Home » Predikanten

Predikanten

Ds. Peter Korver

Sinds september 2000 ben ik verbonden aan De Kapel, eerst als pastoraal werker en na mijn kerkelijk examen in Leiden, als Remonstrants predikant. Ik heb daarnaast 25 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als leraar geschiedenis en als afdelingsleider. Ik woon in Naarden en fiets vandaar naar De Kapel en naar onze leden en vrienden die heel verspreid wonen: in de stad, of in Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef. Omdat ik ook part-time voorganger van de Vrijzinnigen Naarden-Bussum, is het hele Gooi mijn werkgebied.

De VGH is een geloofsgemeenschap, maar het woord ‘zoekgemeenschap’ zou ook heel passend zijn. Vaak weten mensen niet precies wat ze geloven en zijn ze steeds op zoek naar voorlopige antwoorden op hun belangrijkste levensvragen. Daarvoor is het goed dat je met anderen bent met wie je in openheid en verdraagzaamheid kunt oriënteren op zingeving.  Naast de bijbel zijn moderne literatuur, filosofie, andere godsdiensten, muziek en kunst bronnen die daarbij inspirerend zijn.

Een deel van mijn tijd geef ik supervisie aan studenten van het remonstrants seminarium aan de VU en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij worden opgeleid tot predikanten en geestelijke begeleiders.

Belangrijk is voor ons allemaal de vraag: wat kan mijn rol, mijn bijdrage zijn in de wereld om mij heen? Het is goed dat er een gemeenschap is waar deze  vragen aan de orde komen en waar je je kunt laten inspireren.  Ik gun het iedereen om mee te komen doen en heet je van harte welkom.

Telefoon: 035 – 88 77 892
Email: pjckorver@gmail.com


Monika Rietveld

Al van jongs af aan heb ik een diepe interesse in de verschillende wijzen waarop mensen hun geloof beleven, hoe en waarom zij zich verbonden voelen met dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen en waar vele namen voor zijn; de Ene, God, Allah, Dieu, Gott, Khoda…

Op deze zoektocht reisde ik – vaak met mijn rugzak – door landen, culturen en religies om ter plekke vooral met de mensen rituelen mee te beleven.

Geworteld in het Christendom bracht mijn zoektocht mij bij het Universeel Soefisme – waar ik ook actief betrokken ben – en tevens bij de opleiding OVP, de opleiding theologie en pastoraat in vrijzinnig perspectief, die is opgezet door de toenmalige NPB – tegenwoordig Vrijzinnigen Nederland – en het VVP.

Verbinding zoeken, verbinding  leggen en in verbinding zijn met elkaar en met God. Zorg om en voor de medemens. Was ik eerst werkzaam in de gezondheidzorg, nu ben ik dat als pastoraal werker binnen onze geloofsgemeenschap, een bijzondere taak. Ik ontmoet mensen in hun kwetsbaarheid en bij de grote vragen van het leven. Samen op zoek gaan naar hoe we kunnen blijven staan en lopen op de pelgrimsreis die ons leven is.

Graag wil ik verbindend aanwezig zijn in onze geloofsgemeenschap, elkaar in wederzijds vertrouwen  ontmoeten én verbindend aanwezig te zijn naar de veelkleurige wereld waarin wij leven.

God woont daar waar mensen elkaar werkelijk ontmoeten.

Tel. 06 – 54 34 28 74
Email: monika@dekapel.nu