Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Carel ter Linden over de geboorteverhalen tijdens de Kerst High tea

  Tijdens de kerst hightea is de bekende predikant ds. Carel ter Linden – opnieuw – onze gast. Hij vertelt ons over de achtergronden van de twee kerstverhalen die in de bijbel staan. In de beide geboorteverhalen van Jezus – het ene is van Mattheüs en de andere van Lucas, wordt verteld hoe God zelf hem bij een aards meisje verwekt. In zijn boek ‘Wat doe ik hier in godsnaam’ schreef hij hier al over. We citeren hem hier, ter introductie van zijn presentatie.

   De beide schrijvers willen hiermee zeggen dat deze mens voor zijn volk, ja voor de wereld als geheel, een god-send is geweest. Nu zijn ‘geboorteverhalen’ in de Bijbel geen reportage van iemands feitelijke geboorte, maar een illustratie van de betekenis van iemands leven; het oude testament kent er verschillende. Zo’n verhaal kan daarom ook pas na de dood van de betrokkene worden geschreven, en als Lucas dit schrijft, is Jezus al vijftig jaar dood. Wie in de onbevangenheid van een kind het kerstevangelie gaat lezen, moet ik op iets voorbereiden. Want wat het kerstverhaal vertelt is nooit zo gebeurd, en dat wil het kind in ons in deze dagen niet graag horen. Maar wij zijn nu eenmaal geen kind meer. De Franse filosoof Paul Ricoeur heeft eens gezegd: wat wij nodig hebben om die oude Bijbelverhalen te begrijpen, is een ‘tweede naïviteit’. Een die de argeloosheid van het kind heeft overwonnen (wij zullen engelen die Hebreeuws spreken bijvoorbeeld niet letterlijk meer nemen) maar die nog wel in staat is om in die wonderlijke verhalen de verborgen boodschap te horen. Welnu, ik waag het erop en doe een beroep op ieders ‘tweede onbevangenheid’.

  Zouden wij zulke verhalen letterlijk nemen, dan bemoeilijken wij het begrijpen aanzienlijk. Dat kon nog in een tijd, waarin men geen onderscheid maakte tussen het diepzinnige verhaal en het daarin verhaalde gebeuren. Dat kunnen wij echter niet meer. Dan wordt Jezus in onze ogen een halfgod. Dan kan hij ook niet langer onze broeder, ons voorbeeld zijn: een halfgod kunnen we niet navolgen. Wanneer wij Jezus losmaken van zijn joodse wortels en van de diepzinnige verteltrant van zijn dagen, gaat er van alles schuiven. Dan blokkeren wij ieder gesprek met het jodendom. Maar ook met de Islam, die Jezus, daar ‘Isa’ geheten, in ere houdt als een groot profeet, maar met de gedachte dat hij letterlijk ‘een zoon van God’ zou zijn niet uit de voeten kan.  

 • Ruud Mulder: Ik deed mijn werk in verbondenheid

  Het was de 1e zondag van de advent dat ds. Ruud Mulder bij ons voorging. En het was voor het laatst, want in augustus ging hij met emeritaat.

  Jaren werkte hij als geestelijk verzorger in Ter Gooi ziekenhuis en werkte daar met een zending vanuit De Kapel. “Ik wilde mijn werk steeds doen in verbondenheid met de plaatselijke doopsgezinde gemeente, die deel is van de VGH,” zo zei hij in een dankwoord. Hij ging een aantal keren voor in De Kapel, leidde een gesprekskring over vragen rondom de dood en schreef elke maand een column in Kapel Nieuws. Deze werden door u, zo weten wij, met aandacht gelezen. Ruud zei daarover: “Dank dat ik dit elke maand mocht doen en zo vorm kon geven aan onze verbintenis. Ze hielpen mij ook om de ervaringen te verwerken die ik opdeed in het grensgebied van leven en dood.”

  In de viering las hij voor uit het evangelie van Johannes, waar de opgestane Jezus aan Thomas zijn wonden toont en vraagt deze aan te raken. Daarover zei ds. Mulder: “Loop niet weg voor de verwondingen die een mens oploopt in het leven, niet voor die van jezelf, niet voor die van een ander. Zie ze onder ogen, raak ze aan en laten ze je raken. Laat je er door bewogen worden. Vind daarin God, zoals (de ongelovige) Thomas die daarop zei ‘Mijn Heer en mijn God’.”

  Namens De Kapel sprak na de viering Feiko Prins en overhandigde ds. Mulder daarbij bloemen en een boekenbon.

 • Vriend van VGH de Kapel

  Vriend of lid worden van VGH de Kapel is niet moeilijk. Via de website of een berichtje aan info@dekapel.nu bent u zomaar vriend van de Kapel. Natuurlijk u moet wel iets hebben met onze geloofsgemeenschap. U moet zich bij ons thuis voelen. Maar u hoeft geen belijdenis te doen of uw dooppapieren te overhandigen. U kunt ook rustig lid blijven van een andere geloofsgemeenschap.

  Ook zullen we u echt niet meteen vragen om bestuurslid te worden of om elke zondag kopjes af te wassen. Maar door vriend of lid te worden van VGH de Kapel ondersteunt u ons wel bij onze activiteiten en helpt u ons het gebouw te onderhouden.

  Veel verloop in leden en vrienden hebben we niet. Mensen die zich bij ons thuis voelen en lid worden blijven vriend of lid. Maar ieder jaar verliezen wij zo’n 10 leden door overlijden. 

  Wat zou het mooi zijn als er dit jaar dan weer 10 nieuwe vrienden bij komen. We hebben er al 5, misschien bent u wel nummer 6 of nummer 9…

  In ieder geval: heel hartelijk welkom!

 • Lappendekens voor vluchtelingen

  In mei van dit jaar heb ik een oproep gedaan voor oude katoenen stoffen, waar comforters (lappendekens) van gemaakt worden voor vluchtelingen op de tocht. Daar is goed op gereageerd. Vier grote tassen vol met stofjes zijn bij de makers afgeleverd. Ze waren er blij mee en sommige stoffen zijn dezelfde dag nog op maat geknipt en verwerkt.

  Voor diegenen die inmiddels ontdekt hebben dat ze ook wel wat stofjes (over) hebben is er nu een herkansing:
  In 2020 wordt wereldwijd gevierd dat MCC (Mennonite Central Committee, Noord Amerikaans Hulp en Vredeswerk) 100 jaar bestaat!
  In Noord-Amerika is het idee ontstaan om op 18 januari 2020 zoveel mogelijk comforters met elkaar te maken. In Duitsland en Zwitserland doen op die dag ook enkele gemeentes mee. In Nederland willen wij mee doen door een gezamenlijke “Winterwarme –Comforter-Maak-Dag” te organiseren op zaterdag, 18 januari van 10.00 – 16.00 uur in Schoorl. Iedereen die mee wil helpen comforters te maken of een comforter wil leren maken is van harte welkom. Neem je lappen/lapjes (15×15 cm)/ naaimachine/garen/ spelden en naalden/rolmes/snijmat mee. 

  Ook wie dit alles niet heeft is van harte welkom om mee te doen. Er is genoeg werk voor iedereen! Voor eten en drinken (vrijwillige bijdrage) wordt gezorgd.

  Plaats: Dopersduin, Oorsprongweg 3 in Schoorl. 

  En voor diegenen die alleen stof willen aanleveren: dunne katoenen (gebruikte) stof van niet te lichte kleuren. B.v. lap katoen, oud dekbedovertrek, oud katoenen overhemd of rok, tafelkleed, dun gordijnstof. De eerstvolgende Europese gezamenlijke zending hulpgoederen zal in het najaar 2020 naar het Midden-Oosten gaan. Heeft u belangstelling voor Schoorl en/of heeft u stofjes beschikbaar? Ik hoor het graag. Tineke Heida (t.heida4@upcmail.nl) of 06-48601691. 

 •  De Inspiratiekapel 

  Inmiddels is een goede start gemaakt met het project om mensen tussen de 25 en 45 jaar aan te spreken vanuit onze gemeente.

  Een nieuwe website met een eigen(tijds) gezicht, sociale media en folders zijn ingezet om de groep te bereiken. De komende periode worden gespreksavonden georganiseerd en gaan onze mensen op weg in Hilversum om bekendheid te geven aan De Inspiratiekapel. We zijn klaar voor ontvangst en onderzoeken of we willen gaan samenwerken met De Leven, een vrijzinnig initiatief voor jongvolwassenen dat in Ede en Utrecht voet aan de grond heeft gekregen. Dank aan allen die hebben meegedacht en meegedaan tot dusver.

  De website ziet u op www.inspiratiekapel.nu

  Voor contact met onze inspirator Timo van Kempen, kunt u bellen met 0685512607 of e-mailen naar timo@inspiratiekapel.nu

 • Elites, wat is erop tegen?

  Onder deze titel schreef de bekende remonstrantse predikant en hoogleraar L.J. van Holk vlak voor zijn dood in 1982 nog een boek. Het is bijna veertig jaar geleden, maar ook toen stond het begrip ‘elite’ in een kwade reuk. In het kort gezegd: de elite is dat deel van de bevolking dat het hoogst is opgeleid, het meest verdient en de grootste invloed heeft. Wie zal er hardop zeggen dat hij elitair is? Dat doe je niet. Je ontkent dat je tot de elite behoort. Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar Politieke Wetenschappen, legt het zo uit: “Populisten kijken naar de samenleving en zeggen: aan de ene kant heb je het volk. Dat is goed, werkt hard en heeft goede waarden. Aan de andere kant staat de elite, die cultureel, economisch of politiek kan zijn. Die is corrupt, weet niet wat er leeft en heeft alleen oog voor de eigen belangen.”

  Van Holk meende dat een samenleving niet zonder elites kan. Hij schreef zijn boek vanuit zijn betrokkenheid bij de remonstranten. Die worden net als andere vrijzinnigen vaak gerekend tot de elite. En niet helemaal ten onrechte. Zij zijn nu eenmaal wat hoger opgeleid dan gemiddeld. De preken en het aanbod van lezingen en kringen worden daarop ingesteld. Elites kunnen hun natuurlijk een bevoorrechte positie misbruiken, ze kunnen echter ook de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen binnen de samenleving serieus nemen. Zoals een oud Frans spreekwoord zegt: Noblesse oblige, adeldom verplicht. In tijden van crisis eens te meer.

  Van Holks professoraat werd in dit opzicht tijdens die oorlog op de proef gesteld. Op de 26e november 1940, de dag waarop alle joodse hoogleraren op last van de Duitse bezetter waren ontslagen, had behalve R.P. Cleveringa ook Van Holk geprotesteerd tijdens colleges. Hij sprak over Spinoza en de onschatbare joodse bijdrage tot het Nederlandse geestesleven. Nog in 1941 verscheen zijn Judas Iskarioth. Een overdenking over den verrader en het verraad. Zijn afwijzende houding tegenover de bezetter was deze ondertussen niet ontgaan. Op 30 mei 1942 kreeg hij ontslag, zij het nog op eigen verzoek, en van juli 1942 tot 14 februari 1944 verbleef hij in de gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel.

  Een paar maanden geleden verscheen het boekje ‘Elites gezocht’, geschreven door twee 35-jarige auteurs. De één, Sander Schimmelpennick is hoofdredacteur van het zakenblad Quote, de ander, Ruben van Zwieten, is predikant in het zakenhart van Nederland, de Zuidas. Ze maken zelf deel uit van de elite, zo geven zij royaal toe, en tegelijk zijn ze kritisch op de jonge, nieuwe elite. Zij stellen de vraag: hoe zou een moderne, 21eeeuwse elite zich moeten gedragen? Wie ertoe behoort heeft dat tegenwoordig niet meer te danken aan afkomst, maar door eigen inspanning en dat is mogelijk want er is kansengelijkheid. Of is dat laatste toch niet helemaal waar? De auteurs zien om zich heen dat de jonge bevoorrechten van onze samenleving geobsedeerd worden door hun eigen vermogen en de toekomst van hun eigen kinderen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede. De maatschappelijke betrokkenheid onder hen zou kleiner zijn en ook zou er sprake zijn van onverschilligheid ten aanzien van het welzijn van achterblijvers.

  Heeft een geloofsgemeenschap als de onze elitaire trekjes? En zo ja, wat betekent dat voor de manier waarop wij in de wereld staan? Onze boekenkring buigt zich de komende maand over dit boek. Voor wie belangstelling heeft: neemt u contact op met Joke Ubbink (jubbink@kpnmail.nl) .

  Peter Korver

 • Nieuwe expositie van Elsa Corolleur

  Elsa Corolleur heeft haar ateliers in de toren van de Tesselschadekerk, de vroegere kerk van de huidige Vrijzinnigen Nederland (toen NPB). Voor velen van ons een bekende plek. Een expositie van haar werk is vanaf nu te zien in de Kapel.

  Elsa werd geboren in Parijs en volgde daar gezien haar aanleg voor tekenen en schilderen diverse beroepsopleidingen in deze richting. Op 23-jarige leeftijd kwam zij naar Nederland en begon daar een restauratie- en schildersatelier. Daar kreeg zij opdrachten van galeries en musea. In 2000 raakt zij geïnteresseerd in de positieve invloed van kleuren op emoties en gaat een lyrische schilderstijl hanteren, zoals zij zelf aangeeft op haar website. Tijdens haar werk ontstaan vormen vanuit kleuren. Zij gaat lesgeven in intuïtief schilderen.

  In de Kapel zien we een aantal schilderijen die de fantasie prikkelen. Zoals bijvoorbeeld het doek getiteld ‘De geboorte van de Wereld’ en ‘De Waarheid van de dromen’.  We kunnen ons laten inspireren tot nadenken over wat bedoeld wordt of gewoon de kleuren en vormen op ons laten inwerken als een mooie ervaring.

  Namens het kunstteam,

  Joke Ubbink

 • Plaatsing Vredespaal Zoutkeet

  Op 25 september is onderstaande tekst uitgesproken door Wim van Balen bij de plaatsing van de Vredespaal bij de Zoutkeet.

  Er komt iets groots naar jullie toe. Jullie, “de Zoutkeet” onder leiding van Marg Tax en met haar de vele vrijwilligers worden opgenomen in de Wereldorde van de Vredespaal.

  Een wereldorde ontstaan in 1955 in Japan door de heer Masahisa Goi als internationaal symbool van vrede. Hij besloot als reactie op het werpen van de atoombommen in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn leven te wijden aan de boodschap “Moge er vrede op aarde zijn”. Over de hele wereld staan al 250.000 vredespalen in meer dan 190 landen. En het is nu een organisatie behorend bij de Verenigde Naties. Vrede moet klein beginnen met jong en oud.

  Hij komt jullie toe, omdat jullie zorgen voor verbintenis tussen jong en oud met respect voor iedereen en het tonen van medemenselijkheid.

  Met de al meer dan honderd jaar bestaande speeltuinvereniging en daarnaast vele activiteiten, zoals de fotoclub, boetseeravonden, schildercursussen en muziek maken die voor iedereen toegankelijk zijn.

  Klein beginnen op een geweldloze weg, waar wij allen gezamenlijk op lopen. Dat voorkomt onrecht. En dat zorgt voor vrede. DAAROM

  En dat met alleen maar vrijwilligers.

  De Kapel voelt zich geroepen tijdens de vredesweek organisaties als die van jullie te eren en op te nemen in deze wereldorde.

  Uit respect voor jullie inzet en het geweldige werk.

  Het is jullie van harte gegund.

 • Kerstwandeling Hilversum Zuid

  Op 22 december a.s. wordt er weer een Kerstwandeling georganiseerd, van 17.30 tot 19.30 uur, door de straten van Hilversum Zuid; dat wil zeggen rondom de Pniël kerk, de Zoutkeet (Vredespaal 2019), Zorgcentrum Zuiderheide en de Bethlehemkerk. 

  Het is een enorme organisatie en als Kapel willen we daar ook graag aan bijdragen. Marja Zoutendijk zit in het organisatiecomité. Maar er kunnen meer mensen mee doen, bijvoorbeeld als “toevallige voorbijganger”, die iets vertelt, of iets zingt, of gewoon de weg wijst.

  De route wordt aangegeven met licht-potjes, en wat u in ieder geval kunt doen is lege jam- of groenteconserven potjes sparen, zodat er veel lichtjes langs de route staan. U hoeft de etiketten er niet af te weken, lever ze alleen maar (afgespoeld) in bij de koffie na de kerkdiensten. U heeft t/m zondag 8 december de tijd. Hiervoor alvast heel hartelijk dank!!

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Marja Zoutendijk
  telefoon 035 – 621 87 19
  e-mail marjaz@planet.nl

 • Wie vrijzinnig is, viert de diversiteit

  Als u of ik moeten uitleggen wat De Kapel nu eigenlijk is dan kunnen we in de eerste plaats teruggrijpen op onze officiële naam: we zijn een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Wat is dat dan? Wat dat vrijzinnige is kunnen we nog het beste uitleggen. Het gaat om vrijheid en verdraagzaamheid, het niet hebben van dogma’s. Maar geloofsgemeenschap? We vormen een gemeenschap, een open gemeenschap, iedereen mag meedoen, je kan lid zijn, maar ook vrijblijvender meedoen, als vriend, als belangstellende, als incidenteel bezoeker van een viering of een cursus. Maar een geloofsgemeenschap? Wat geloven we dan? Daar komen heel uiteenlopende antwoorden op: ik geloof in de zin van het leven, ik geloof in de liefde, ik geloof in God. Voor de een is het noemen van de naam van God het centrum van zijn of haar leven, de ander noemt die naam bij voorkeur niet. Geloofsgemeenschap? Misschien dat velen van ons zichzelf eerder zien als zoekers dan als gelovigen. Geloof klinkt zo alsof het allemaal vastligt. En verschuift je visie op de grote vragen van het leven ook niet voortdurend een beetje?

  We zijn een kleine geloofsgemeenschap. En wat is er een diversiteit, een verscheidenheid aan ervaringen en opvattingen. Met elkaar zijn we op zoek naar God in ons leven. Of als je moeite hebt om dat woord te gebruiken: met elkaar zijn we op zoek naar een zinvol leven, naar het mysterie van het bestaan, naar goedheid en liefde. Die diversiteit treffen we ook aan bij de organisaties, de kerken, die in De Kapel samenwerken. Vrijzinnigen Nederland, zeg maar de NPB, die omschrijft zichzelf op de website in wat ze geformuleerd hebben in een missie: Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. U hoort al: het woord God wordt niet expliciet genoemd. Bij de Remonstranten draait het als we letten op haar beginselverklaring om twee uitgangspunten die bijna even belangrijk lijken te zijn: vrijheid en verdraagzaamheid en het eren en dienen van God. Misschien dat de doopsgezinden zich nog het meest concreet uitspreken. Op de website van de doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden lees ik: wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar we met elkaar God zoeken en kunnen ontmoeten. God, die tot ons komt in de verhalen van de bijbel. Het leven van Jezus geeft ons richting en inspiratie om, zoals hij, een mens naar Gods beeld te zijn.

  In deze diversiteit in de beleving van het mysterie, in de beleving van God, inspireren we elkaar. Ook bij uw eigen voorgangers vindt u die diversiteit terug. Net iets andere accenten, niet iets andere bewoordingen. Ze staan naast elkaar en verbinden zich met elkaar. Diverse inzichten zorgen niet voor vaagheid en onduidelijkheid, maar helpen om tot een evenwichtigere levenshouding te komen!

  Peter Korver

Ouder nieuws
 • We leven op de pof! - Wij allemaal. Elk jaar weer – en dit jaar al sinds 29 juli! Dat was dit jaar de dag, dat wij mensen de voor dit… ...
 • Grote belangstelling voor de Kapel op Open Monumentendag - Zaterdag 14 september was 't Monumentendag voor de Kapel. En maar liefst een kleine 300 mensen bezochten De Kapel! Meer dan een verdubbeling vergeleken met… ...
 • Steeds meer mensen hebben een ‘vloeibare religieuze identiteit’ - Onderzoek onder leiding van VU-hoogleraar André van der Braak toont aan dat een kwart van de mensen een ‘vloeibare religieuze identiteit’ heeft aangenomen. Zij halen hun… ...
 • Jaarprogramma: Voor diversiteit en vrede - Opnieuw heeft het programmateam een jaar thema gekozen en een half jaar programma gemaakt. Hoe zijn wij nu tot dit thema gekomen?  In april hadden… ...
 • Diversiteit en inclusie: we zijn allemaal anders en iedereen doet mee - Peuters krijgen op de crèche al te horen dat ze andere kinderen niet mogen buitensluiten. Je zou zeggen: van jongs af aan leren we op… ...
 • Katoen gezocht - Katoen gezocht voor het maken van dekens voor vluchtelingen op de tocht. In de Doopgezinde Gemeente Naarden-Bussum is men druk bezig met het maken van… ...
 • Mij schaap - In de afgelopen meimaand was mij een week vakantie gegund en zodoende wandelde ik langs de snelstromende rivier de Geul terwijl ik genoot van de… ...
 • Vrijzinnig vieren, hoe doe je dat? - De behoefte aan rituelen is groter dan ooit, maar wij lijken geen passende woorden en gebaren meer tot onze beschikking te hebben om hieraan te… ...
 •  De slingers ophangen - Op het moment van dit schrijven is het half mei, er zit altijd wat tijd tussen inleveren van kopij en het verschijnen van Kapelnieuws, en… ...
 • Stiltetuin - Al enige tijd wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van de stiltetuin. Dat wordt een heerlijke plek om je even terug te trekken of… ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.