Proponentsexamens in De Kapel

Op 7 september vinden er twee proponentsexamens plaats. Wat dat zijn? Je mag ook spreken van ‘kerkelijke examens’. Het gaat om studenten die eerder al hun universitaire theologische studie met succes hebben afgesloten en nu de opleiding aan het remonstrants seminarium. In een openbare vergadering waar naast het curatorium, er predikanten en afgevaardigden van de gemeentes en belangstellenden aanwezig zijn, wordt het examen afgenomen.  Wanneer dit naar genoegen van de stemhebbenden is, vindt de bevestiging en inzegening van de kandidaten plaats. Daarna zijn zij ‘proponent’, d.w.z. beroepbaar als predikant. Na afloop van de proponentsbevestiging is er gelegenheid de proponenten te ontmoeten.

Wat bijzonder is: het examen vindt dit keer plaats in onze Kapel (inloop 10 uur, aanvang stipt 10.30 uur).

En wat heel bijzonder is: een lid van onze Kapel is één van de twee kandidaten. Elly van Kuijk-Spaans MA, die dit jaar op 10 februari in een dienst bij ons belijdenis deed, hoopt nu proponent te worden. Zij zal bij het examen haar scriptie inleiden en verdedigen. Dat heeft als onderwerp ‘Een land in tranen…  Een verkennend theoretisch en empirisch onderzoek naar de publieke articulatie van collectieve contrastervaringen aan de hand van uitwerkingen bij de MH-17 ramp’. De andere kandidaat is drs. Claartje Kruijff, die thans al werkt als vernieuwingspredikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Ook zij is voor ons geen onbekende. In de boekenkring bespraken we haar boek ‘De leegte achter de dingen’. Bij een gespreksbijeenkomst daarover was zij aanwezig. Ook hield zij bij de boekpresentatie van ‘De maaltijd die verbindt’, geschreven door onze eigen predikant Peter Korver, een inleiding. De scripties zijn te vinden op www.arminiusinstituut.nl.

Wilt u de examens bijwonen? Dat is in principe mogelijk.
Meldt u zich aan bij v.l.m.kok@vu.nl en u krijgt nader bericht.