Welkom in de Kapel!

nieuws

 • Lezing duurzaamheid Herman Wijffels – terugkijken 26 september 2021

  Hier kunt de u de boeiende lezing van Herman Wijffels en het gesprek er na bekijken dat plaats vond op woensdag 22 september 2021 in de Bethlehemkerk.

  De avond werd georganiseerd door de groene kerken in Hilversum: de Bethlehemkerk, de Kapel en  de Oud-Katholieke Kerk te Hilversum.

 • Nieuwe expositie 29 augustus 2021

  Half augustus kwam een einde aan de expo- sitie van Roel Brakenhoff met schilderijen geïnspireerd op het eiland Texel. Eenvoudig van vorm, maar heel treffend. Roel liet ons allerlei aspecten van de natuur en het eilandzien.

  Er was veel waardering van de bezoekers. Peter Korver kreeg een van de werken, door hem uitgezocht, cadeau bij zijn afscheid.

  Nu hangt er werk van Dorrety Brookhuis; een heel andere stijl. Dorrety werkt als grafisch vormgever. Daarnaast schildert ze al jaren vol overgave. Haar schilderijen ondertekent ze met Dort; ze noemt ze dortschilderijen. Ze gebruikt allerlei soorten verf zoals acrylverf, aquarelverf, pastelkrijt en waterinkt, soms in combinatie. Haar thema’s zijn divers, ook de dreiging van de klimaatcrisis komt tot uiting.

  Zelf zegt ze:
  “Een vaste stijl heb en wil ik niet. De ene keer is het werk figuratief een andere keer meer abstract. Ik wil graag dat ieder schilderij boeiend is en blijft om naar te kijken. Mijn schilderijen vertellen hun eigen verhaal, dat elke keer verschillend klinkt en door iedereen anders gehoord mag worden. Ik hoop dat iedereen met net zo veel plezier naar de schilderijen kijkt en ”luistert”, als waarmee ik ze geschilderd heb”.

  Wij hebben gekozen voor werken die niet abstract, maar ook niet zozeer realistisch zijn. Inderdaad om zelf te bepalen hoe je ze wilt en kunt beleven. We hopen dat u er door geïnspireerd wordt.

 • Museumkring wil wel iets groter worden! 29 augustus 2021

  De Museumkring gaat 2 september a.s. naar het Museum Volkenkunde in Leiden. Daar bezoeken we de tentoonstelling over de Azteken. Begin oktober gaan we in het Singermuseum naar Chagall en zijn tijdgenoten kijken. Maar ook hoe de tuin erbij staat. En de beelden.

  Het streven is om 1x per maand op donderdag een museum te bezoeken en na afloop samen te lunchen. En vooraf koffie te drinken!

  Omdat wij helaas van enkele leden afscheid hebben moeten nemen, is er plaats voor uitbreiding.
  Wie wil aansluiten kan zich opgeven bij Rietje Dikken 035 – 62 14 404
  of Maarten Pannevis 035 – 57 72 209

 • Bijbelkring – Levenskunst 29 augustus 2021

  ‘Samen verder’ is ons nieuwe jaarthema. Daar zijn vele Bijbelse verhalen over te vinden, die ons misschien een weg kunnen wijzen voor ons leven nu.

  Als predikanten gaan we met u aan de hand in gesprek over een aantal van die Bijbelverhalen. Hoe kunnen we dat verhaal verbinden met ons levensverhaal? Kan het ons helpen bij het inkleuren ervan?

  Er zijn drie middagen gepland: in november 2021, januari 2022 en maart 2022.

  Meer informatie in het volgende Kapel Nieuws!

 • Programma 2021 – 2022 27 augustus 2021

  Vanaf september gaan we in De Kapel van start met het nieuwe thema: ‘Samen verder!’. Na een jaar dat sterk bepaald werd door corona, we elkaar weinig konden ontmoeten, programma’s werden aangepast of vervielen, hebben we er zin in om elkaar te treffen.

  Hoe gaan we verder?

  Samen, dat is zeker. Samen kleuren we het verhaal van ons leven op aarde in. Het is spannend in de wereld.

  Niet alleen corona, maar ook de klimaatveranderingen dwingen ons tot bezinning, hoe we verder kunnen met elkaar. Steeds weer gaat het er dan ook om, wat ons drijft en wat ons leven zin geeft.

  Hoe kunnen we er zijn voor elkaar en hoe houden we rekening met elkaar. We zijn zo verschillend! Diversiteit vraagt om tolerantie, hoe ver gaan we daarin?

  Laten we het hebben over hoe we verder willen gaan, samen als geloofsgemeenschap in deze tijd. Moeten we veranderen? Wat willen we niet missen? Waar vinden we inspiratie? Hoe kun- nen we bijbelverhalen met onze levensverhalen verbinden?

  In de programma’s zullen deze thema’s aan bod komen. Wij kleuren het verhaal van de Kapel graag samen met u in.

  Wees welkom als gast en deelnemer bij een van onze activiteiten (wel aanmelden van te voren, zie afzonderlijke aankondigingen).

 • Nieuw seizoen vieringen 27 augustus 2021

  Samen verder in de nadagen van het coronatijdperk. Wat blijft en wat wordt weer net als toen? Handen reinigen, afstand houden, ventileren en nog veel meer blijft voorlopig nog wel even. Maar we stoppen met het verplicht aanmelden voor de vieringen. U kunt weer gewoon naar de Kapel komen op zondagochtend.

  Behalve voor de openingsviering!!!

  Voor de openingsviering op 5 september a.s. moet u zich nog wel van tevoren opgeven: info@dekapel.nu of 06 – 126 26 318.

  In stilte tot rust komen
  Samen, elkaar ontmoeten, een wezenlijk onderdeel van de zondagochtend viering. Natuurlijk begroet je elkaar, maar even bijpraten graag bewaren tot bij de koffie. Het even in stil- te tot rust komen bij de klanken van de vleugel of het orgel hoort ook bij de viering.

  Het keuzelied
  Nieuwe predikanten, nieuwe gebruiken! In sommige vieringen wordt de kerkgangers gevraagd een lied te noemen dat dan meteen gezongen gaat worden. Tenminste als het in het Nieuwe Liedboek staat. Bedenk maar vast welk lied uw lievelingslied is of bij welk lied u een bijzondere herinnering heeft.

  En verder?
  Gewoon komen! Iedere viering is anders. En alleen maar vertrouwde gezichten op de preekstoel de komende twee maanden!

 • Foto’s gezocht van onze aarde 2 juli 2021

  Duurzame Ontwikkelingsdoelen In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ geformuleerd: het streven, dat alle landen – ook Nederland – de grote problemen van onze tijd aanpakken en voor 2030 van onze wereld een betere plek maken. Bijvoorbeeld de armoede (doel 1) en de ongelijkheid (4 en 10). Maar ook de uitputting van grondstoffen (12) of de vervuiling van de atmosfeer, de bodem en de oceanen (13, 14, 15). In het team duurzaamheid richten we onze aandacht vooral op de doelen 12 t/m 15, want de Kapel is een Groene Kerk!

  Klimaatviering op 17 oktober…
  In oktober a.s. hebben we een viering gepland, waarin we stil willen staan bij de schoonheid
  en kwetsbaarheid van onze planeet. Denk aan de vele bedreigde dier- en plantensoorten, de verarmde bodemkwaliteit, de ontbossing en alle bedreigingen van ons klimaat met de opwarming van de aarde. Maar denk ook aan de oplossingen: recyclen en hergebruik van afval, duurzame landbouw, voedselverspilling verminderen, zonnepanelen en windmolens, minder vlees eten, minder vliegen en autorijden, de biodiversiteit herstellen in “nieuwe natuur”.

  ….. met een tentoonstelling

  Wij zouden graag al deze aspecten tijdens de klimaatviering op 17 oktober zichtbaar maken in een tentoonstelling van foto’s (schilderijen mag ook). Foto’s, die uzelf deze zomer maakt of in het verleden gemaakt heeft.

  Velen van u kunnen prachtig fotograferen! Laat zien waar u zich over verwondert, als u de aarde en al haar schepselen aanschouwt. Maar ook, waar u zich zorgen over maakt. Onze planeet met alles wat erop leeft, is kwetsbaar. En misschien heeft u ook foto’s, die hoop geven op verbetering?

  Als U zich aangesproken voelt door één van de andere doelstellingen (zie www.sdgnederland.nl) – ook foto’s daarvan zijn welkom!

  Stuur alle foto’s voor het team duurzaamheid aan maarten.pannevis@gmail.com of uschipostma@gmail.com

  Team Duurzaamheid

 • Minicursus poëzie schrijven 2 juli 2021

  Ter inspiratie voor lange zomeravonden bieden wij je, vanuit het KapelNieuws, gratis en voor niets, een minicursus aan voor het schrijven van poëzie.

  Met al je zintuigen
  Het gaat niet zozeer om structuur of om rijmschema’s, maar om het aanspreken van al je zintuigen en die om te zetten in woorden. Belangrijk daarbij zijn ritme, klank, symbolen, beeldspraak en de lay-out. Gebruik een schrijfblok en een pen die prettig schrijft, maar het kan natuurlijk ook op de pc of laptop.

  Stap 1: observaties en werkwoorden
  a) Start met een aantal kleine observaties. Wat hoor, zie en ruik je om je heen? Een fietser die voorbijkomt, een suizende leiding, de leuning van je stoel onder je arm. Probeer één van deze observaties zo nauwkeurig mogelijk uit te schrijven in enkele zinnen.

  b) Schrijf drie of vier werkwoorden op die je aanspreken, liever niet te alledaagse, maar werkwoorden in de trant van ‘volplempen’, ‘formuleren’, ‘tot stilstand komen’.

  c) Probeer nu één of twee ‘grotere’ observaties te doen, in een weidsere omgeving, bijvoorbeeld overvliegende vogels, de zonsondergang, de trein die je op afstand hoort langsrijden.

  d) Combineer nu de opgeschreven werkwoor- den met je observaties. Begin met Hier (= de kleine observaties) of met Ergens (= de grote observaties) en maak een kort gedicht. Maak gebruik van personificatie (bijvoorbeeld: de trein kreunt, de wind zucht).

  Als voorbeeld mijn eigen gedicht:

  Hier is het stil
  Hier stroomt geen licht Kreunt geen staal op staal Geeft geen boom een zucht Hier is het stil

  Ergens is er plezier
  Gaat lucht weer stromen
  Geen avondklok, geen mond bedekt Tijd om te winkelen
  Hier is plezier

  Stap 2: ‘free writing’, dat wil zeggen ‘het volgen van je pen’.
  Begin met het opschrijven van de regel uit je eigen gedicht die je het meest aanspreekt.

  Schrijf daarna door, minstens 5 minuten, maximaal 10 minuten lang. Schrijf gewoon op wat er op het moment bij je opkomt, niet stoppen, gewoon – rustig – door blijven schrijven.

  Schrijf neer wat je denkt, wat je voelt, wat je hoort, wellicht iets waar je je aan ergert of juist plezier om hebt. Probeer in het moment te zijn. Lees na afloop de tekst nog eens door. Welke zinnen spreken je het meest aan? Onderstreep die.

  Stap 3: combineren met visuele kunst

  Laat je inspireren door visuele kunst. Kies een (modern) kunstwerk dat je aanspreekt. Kijk er goed naar en stel je voor dat je in die situatie zou zijn. Wat zie je daar? Wat hoor je? Welke gedachtes komen er bij je op? Welke lichaamstaal past in deze situatie en welke emoties roept het kunstwerk op?

  Schrijf 10 dingen op die jij ziet:
  denk aan kleur, materiaal, structuur, sfeer, ritme, klank. Moet je aan iets denken? Iets wat je zelf hebt meegemaakt? Wat zie je niet, maar voel je wel? Schrijf dit kort in enkele zinnen op en maak daarbij gebruik van zowel werkwoorden en (zelfstandige/bijvoeglijke) naamwoorden.

  Je kunt je gedicht natuurlijk helemaal samen- stellen zoals je zelf wilt. Maar hier volgen een paar tips/stappen:
  – zet 8 á 10 keer het woord IK onder elkaar – je kunt natuurlijk ook je, hij/zij, wij gebruiken,
  – achter elke IK kun je één van de gekozen werkwoorden neerzetten,
  – met het woord IK, het werkwoord, plus de an- dere woorden van je materiaal maak je nieuwe regels,
  – gebruik zoveel mogelijk woorden en zinnen die je hebt opgeschreven bij de vragen. Probeer daarbij vreemde/bijzondere woordcombinaties uit, bijvoorbeeld ‘ik wacht grijs’ of ‘ik stomp tegen de regen’,
  – tenslotte: welke IKKEN kunnen weg aan het begin van de regel? Streep die weg, voor een beter ritme van je gedicht.

  Geïnspireerd door het schilderij Regen (1960) van Dmitri Baltermans heb ik het volgende gedicht geschreven:

  De tram

  Ik benijd de mensenmassa dwaal rond
  Ik steek de paraplu op wacht ongeduldig

  heb haast, waar blijft hij?

  We herkennen de drukte
  wachten met berusting
  We groeperen ons rondom hem Glimlachen bitterzoet naar elkaar Wachten geduldig in de regen
  De tram komt knarsend tot stilstand

  Voor deze minicursus heb ik me laten inspi- reren door de workshop ‘gedichten schrijven’ die in maart en april 2021 werd gegeven door docente Caroline Kramer van het VU Cul- tuurcentrum Griffioen.

  Christine Teelken

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagochtend 18-4-2021 19 april 2021

  Door technische problemen was er geen geluid bij de live stream van de zondagochtend viering.

  U kunt nu hier wel alle sprekers bekijken (en horen uiteraard).
  Het liturgische deel van deze viering kunt u bekijken bij de zondagmiddag viering die geheel identiek is.

 • Afscheidsviering Peter Korver en Monika Rietveld zondagmiddag 18-4-2021 18 april 2021

  Helaas waren er zowel zondagochtend als -middag technische problemen met het live streamen.
  Er wordt aan gewerkt om de sprekers van de ochtend alsnog te presenteren met geluid.

  Hier de viering van zondagmiddag zonder alle technische perikelen:

Ouder nieuws
 • Plaatsing nieuwe naam De Kapel - Nu de VGH eigenaar is geworden van het gebouw aan de 's Gravelandse weg 144 in Hilversum, werd zaterdag 17 april de nieuwe naam onthuld…
 • Live stream vanuit de Kapel - Echt horen wij menigeen denken? Ja, echt. Het had heel wat voeten in de aarde en onze trouwe koster stond het zweet soms in de…
 • 2021: van start met twee nieuwe predikanten - Zoals u wellicht weet neemt de Kapel begin 2021 afscheid van haar twee voorgangers. Ds. Peter Korver verlaat de Kapel na ruim 20 jaar, Monika…
 • Kapeltheater ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ - Een registratie van de vertelvoorstelling ‘Hoe eerlijk gaat het hier?’ of ‘Het verdriet van Aias’ door Marijke Broekhuijsen, gegeven in de Kapel, Hilversum op 12…
 • Online vieringen archief - We gaan weer open en de voorlopig laatste online viering hebt u zondag 7 juni kunnen bekijken. Maar u kunt alle online vieringen blijven bekijken…
 • Protocol voor de Kapel - We gaan weer open, vieren en activiteiten ontplooien. Maar om dat te kunnen doen is het  noodzakelijk dat we ons aan goede afspraken houden. Die…
 • Concept Beleidsplan 2020 – 2025 - U kunt hier het concept beleidsplan 2020 - 2025 van de Kapel inzien. Dit plan is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? - Met de Kapel Nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de activiteiten in de Kapel. In deze onzekere tijden in relatie tot het Corona virus is…
 • Creatief Kerk-Zijn, doet u mee? - De crisis die momenteel wereldwijd onze levens uit evenwicht brengt geeft ook nieuwe kansen.  We worden door het besmettelijke coronavirus steeds verder geïsoleerd lijkt wel,…
 • Remonstrantse kerkdiensten op YouTube - Om toch elkaar te ontmoeten in bezinnen zullen de Remonstranten de komende drie en waarschijnlijk vier zondagen een dienst (overdenking en muziek) opnemen en via…

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.