Home » Vespers Goede Week – maandag

Vespers Goede Week – maandag

De vespers in de week voor Pasen beginnen alle om 19.30 uur.
Voor wie dat wil is er gelegenheid om na afloop thee of koffie te drinken.

Maandag 15 april verzorgt de gespreksgroep Levensvragen, voortgekomen uit een oriëntatiekring, de vesper.

Dinsdag 16 april is de vesper onder leiding van de leden van het Team Vieringen.

Voor woensdag 17 april is de vesper voorbereid door de Boekenkring.