Viering met ds. Ochtman – de Boer

Ds. Annegien Ochtman – de Boer uit Bussum is remonstrants predikant met een eigen praktijk met de naam Ritualiter. Dat betekent: op ceremoniële wijze. Zij helpt mensen om op een persoonlijke manier vorm te geven aan belangrijke vrolijke of verdrietige momenten in hun leven. Vorig jaar publiceerde zij het boek Nieuwe rituelen. Vormgeven aan de belangrijke momenten in je leven.

www.ritualiter.nl