Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Zondag 2 december is de start van de Adventsperiode. We leven toe naar Kerstmis. Thema zal zijn: ‘Eigen gelijk’. Advent kan betekenen dat we de blik vanuit de schemerige wereld van het eigen gelijk leren richten op het licht waarin ook aan anderen recht wordt gedaan. 

Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken
Zoals ik altijd dacht

We vertrekken bij het verhaal van de Annunciatie, de aankondiging. Een engel bezoekt ‘een meisje’ en zegt haar aan dat zij zwanger zal worden en een zoon baren. Zij moet hem Jezus noemen, dat betekent ‘God is redding’.