisteren. De mensen zeiden: En tóch willen we een koning hebben!

  Macht en leiderschap kennen verschillende verleidingen. Degene die geroepen wordt om leider te zijn, staat voor de verleiding van de macht, en vervolgens weer om zijn macht uit te breiden. Degenen die voor hem kiezen (een haar is zelden aan de orde) staan bloot aan de verleiding om zich vrijwillig te onderwerpen aan een sterke leider. Vaak is dat uit angst en ongerustheid voor wat er in de wereld gebeurt. Dan is een sterke man, een vaderfiguur, die precies weet hoe het zit en die krachtig optreedt, aantrekkelijk. Niet zelden wordt hem vervolgens toegestaan alles te doen wat hij denkt dat gebeuren moet. Je staat hem toe dat hij kritische media, oppositiepartijen en onafhankelijke rechters verdacht maakt of zelfs uitschakelt. Zo heeft Rusland zijn Poetin, die sinds afgelopen week bij wet heeft geregeld dat hij nooit meer hoeft af te treden. Turkije heeft zijn Erdogan, de VS zijn Trump en de UK zijn Boris Johnson. Ze bedienen zich van grootspraak en zeggen wat veel mensen graag willen horen. Ze brengen verdeeldheid door mensen in te delen naar wie voor ze is en wie tegen. In de taal die ze bezigen schuilt veel cynisme. Compassie en nuance raken uit beeld. Echt aardig zijn ze niet, dat erkennen ook degenen die met ze dwepen. Maar dat geeft ook niet, zolang ze onze angsten op ander gebied wegnemen. De angst voor de stroom immigranten, de angst voor iedereen die niet past bij wat de meerderheid voor normaal en goed houdt.

  Natuurlijk, veel mensen zijn angstig als het om de toekomst gaat, zijn moe, overweldigd, pessimistisch en krachteloos. De klimaatverandering, de migranten die op ons afkomen, oncontroleerbare virussen. We zijn op zoek naar ontspanning. We willen zorgeloosheid. We verwelkomen de krachtdadige leider die zegt wat we graag willen horen: er is helemaal geen klimaatprobleem. Die zegt: ik houd de grote boze buitenwereld buiten de deur; met mij heb je geen last meer van globalisering, van migranten en Islam.

  Meer dan 2000 jaar geleden. Jezus is een charismatisch leider. Hij spreekt met gezag, hij geneest mensen van fysieke en psychische aandoeningen, brengt hun leven op orde en geeft leiding aan een groep volgelingen. Wat hij zegt, heeft invloed, dat doet ertoe en dat weet hij zelf ook. Aan het begin van zijn openbaar optreden heeft hij al moeten vechten tegen de verleiding van de macht. Hij zou mogelijk zoveel invloed kunnen krijgen dat alle machtige koninkrijken aan zijn voeten zouden worden gelegd. Een duivelse verleiding. Vlak voor Pasen rijdt hij op een ezeltje Jeruzalem binnen voor het vieren van het joodse feest, maar de menigte ziet iets anders in hem. Het is zijn intocht, hosanna, de zoon van David. Ze willen hem koning maken, hij zal die de Romeinse bezetter verdrijven, zo menen ze, zo hopen ze. Hosanna, de zoon van David… Gaat hij mee in deze uitdaging, laat hij zijn hoofd op hol brengen? Geweld, chaos, een opstand, een ondergang van zijn land kan het gevolg zijn.

  Macht corrumpeert. Het brengt je ertoe om je normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door onfatsoenlijke. Je laat je omkopen, je vernietigt degenen die je in de weg staan. De Engelse Lord Acton, een historicus uit de negentiende eeuw, schreef: Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Waarmee hij zoveel wilde zeggen dat hoe sterk iemand ethisch ook mag zijn, hoe goed ook zijn morele besef, hij zodra de absolute macht krijgt de ethiek en moraal vergeet. Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Macht leidt tot wangedrag. Daarom is de basis onder onze democratie de scheiding der machten. Een leider, iemand met bevoegdheden, moet verantwoording afleggen aan een bestuur, aan de rechter, aan kiezers. Hij of zij staat niet boven, maar onder ze.

  Jezus ontloopt de verleidingen van Satan aan het begin van zijn optreden, hij ontloopt ze ook aan het slot daarvan. Zijn koningspaard blijft niet meer dan een ezeltje, zijn koningskroon wordt een doornen kroon. Hij valt niet voor de verleiding van een lang, rijk en machtig leven, maar gaat zijn eigen koninklijke weg die leidt naar de absolute vernedering aan het kruis. Maar zijn ‘macht’, zijn leiderschap, duurt al twee millennia. Hij houdt ons vandaag in het gedeelte dat in De Kapel zou zijn voorgelezen, een andere visie op leiderschap voor. Leest u dat thuis zelf eens na in het evangelie van Mattheus 20 : 25-28: ‘Mensen met macht spelen de baas over anderen. Maar zo mag het bij jullie niet zijn. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. ‘

  Wie in het voetspoor van Jezus wil leven en een tegelijk een invloedrijke positie heeft in de maatschappij, als politicus, als leraar, als leidinggevende, als predikant, als kerkbestuur, mag zich door dit voorbeeld laten inspireren.

  Amen

 • Kapel activiteiten en het Corona virus 13 maart 2020

  Vieringen in de Kapel

  Recent vernamen we de aangescherpte adviezen van de landelijke bureaus van de denominaties die in de Kapel vertegenwoordigd zijn. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we besloiten deze adviezen op te volgen.

  Dit betekent dat de zondagse vieringen in de Kapel tot 1 april geen doorgang zullen vinden. Wellicht kunt u toch enige inspiratie putten uit de overweging van de voorganger. Deze zal beschikbaar komen op de website van de Kapel.

  Even op Adem Komen, vrijdag 13 maart

  Deze activiteit gaat niet door. Een gezamenlijke maaltijd met een groep mensen levert een onnodig risico op.

  Kapel ontmoet Kapel, woensdag 18 maart

  Deze activiteit gaat niet door. Omdat er weinig bezoekers verwacht worden zal de bijeenkomst op een later tijdstip plaatsvinden.

  Kapelconcert The Quiggs, zaterdag 21 maart, gaat niet door en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

 • Remonstrantse kerkdiensten op YouTube 13 maart 2020

  Om toch elkaar te ontmoeten in bezinnen zullen de Remonstranten de komende drie en waarschijnlijk vier zondagen een dienst (overdenking en muziek) opnemen en via het remonstrantse YouTube kanaal verspreiden.

  De eerste dienst is vanuit Rotterdam, dr. Tjaard Barnard gaat voor en organist Jos van der Kooy verzorgt het muzikale gedeelte. Voor de komende weken staan ingepland: ds. Rachelle van Andel op 22 maart vanuit Eindhoven, ds. Joost Röselaers op 29 maart vanuit Amsterdam en ds. Claartje Kruijff op 5 april vanuit Bussum.

  Het Remonstrantse kanaal op Youtube:

  https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g

  Er zijn plannen om dit mogelijk voor de Kapel ook te doen. Wij houden u op de hoogte.

 •  Als het leven niet altijd leuk is 27 februari 2020

  “De kunst van het ongelukkig zijn”, een populair boek van Dirk de Wachter. Hij schrijft dat het leven niet alleen leuk is. En dat je ook voor de momenten dat het tegen zit, een beroep moet doen op je omgeving, en niet alleen op de hulpverlening. 

  Herkenbaar overigens, dat het leven niet altijd leuk is. Ik worstel mezelf al een paar maanden door mijn leven heen. Het werken met mijn gehoor-beperking is een behoorlijke uitdaging. Daar komen opeens perikelen bij met het UWV, omdat ik volledig afgekeurd ben en tóch werk. Begin januari komt er nog meer gedoe bovenop, nu van een andere uitkeringsinstantie. Opeens moet ik een berg geld terugbetalen omdat ze een fout hebben gemaakt, ergens in mei vorig jaar. Die zag ik echt niet aankomen en ik had het ook niet kúnnen weten. De regelgeving is zo complex dat zelfs experts er moeite mee hebben. Maar de consequenties zijn in dit geval wel voor mij. En alsof het niet voldoende is, spelen er ook trauma’s uit het verleden op, omdat ik bezig ben met een pittig therapietraject. Het is een beetje veel tegelijk. 

  Die plotselinge schuld is de druppel voor mijn ongelukkig zijn. De grond onder mijn voeten zakt weg. Mijn toekomst staat op het spel. Zal ik nog genoeg inkomen hebben om mijn huur te kunnen betalen? Hoe ga ik dit regelen? Is het wel terecht?  Allemaal vragen die opeens zorgen voor scheuren in mijn fundament. 

   De uitkeringsregels zijn niet fair, maar om mijn gelijk te krijgen moet ik een juridisch gevecht aangaan. Als ik me dat realiseer is de impact groot, ik heb al zo weinig energie. Ga ik dat redden? Ik wil niet onderuit gaan. 

  Ik voel me echt alleen. Thuis wacht er niemand op mij, ik heb geen kinderen, geen beschikbare familie en de meeste van mijn vriendinnen wonen niet om de hoek. Ik wil een schouder, praten, iemand aankijken en ik doe een noodoproep via social media: wie is beschikbaar om te luisteren naar mijn verhaal, voor een fysieke knuffel? 

  Het werkt. Mensen komen langs. Mijn dagen erna zijn snel volgeboekt. Ik deel, ik huil, ik krijg steun en ik krijg de broodnodige knuffels. Het is zo helend! Ik voel me gedragen, minder alleen. Ik krabbel weer op, ik krijg weer vertrouwen in mijn toekomst. 

  En een paar dagen na mijn oproep lees ik deze quote van de makers van Omdenken: “Toegeven dat het niet goed gaat, is ook een vorm van sterk zijn”. En zo is het! Toch?  

  Jacqueline Maschino

 • Digitale nieuwsbrief 27 februari 2020

  Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Een nieuwsbrief die je steeds even attendeert op de komende activiteiten of het laatste nieuws over de Kapel.

  Die digitale nieuwsbrief krijg je alleen toegestuurd als je je erop abonneert. En dat doe je door op de homepage van de website www.dekapel.nu je mailadres en naam in te vullen. 

  Let op: na het invullen op de homepage ontvang je van ons een  e-mail die je moet bevestigen. Ervaring leert dat die wel eens in de spam terecht komt. Dus even opletten!

  Na je bevestiging krijg je regelmatig de nieuwsbrief in je mailbox. Nu het Kapelnieuws nog maar eens in de twee maanden komt, wordt die nieuwsbrief belangrijker, want daarin staat het laatste nieuws. 

  Het is altijd mogelijk om jezelf ook weer af te melden als je dat zou willen.

 • Terugblik op de documentaire: Ik zou ook Miranda kunnen zijn 27 februari 2020

  Met 13 Kapellers keken we 4 februari jl. naar de documentaire Ik zou ook Miranda kunnen zijn, gemaakt door Paul Delcour en Nynka Delcour. Een terugblik.

  We zien Miranda, die vertelt over de eerste verschijnselen van haar psychose, als ze bezig is met haar promotieonderzoek. Ze beschrijft het proces en de mensonterende ervaring van de separeercel. We zien hoe ze langzaam maar zeker weer grip op haar bestaan krijgt en het, in eerste instantie, doodgewoon vindt dat mensen tegen haar zeggen hoe bijzonder het is dat haar vriend bij haar is gebleven. Gaandeweg realiseert ze zich dat ze op deze wijze gestigmatiseerd wordt en daar zelf aan meewerkt.

  In de documentaire komt psychiater Jim van Os aan het woord. Hij heeft het over psychische variatie, omdat we allemaal weleens de mist in gaan. Een existentiële crisis kan je zo uit balans brengen dat er een lange herstelperiode nodig kan zijn en soms komen we er alleen niet uit.

  De grens tussen normaal en gek verschilt per cultuur. Het is de groep die bepaalt wat wel en niet kan.

  We zien Miranda’s partner. Hij vertelt dat hij het soms moeilijk vindt zijn rollen te scheiden. In periodes dat het niet zo goed gaat met Miranda heeft hij de rol van verzorger en oppasser. Dan is het schakelen wanneer je die rol weer mag loslaten en gewoon partner kunt zijn. 

  Wanneer Miranda toch weer een psychose krijgt en in de separeercel terecht komt, voelt dat voor hem als falen, dat hij het niet heeft weten te voorkomen. Maar beiden weten dat het geen falen is. De separeercel is gelukkig niet meer zo mensonterend als deze vroeger was. Miranda laat zich, kort na deze psychose, in al haar kwetsbaarheid interviewen. Het is mooi te zien dat ze er ook nu het beste uit weet te halen en zich voelt groeien. Het mag onderdeel van haar leven zijn en hoeft niet weggestopt.

  Miranda laat zien hoe zij omgaat met deze psychische variatie. Ze weet, met haar partner, een evenwicht te vinden en je ziet haar stralen wanneer ze het over hun kinderen heeft.

  Na afloop hebben we een nagesprek. Ook daar wordt kwetsbaarheid naar elkaar getoond. We realiseren ons hoe dichtbij het bij velen van ons staat. Dat het iets is dat ons allemaal kan overkomen, dat er psychische variatie bestaat.

  Een middag die smaakt naar meer. Paul bedankt!

Ouder nieuws
 • Het vuur dat inspireert - Als je in een vuur kijkt, kan de vlam heel inspirerend werken. De vlam flikkert en op allerlei manieren golft haar beweging. Kijken in een…
 • Inspiratiekapel - De Inspiratiekapel is een initiatief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, de Kapel. Wij nodigen met name mensen tussen de 30 en 50 jaar uit. De…
 • De Mennomaaltijd - 28 januari jl was er de 4e Mennomaaltijd. Deze jaarlijkse ontmoetingsavond is genoemd naar Menno Simons. Hij werd in 1540 de leider van wat later…
 • Nacht van de Vluchteling - Van 20 op 21 juni is er de elfde editie van de Nacht van de Vluchteling. Duizenden deelnemers lopen in het holst van de nacht…
 • Happy Art: Ursula Herraiz - Vanaf half januari 2020 tot de 40 dagen tijd zal Ursula Herraiz (1972, Malaga, Spanje) haar werk, onder de title ‘Happy Art’,in de Kapel exposeren.…
 • Ongelukkigheden horen erbij  - Hij is een opvallende verschijning tussen de BN-ers, de bekende Nederlanders, die we regelmatig tegenkomen in de praatprogramma’s en late night shows: de Vlaamse psychiater…
 • Vriend van VGH de Kapel - Vriend of lid worden van VGH de Kapel is niet moeilijk. Via de website of een berichtje aan info@dekapel.nu bent u zomaar vriend van de…
 • Steeds meer mensen hebben een ‘vloeibare religieuze identiteit’ - Onderzoek onder leiding van VU-hoogleraar André van der Braak toont aan dat een kwart van de mensen een ‘vloeibare religieuze identiteit’ heeft aangenomen. Zij halen hun…
 • Jaarprogramma: Voor diversiteit en vrede - Opnieuw heeft het programmateam een jaar thema gekozen en een half jaar programma gemaakt. Hoe zijn wij nu tot dit thema gekomen?  In april hadden…
 • Katoen gezocht - Katoen gezocht voor het maken van dekens voor vluchtelingen op de tocht. In de Doopgezinde Gemeente Naarden-Bussum is men druk bezig met het maken van…

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.