Welkom in de Kapel!

nieuws

 • Even op adem komen 7 mei 7 mei 2021

  Bekijk hier Even op adem komen van vrijdag 7 mei 2021.

 • De Geest van God waait als een wind  30 april 2021

  Bij elke Pinksterviering overkomt het me weer: de keuzestress. Er zijn zo veel mooie Pinksterliederen, een viering is te kort om ze allemaal te kunnen zingen. En wat kies je dan? Een bekend lied, of een mooi nieuw lied? 

  Marijke de Bruijne schreef een prachtig lied (melodie Gon Voorhoeve) dat me elke keer weer raakt. De tekst en de melodie passen prachtig bij elkaar en versterken de betekenis ervan. Dit lied reikt verder dan Pinksteren alleen. Je kunt het eigenlijk het hele jaar door wel zingen. In ons Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk in het Lied 691. 

  1. De Geest van God waait als een wind
  op vleugels van de vrede,
  als adem die ons leven doet,
  deelt ons een onrust mede
  die soms als storm durft op te staan,
  geweld en kwaad durft tegengaan,
  een koele bries die zuivert.

  2. De Geest van God is als een vuur,
  als vlammen felbewogen,
  verterend wat aan onrecht leeft,
  een gloed vol mededogen.
  Een vonk van hoop in onze nacht,
  een wenkend licht dat op ons wacht,
  een warmt’ in hart en ogen.

  3. In stilte werkt de Geest van God,
  stuwt voort met zachte krachten,
  een wijze moeder die ons hoedt,
  een bron van goede machten.
  Zij geeft ons moed om door te gaan,
  doet mensen weer elkaar verstaan,
  omgeeft ons als een mantel.

  In het eerste couplet wordt met een bijbels beeld Gods Geest vergeleken met een wind. Het Hebreeuwse ‘ruach’ en het Griekse ‘pneuma’ drukken meer uit dan ons Nederlandse woord ‘wind’ aanduidt. Het betekent naast ‘geest’ ook ‘ademtocht’ , ‘storm’, ‘bries’, kortom dat wat met blazen en turbulentie te maken heeft.

  Met andere woorden Gods adem/geest/wind in-spireert ons, brengt ons in beweging tegen geweld en kwaad en zet ons in dienst van de vrede.

  De ‘windkracht’ van Gods Geest varieert van een koele bries (windkracht 3) tot een orkaanachtige storm (windkracht 12). Zo werkt God  – soms verfrissend, soms ruw en onstuimig, zodat we onrustig worden en wakker schrikken.

  In het tweede couplet staat vuur centraal. Gods Geest is ‘hartverwarmend’. Maar zij kan ook verterend en zuiverend werken, zoals een wond kan genezen door een desinfecterend middel. 

  Dit vuur van God brandt als kampvuur: het is een vonk van hoop in de nacht en warmte als we rillen van de kou in de wereld. 

  Als dat vonkje op ons overslaat, groeit het vuur en laait het op. Zo kunnen we van die warmte uitstralen in onze geloofsgemeenschap en naar buiten toe naar de omgeving waarin we wonen en werken. 

  Het derde couplet laat ons zien dat Gods Geest ons vastigheid geeft. Met zachte krachten worden we voortgestuwd. Wat voor zachte krachten? Misschien een woord of een gebaar van liefde dat ons weer op de been helpt of een zetje geeft. 

  Die Pinkstergeest – die niet alleen beperkt is tot Pinksteren – geeft ons geborgenheid. Zoals een moeder haar kind in bescherming neemt en zoals een warme mantel beschermt tegen de kou. Gods Geest wil ons troosten, maar ook uit gevoelens van machteloosheid en berusting halen. 

  Soms werkt de Eeuwige in weldadige stilte, dan weer luid en opzienbarend als een knetterend vuur of een razende storm. 

  De componist heeft een prachtig vloeiende en stromende melodie onder de tekst gezet, in zes-achtste maat. De melodie golft omhoog en omlaag en heeft aan het eind van elk couplet een neergaande lijn waardoor het lied prachtig tot rust komt. 

  Zo drukt Lied 691 uit op hoe veel verschillende manieren God door zijn Geest werkt. Met Pinksteren geven christenen overal ter wereld bijzondere aandacht aan die veelvormige werken van God en aan die Geest die hen inspireert en met elkaar verbindt. Ook wij als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, De Kapel, vieren dat God nog steeds in en door mensen, in en door óns werkt: soms zachtjes en dan weer krachtig. 

  Akke-Clara Thimm-Stelwagen

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagochtend 18-4-2021 19 april 2021

  Door technische problemen was er geen geluid bij de live stream van de zondagochtend viering.

  U kunt nu hier wel alle sprekers bekijken (en horen uiteraard).
  Het liturgische deel van deze viering kunt u bekijken bij de zondagmiddag viering die geheel identiek is.

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagmiddag 18-4-2021 18 april 2021

  Helaas waren er zowel zondagochtend als -middag technische problemen met het live streamen.
  Er wordt aan gewerkt om de sprekers van de ochtend alsnog te presenteren met geluid.

  Hier de viering van zondagmiddag zonder alle technische perikelen:

 • Plaatsing nieuwe naam De Kapel 17 april 2021

  Nu de VGH eigenaar is geworden van het gebouw aan de ‘s Gravelandse weg 144 in Hilversum, werd zaterdag 17 april de nieuwe naam onthuld met een fraai bord boven de ingang.

 • Online viering met ds Akke-Clara Thimm-Stelwagen 7 februari 2021

  U kunt hier de gefilmde korte viering bekijken door onze nieuwe voorganger ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, geïnspireerd door Lukas 6:12-16’. Orgel: Rob van Roon.

 • Online viering met Monika Rietveld en Peter Korver 31 januari 2021

  Van Imbolc tot Maria naar de lente. Op deze zondag, die Septuagisima heet, sluiten we de kerstperiode af. De week erna begint de paasperiode alweer. En met Pasen denken we ook gelijk aan de lente. Het is een wonderlijke dag waarin veel feesten uit verschillende tijden samenkomen.

  U kunt hier de viering bekijken.

 • Live stream vanuit de Kapel 31 oktober 2020

  Echt horen wij menigeen denken?
  Ja, echt.

  Het had heel wat voeten in de aarde en onze trouwe koster stond het zweet soms in de handen, maar het is nu uitgebreid getest en bekeken en alles doet het.

  Voortaan kunt u de Kapel vieringen ook via onze live stream volgen op ons YouTube kanaal.

  Als u op ons YouTube kanaal bent aangeland ziet u de aankomende live stream viering staan met daarnaast de voorbije gestreamde vieringen.

  Zo komen wij elkaar weer een beetje meer nader in deze soms isolerende en afstandelijke tijden.

 • 2021: van start met twee nieuwe predikanten 31 oktober 2020

  Zoals u wellicht weet neemt de Kapel begin 2021 afscheid van haar twee voorgangers. Ds. Peter Korver verlaat de Kapel na ruim 20 jaar, Monika Rietveld, pastoraal werker, na vijf jaar. Natuurlijk zullen we nog uitgebreid aandacht besteden aan het afscheid van beide!

  Het voelt rijk dat we met warmte en weemoed afscheid van hen kunnen nemen en tegelijkertijd twee nieuwe predikanten mogen verwelkomen. De Algemene Ledenvergadering van de Kapel heeft namelijk op 25 oktober twee nieuwe predikanten benoemd. Hiermee wordt de unanieme voordracht van de sollicitatiecommissie overgenomen. Elly van Kuijk gaat vanaf 1 januari aan de slag gaan, Akke-Clara Thimm-Stelwagen vanaf 1 februari. Alvast een eerste kennismaking. 

  Elly van Kuijk

  Elly is Remonstrants predikant, zij legde in 2019 haar proponentsexamen af in de Kapel. Elly startte haar loopbaan als verpleegkundige. Later deed ze de opleiding theologie en religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ze volgde het Remonstrants Seminarium. Zij heeft veel ervaring met pastoraat bij onder meer het Luchthavenpastoraat op Schiphol en het ziekenhuispastoraat in het Radboud UMC. Elly woont samen met haar man Kees in Baarn. Beide zijn al enkele jaren betrokken bij onze geloofsgemeenschap.

  De geloofsgemeenschap vormt voor Elly een belangrijke plaats: “daar kunnen en mogen we elkaar ontmoeten, beluisteren en inspireren. Betrokken op de Eeuwige, betrokken op elkaar én op de wereld, dichtbij en verder weg.”  

  Akke-Clara Thimm-Stelwagen  

  Akke-Clara is Doopsgezind predikant sinds 2004. Na haar opleiding tot leraar aardrijkskunde is ze theologie gaan studeren en vervolgens de kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind Seminarium. Ze is ze vele jaren in het doopsgezind jeugdwerk actief geweest. Sinds 2004 heeft Akke-Clara in verschillende Doopsgezinde gemeenten gestaan.  Ze woont in Mijdrecht, samen met haar man Paul, eveneens Doopsgezind predikant. Akke-Clara kijkt er naar uit om aan de slag te gaan in de Kapel: “Graag ontmoet ik u in levenden lijve, zodat we elkaar kunnen leren kennen. Ik vind mensen belangrijk, zorgen voor elkaar, en samen zoeken naar de betekenis van de Eeuwige voor ons leven.”

 • Kapeltheater ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ 17 oktober 2020

  Een registratie van de vertelvoorstelling ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ of ‘Het verdriet van Aias’ door Marijke Broekhuijsen, gegeven in de Kapel, Hilversum op 12 oktober 2020.

  Een oud Grieks verhaal vol actuele vragen over de spanning tussen eerlijkheid en rechtvaardigheid, tussen persoonlijke erkenning en gemeenschapsbelang. Wij kunnen van de geschiedenis leren…als we willen.

  Marijke baseerde haar verhaal op Sofokles, Homeros en  hedendaags ethicus Paul Woodruff.

Ouder nieuws
 • (Online) viering met Peter Korver 11 oktober - Zondag 11 oktober ging Peter Korver voor in een viering met als thema: Een brug over woelige wateren. Piano: Annet Kloppert. De collecte is voor…
 • Online vieringen archief - We gaan weer open en de voorlopig laatste online viering hebt u zondag 7 juni kunnen bekijken. Maar u kunt alle online vieringen blijven bekijken…
 • Protocol voor de Kapel - We gaan weer open, vieren en activiteiten ontplooien. Maar om dat te kunnen doen is het  noodzakelijk dat we ons aan goede afspraken houden. Die…
 • Concept Beleidsplan 2020 – 2025 - U kunt hier het concept beleidsplan 2020 - 2025 van de Kapel inzien. Dit plan is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? - Met de Kapel Nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de activiteiten in de Kapel. In deze onzekere tijden in relatie tot het Corona virus is…
 • Creatief Kerk-Zijn, doet u mee? - De crisis die momenteel wereldwijd onze levens uit evenwicht brengt geeft ook nieuwe kansen.  We worden door het besmettelijke coronavirus steeds verder geïsoleerd lijkt wel,…
 • Remonstrantse kerkdiensten op YouTube - Om toch elkaar te ontmoeten in bezinnen zullen de Remonstranten de komende drie en waarschijnlijk vier zondagen een dienst (overdenking en muziek) opnemen en via…
 • Vriend van VGH de Kapel - Vriend of lid worden van VGH de Kapel is niet moeilijk. Via de website of een berichtje aan info@dekapel.nu bent u zomaar vriend van de…
 • Steeds meer mensen hebben een ‘vloeibare religieuze identiteit’ - Onderzoek onder leiding van VU-hoogleraar André van der Braak toont aan dat een kwart van de mensen een ‘vloeibare religieuze identiteit’ heeft aangenomen. Zij halen hun…
 • Katoen gezocht - Katoen gezocht voor het maken van dekens voor vluchtelingen op de tocht. In de Doopgezinde Gemeente Naarden-Bussum is men druk bezig met het maken van…

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.