Welkom in de Kapel!

nieuws

 • Foto’s gezocht van onze aarde 2 juli 2021

  Duurzame Ontwikkelingsdoelen In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ geformuleerd: het streven, dat alle landen – ook Nederland – de grote problemen van onze tijd aanpakken en voor 2030 van onze wereld een betere plek maken. Bijvoorbeeld de armoede (doel 1) en de ongelijkheid (4 en 10). Maar ook de uitputting van grondstoffen (12) of de vervuiling van de atmosfeer, de bodem en de oceanen (13, 14, 15). In het team duurzaamheid richten we onze aandacht vooral op de doelen 12 t/m 15, want de Kapel is een Groene Kerk!

  Klimaatviering op 17 oktober…
  In oktober a.s. hebben we een viering gepland, waarin we stil willen staan bij de schoonheid
  en kwetsbaarheid van onze planeet. Denk aan de vele bedreigde dier- en plantensoorten, de verarmde bodemkwaliteit, de ontbossing en alle bedreigingen van ons klimaat met de opwarming van de aarde. Maar denk ook aan de oplossingen: recyclen en hergebruik van afval, duurzame landbouw, voedselverspilling verminderen, zonnepanelen en windmolens, minder vlees eten, minder vliegen en autorijden, de biodiversiteit herstellen in “nieuwe natuur”.

  ….. met een tentoonstelling

  Wij zouden graag al deze aspecten tijdens de klimaatviering op 17 oktober zichtbaar maken in een tentoonstelling van foto’s (schilderijen mag ook). Foto’s, die uzelf deze zomer maakt of in het verleden gemaakt heeft.

  Velen van u kunnen prachtig fotograferen! Laat zien waar u zich over verwondert, als u de aarde en al haar schepselen aanschouwt. Maar ook, waar u zich zorgen over maakt. Onze planeet met alles wat erop leeft, is kwetsbaar. En misschien heeft u ook foto’s, die hoop geven op verbetering?

  Als U zich aangesproken voelt door één van de andere doelstellingen (zie www.sdgnederland.nl) – ook foto’s daarvan zijn welkom!

  Stuur alle foto’s voor het team duurzaamheid aan maarten.pannevis@gmail.com of uschipostma@gmail.com

  Team Duurzaamheid

 • Minicursus poëzie schrijven 2 juli 2021

  Ter inspiratie voor lange zomeravonden bieden wij je, vanuit het KapelNieuws, gratis en voor niets, een minicursus aan voor het schrijven van poëzie.

  Met al je zintuigen
  Het gaat niet zozeer om structuur of om rijmschema’s, maar om het aanspreken van al je zintuigen en die om te zetten in woorden. Belangrijk daarbij zijn ritme, klank, symbolen, beeldspraak en de lay-out. Gebruik een schrijfblok en een pen die prettig schrijft, maar het kan natuurlijk ook op de pc of laptop.

  Stap 1: observaties en werkwoorden
  a) Start met een aantal kleine observaties. Wat hoor, zie en ruik je om je heen? Een fietser die voorbijkomt, een suizende leiding, de leuning van je stoel onder je arm. Probeer één van deze observaties zo nauwkeurig mogelijk uit te schrijven in enkele zinnen.

  b) Schrijf drie of vier werkwoorden op die je aanspreken, liever niet te alledaagse, maar werkwoorden in de trant van ‘volplempen’, ‘formuleren’, ‘tot stilstand komen’.

  c) Probeer nu één of twee ‘grotere’ observaties te doen, in een weidsere omgeving, bijvoorbeeld overvliegende vogels, de zonsondergang, de trein die je op afstand hoort langsrijden.

  d) Combineer nu de opgeschreven werkwoor- den met je observaties. Begin met Hier (= de kleine observaties) of met Ergens (= de grote observaties) en maak een kort gedicht. Maak gebruik van personificatie (bijvoorbeeld: de trein kreunt, de wind zucht).

  Als voorbeeld mijn eigen gedicht:

  Hier is het stil
  Hier stroomt geen licht Kreunt geen staal op staal Geeft geen boom een zucht Hier is het stil

  Ergens is er plezier
  Gaat lucht weer stromen
  Geen avondklok, geen mond bedekt Tijd om te winkelen
  Hier is plezier

  Stap 2: ‘free writing’, dat wil zeggen ‘het volgen van je pen’.
  Begin met het opschrijven van de regel uit je eigen gedicht die je het meest aanspreekt.

  Schrijf daarna door, minstens 5 minuten, maximaal 10 minuten lang. Schrijf gewoon op wat er op het moment bij je opkomt, niet stoppen, gewoon – rustig – door blijven schrijven.

  Schrijf neer wat je denkt, wat je voelt, wat je hoort, wellicht iets waar je je aan ergert of juist plezier om hebt. Probeer in het moment te zijn. Lees na afloop de tekst nog eens door. Welke zinnen spreken je het meest aan? Onderstreep die.

  Stap 3: combineren met visuele kunst

  Laat je inspireren door visuele kunst. Kies een (modern) kunstwerk dat je aanspreekt. Kijk er goed naar en stel je voor dat je in die situatie zou zijn. Wat zie je daar? Wat hoor je? Welke gedachtes komen er bij je op? Welke lichaamstaal past in deze situatie en welke emoties roept het kunstwerk op?

  Schrijf 10 dingen op die jij ziet:
  denk aan kleur, materiaal, structuur, sfeer, ritme, klank. Moet je aan iets denken? Iets wat je zelf hebt meegemaakt? Wat zie je niet, maar voel je wel? Schrijf dit kort in enkele zinnen op en maak daarbij gebruik van zowel werkwoorden en (zelfstandige/bijvoeglijke) naamwoorden.

  Je kunt je gedicht natuurlijk helemaal samen- stellen zoals je zelf wilt. Maar hier volgen een paar tips/stappen:
  – zet 8 á 10 keer het woord IK onder elkaar – je kunt natuurlijk ook je, hij/zij, wij gebruiken,
  – achter elke IK kun je één van de gekozen werkwoorden neerzetten,
  – met het woord IK, het werkwoord, plus de an- dere woorden van je materiaal maak je nieuwe regels,
  – gebruik zoveel mogelijk woorden en zinnen die je hebt opgeschreven bij de vragen. Probeer daarbij vreemde/bijzondere woordcombinaties uit, bijvoorbeeld ‘ik wacht grijs’ of ‘ik stomp tegen de regen’,
  – tenslotte: welke IKKEN kunnen weg aan het begin van de regel? Streep die weg, voor een beter ritme van je gedicht.

  Geïnspireerd door het schilderij Regen (1960) van Dmitri Baltermans heb ik het volgende gedicht geschreven:

  De tram

  Ik benijd de mensenmassa dwaal rond
  Ik steek de paraplu op wacht ongeduldig

  heb haast, waar blijft hij?

  We herkennen de drukte
  wachten met berusting
  We groeperen ons rondom hem Glimlachen bitterzoet naar elkaar Wachten geduldig in de regen
  De tram komt knarsend tot stilstand

  Voor deze minicursus heb ik me laten inspi- reren door de workshop ‘gedichten schrijven’ die in maart en april 2021 werd gegeven door docente Caroline Kramer van het VU Cul- tuurcentrum Griffioen.

  Christine Teelken

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagochtend 18-4-2021 19 april 2021

  Door technische problemen was er geen geluid bij de live stream van de zondagochtend viering.

  U kunt nu hier wel alle sprekers bekijken (en horen uiteraard).
  Het liturgische deel van deze viering kunt u bekijken bij de zondagmiddag viering die geheel identiek is.

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagmiddag 18-4-2021 18 april 2021

  Helaas waren er zowel zondagochtend als -middag technische problemen met het live streamen.
  Er wordt aan gewerkt om de sprekers van de ochtend alsnog te presenteren met geluid.

  Hier de viering van zondagmiddag zonder alle technische perikelen:

 • Plaatsing nieuwe naam De Kapel 17 april 2021

  Nu de VGH eigenaar is geworden van het gebouw aan de ‘s Gravelandse weg 144 in Hilversum, werd zaterdag 17 april de nieuwe naam onthuld met een fraai bord boven de ingang.

 • Live stream vanuit de Kapel 31 oktober 2020

  Echt horen wij menigeen denken?
  Ja, echt.

  Het had heel wat voeten in de aarde en onze trouwe koster stond het zweet soms in de handen, maar het is nu uitgebreid getest en bekeken en alles doet het.

  Voortaan kunt u de Kapel vieringen ook via onze live stream volgen op ons YouTube kanaal.

  Als u op ons YouTube kanaal bent aangeland ziet u de aankomende live stream viering staan met daarnaast de voorbije gestreamde vieringen.

  Zo komen wij elkaar weer een beetje meer nader in deze soms isolerende en afstandelijke tijden.

 • 2021: van start met twee nieuwe predikanten 31 oktober 2020

  Zoals u wellicht weet neemt de Kapel begin 2021 afscheid van haar twee voorgangers. Ds. Peter Korver verlaat de Kapel na ruim 20 jaar, Monika Rietveld, pastoraal werker, na vijf jaar. Natuurlijk zullen we nog uitgebreid aandacht besteden aan het afscheid van beide!

  Het voelt rijk dat we met warmte en weemoed afscheid van hen kunnen nemen en tegelijkertijd twee nieuwe predikanten mogen verwelkomen. De Algemene Ledenvergadering van de Kapel heeft namelijk op 25 oktober twee nieuwe predikanten benoemd. Hiermee wordt de unanieme voordracht van de sollicitatiecommissie overgenomen. Elly van Kuijk gaat vanaf 1 januari aan de slag gaan, Akke-Clara Thimm-Stelwagen vanaf 1 februari. Alvast een eerste kennismaking. 

  Elly van Kuijk

  Elly is Remonstrants predikant, zij legde in 2019 haar proponentsexamen af in de Kapel. Elly startte haar loopbaan als verpleegkundige. Later deed ze de opleiding theologie en religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ze volgde het Remonstrants Seminarium. Zij heeft veel ervaring met pastoraat bij onder meer het Luchthavenpastoraat op Schiphol en het ziekenhuispastoraat in het Radboud UMC. Elly woont samen met haar man Kees in Baarn. Beide zijn al enkele jaren betrokken bij onze geloofsgemeenschap.

  De geloofsgemeenschap vormt voor Elly een belangrijke plaats: “daar kunnen en mogen we elkaar ontmoeten, beluisteren en inspireren. Betrokken op de Eeuwige, betrokken op elkaar én op de wereld, dichtbij en verder weg.”  

  Akke-Clara Thimm-Stelwagen  

  Akke-Clara is Doopsgezind predikant sinds 2004. Na haar opleiding tot leraar aardrijkskunde is ze theologie gaan studeren en vervolgens de kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind Seminarium. Ze is ze vele jaren in het doopsgezind jeugdwerk actief geweest. Sinds 2004 heeft Akke-Clara in verschillende Doopsgezinde gemeenten gestaan.  Ze woont in Mijdrecht, samen met haar man Paul, eveneens Doopsgezind predikant. Akke-Clara kijkt er naar uit om aan de slag te gaan in de Kapel: “Graag ontmoet ik u in levenden lijve, zodat we elkaar kunnen leren kennen. Ik vind mensen belangrijk, zorgen voor elkaar, en samen zoeken naar de betekenis van de Eeuwige voor ons leven.”

 • Kapeltheater ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ 17 oktober 2020

  Een registratie van de vertelvoorstelling ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ of ‘Het verdriet van Aias’ door Marijke Broekhuijsen, gegeven in de Kapel, Hilversum op 12 oktober 2020.

  Een oud Grieks verhaal vol actuele vragen over de spanning tussen eerlijkheid en rechtvaardigheid, tussen persoonlijke erkenning en gemeenschapsbelang. Wij kunnen van de geschiedenis leren…als we willen.

  Marijke baseerde haar verhaal op Sofokles, Homeros en  hedendaags ethicus Paul Woodruff.

 • Online vieringen archief 7 juni 2020

  We gaan weer open en de voorlopig laatste online viering hebt u zondag 7 juni kunnen bekijken.

  Maar u kunt alle online vieringen blijven bekijken via het online vieringen archief onder het ‘Vieringen’ menu.

 • Protocol voor de Kapel 4 juni 2020

  We gaan weer open, vieren en activiteiten ontplooien.

  Maar om dat te kunnen doen is het  noodzakelijk dat we ons aan goede afspraken houden.

  Die kunt u hier lezen in ons protocol.

  Het is even niet anders. Hopelijk duurt dit niet te lang, maar het is van belang dat we ons er aan houden.

Ouder nieuws
 • Concept Beleidsplan 2020 – 2025 - U kunt hier het concept beleidsplan 2020 - 2025 van de Kapel inzien. Dit plan is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? - Met de Kapel Nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de activiteiten in de Kapel. In deze onzekere tijden in relatie tot het Corona virus is…
 • Creatief Kerk-Zijn, doet u mee? - De crisis die momenteel wereldwijd onze levens uit evenwicht brengt geeft ook nieuwe kansen.  We worden door het besmettelijke coronavirus steeds verder geïsoleerd lijkt wel,…
 • Remonstrantse kerkdiensten op YouTube - Om toch elkaar te ontmoeten in bezinnen zullen de Remonstranten de komende drie en waarschijnlijk vier zondagen een dienst (overdenking en muziek) opnemen en via…
 • Vriend van VGH de Kapel - Vriend of lid worden van VGH de Kapel is niet moeilijk. Via de website of een berichtje aan info@dekapel.nu bent u zomaar vriend van de…
 • Steeds meer mensen hebben een ‘vloeibare religieuze identiteit’ - Onderzoek onder leiding van VU-hoogleraar André van der Braak toont aan dat een kwart van de mensen een ‘vloeibare religieuze identiteit’ heeft aangenomen. Zij halen hun…
 • Katoen gezocht - Katoen gezocht voor het maken van dekens voor vluchtelingen op de tocht. In de Doopgezinde Gemeente Naarden-Bussum is men druk bezig met het maken van…
 • Succesvolle Boeketiek! - Met mooi weer is na sjouwen en opbouwen de Boeketiek een mooi succes te noemen. Met zeer veel dank aan alle medewerkers en niet te…
 • Onderweg naar de kerststal - Elk jaar opnieuw gaat er een grote stoet mensen onderweg om het kerstkind te ontmoeten. Ieder jaar weer wordt het kerstfeest gevierd. Ja, zelfs tegen…
 • De Boeketiek  - De Boeketiek zal plaats gaan vinden op zaterdag 10 maart van 10.00 - 15.00 uur. Het idee is de opbrengst te besteden voor de aanleg…

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.