Vieringen

  • Viering met Rachelle van Andel 23 december 2018 10:30 - Zondag 23 december is Rachelle van Andel onze voorganger. Een jaar geleden liep zij stage in ons midden. Inmiddels heeft zij op 3 november haar proponentsexamen gedaan. Vanuit ons midden waren we vanuit De Kapel daarbij aanwezig met een groot aantal mensen! Ook heeft zij al een gemeente gevonden waar ...
  • Kerstavond viering 24 december 2018 21:00 - Maandag 24 december is onze Kerstavondviering. U krijgt aan de deur een muzikale ontvangst door iemand die zo lijkt weggelopen te zijn uit een Christmas Carol van Charles Dickens. In de viering staat een vraag centraal: Wat zoek jij? Het Kapelkoor o.l.v. Annette van Tol en met pianobegeleiding van Annet ...
  • Viering 1e kerstdag 25 december 2018 10:30 - Na de kerstnachtviering is er op kerstmorgen 25 december ook een bijzondere viering. De bas-bariton Ton de Kort zal in deze viering een aantal prachtige liederen zingen en wij zullen met elkaar veel zingen. Ton de Kort is een vriend van Tom Rijken en op deze wijze vanuit het Brabantse ...
  • Viering met Tom Rijken 6 januari 2019 10:30 - Zondag 6 januari hebben wij het nieuwe jaar 2019 mogen binnentrekken. We zullen de viering beginnen met elkaar een goed nieuwjaar te wensen bij koffie en thee. Daarna vervolging wij de viering. De jaartekst van 2019 zal centraal staan. En die luidt: “Zoek de vrede en jaag die na, “ ...
  • Viering met Peter Korver 13 januari 2019 10:30 - Zondag 13 januari stappen we van Lucas 2 (het kerstverhaal) over naar Lucas 3, waar de profeet Johannes in de woestijn een oproep doet aan ‘de mensen’ om tot inkeer te komen. Wie moesten er toen tot inkeer komen en waarom dan wel? En wie vandaag de dag? En hoe ...
  • Oecumenische viering 20 januari 2019 09:30 - Zondag 20 januari beginnen we de Viering vroeger dan we gewend zijn, om 9.30 uur en ook op een andere plek, in de Onze Lieve Vrouwe kerk, Naarderstraat 106 in Hilversum. Samen met de Regenboogkerk, de RK St. Vitus en de Kapel zijn wij daar te gast om gezamenlijk in de ...
  • Viering met Peter Korver 27 januari 2019 10:30 - Zondag 27 januari staan ‘de tien geboden’ centraal uit Exodus 20. Staan daar inderdaad tien genummerde strenge verboden? Het is beter te spreken van de tien woorden ten leven. We proberen dat ‘Gij zult niet’ te vertalen in positief gestelde leefregels, die ook te maken hebben met onze omgang met ...