Vieringen

  • Viering met Irene Hörst 26 mei 2019 10:30 - Op 26 mei is Irene Hörst bij ons. Na zoveel jaren bij ons pastoraal werk gedaan te hebben, zal het voor velen een blij weerzien betekenen. Irene herstelt van een rugoperatie die zij vorige maand heeft ondergaan, maar is blij weer voor te kunnen gaan. Zij vertrekt bij de viering… ...
  • Anders dan anders viering met ds Peter Korver 2 juni 2019 10:30 - 2 juni is er ‘Het kan ook anders viering’. Ds. Peter Korver neemt ons mee naar enkele fragmenten uit het bijzondere oorlogsdagboek van Etty Hillesum, dat gepubliceerd is onder de titel ‘Het verstoorde leven. Onder de grote dreiging van wat de nazi’s haar en de andere Joden aandeden bleef zij… ...
  • Pinksteren viering 9 juni 2019 10:30 - Op zondag 9 juni zal de Pinksterviering een feestelijke viering worden waarbij het Kapelkoor weer haar sprankelende bijdrage zal geven. Tevens staat de gedachte centraal dat de Heilige Geest de Geestkracht is die ons mensen mag inspireren. Je zou kunnen zeggen de Heilige Geest is de Geestkracht die vanuit het… ...
  • Viering met Carolien Cornelissen 16 juni 2019 10:30 - Op 16 juni is de doopsgezinde predikant van Utrecht, Carolien Cornelissen voor het eerst bij ons als gastpredikant. ‘Je wordt niet doopsgezind, maar ontdekt dat je doopsgezind bent’. Deze uitspraak past bij mijn geestelijke weg door het leven. Ik studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, vanuit interesse in religies,… ...
  • Viering met Alain Verheij 23 juni 2019 10:30 - Alain Verheij (30) ging al eerder voor in De Kapel, en verzorgde in 2016 een Kapellezing. Als randkerkelijk theoloog en schrijver zoekt hij naar de relevantie van het christelijk geloof voor een seculiere maatschappij. Op 23 juni staat Jezus' ontmoeting met een bezeten man centraal. Vragen die daarbij opkomen zijn:… ...
  • Viering God en de dieren 30 juni 2019 10:30 - Op 30 juni draait de viering om ‘God en de dieren’.  De eigen plaats van de niet-menselijke schepselen wordt vaak over het hoofd gezien in de uitleg van Bijbelteksten. Dieren hebben echter een veel grotere plaats in het Bijbelse wereldbeeld dan in het moderne westerse. Dat is van betekenis in… ...