Vieringen

  • Viering met ds. Reinhold-Scheuermann 19 augustus 2018 10:30 - Op 19 augustus is ds. Reinhold-Scheuermann onze gast. Zij is doopsgezind predikant en werkte o.a. in doopsgezinde gemeenten op Texel en in Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Breda. Ze schreef ons: “De bijbelse verhalen en hun talloze lagen van mogelijke uitleg boeiden me toen ik jong was. Die verhalen gaven me ...
  • Viering met Peter Korver, Bergweg 26 augustus 2018 10:30 - Ds. Peter Korver is zojuist teruggekeerd van studieverlof en vakantie als hij voorgaat op 26 augustus. Zoals het er nu naar uitziet, zal het thema zijn de betekenis van het gebed-der-gebeden, het Onze Vader. Aanvang 10.30 uur inde Lutherse Kerk aan de Bergweg.