Home » Viering: preek van de leek

Viering: preek van de leek

De preek van de Leek van 4 maart  zal gaan over de zin en onzin van geloven in God.

In een tijd waarin steeds meer mensen bezig lijken te zijn met zoeken naar een zinvol bestaan, blijven de kerken zoeken naar manieren om aansluiting te vinden bij de levensvragen van mensen van deze tijd. Wat is geloof voor mij? Wat is gebleven 30 jaar na mijn doop? En wat beschouw ik als niet-zinnig in de beelden die er over God en kerk bestaan? Een persoonlijke zoektocht. Misschien wel met meer vragen dan antwoorden.