Home » Viering: kiezen voor bevrijding

Viering: kiezen voor bevrijding

Op 6 mei zal het thema van de viering zijn ‘Kiezen voor bevrijding’.

Vrijheid is een groot goed en ondanks benauwenis of onderdrukking hebben wij in veel situaties een keus. Mandela koos ervoor om in zijn gevangenschap vrijheid van denken te behouden. Veel van de vluchtelingen kiezen ervoor om niet in de onderdrukte situatie te blijven en zoeken hun vrijheid. Bevrijding kan ook gaan over ons, gewone mensen, bevrijding in het dagelijks leven. De heilige boeken spreken over ervaringen van gewone mensen en in deze Anders-dan-anders viering  zal een aantal gemeenteleden over hun eigen ervaring vertellen.