Overwegingen

 • Overweging: Wat klaarstaat op tafel - De afgelopen 2 jaar besteedde Peter Korver zijn studieverlof aan een boekje dat binnenkort, waarschijnlijk nog dit jaar, verschijnt en als titel heeft De maaltijd die verbindt.  Het is een pleidooi voor vernieuwing van de Vieringen van Brood en Wijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Peter onderscheidt in zijn boekje in feite een drietal Vieringen van Brood en Wijn; - de eerste ...
 • Overweging: De vrouwelijke kanten van Christus - Ik neem u in gedachten mee naar Henegouwen, de Belgische provincie die ligt ten z.w. van Brussel tot de Franse grens. We zijn dan in Wallonië, het Franstalige deel van België. Daar vinden we het stadje Lessen dat bekend is vanwege een ziekenhuisje dat dateert uit de 13e eeuw, het Gasthuis van Onze Lieve Vrouw met de Roos. Daar verzorgden ...
 • Overweging: Sterk als de dood is de liefde - Afgelopen donderdag was Manu Keirse in Hilversum. Een naam die u waarschijnlijk niet veel zegt, maar die een grote autoriteit is als het gaat om de vraag hoe je mensen op een goede manier bij kan staan als zij getroffen worden door een groot leed. Hij is hoogleraar en doctor in de geneeskunde en woont in Leuven. En nu was ...
 • Overweging 28 oktober - Goed raad is duur Vorige week waren veel mensen even geraakt toen ze hoorden dat Wim Kok was overleden. Hij was acht jaar minister-president, een politicus. Maar hoe anders dan veel politici van onze tijd. Vergelijk hem eens met de kandidaat die vandaag gekozen wordt als president van Brazilië, of de regeringsleiders van Italië, of de president van de VS, ...
 • Overweging: Bakens - Op zee heb je bakens. Dan dobbert er een voorwerp, een boei op het water, een boei die verankerd is, en dan weet de bemanning van een schip dat ze daar rechts van moeten blijven varen, want dan blijven ze in de vaargeul en lopen ze niet vast op de ondiepte die er kennelijk aan de andere zijde is.  Bovenop ...
 • Overweging 23 september - Elke Bijbellezer loopt er tegenaan: Israël dat de Kanaänitische volken uitroeit. Niet als een vergissing, maar op bevel van God zelf. Je hoeft niet overdreven kritisch te zijn om daar moeite mee te hebben. Het zou veel makkelijker zijn als zulke teksten niet in de Bijbel stonden. Hoe kan het dat een God van liefde zoiets beveelt? Israël krijgt de ...
 • Duurzaamheid 2 september - We beleven een prachtige zomer. De zon schijnt al maanden uitbundig en zet bloemen en planten in een prachtig licht. De warmte en het leven buiten doen ons goed en maken ons vrijer en blijer dan gewoon. Wie zich opent voor het moois en schoons van de natuur kan deze zomer volop genieten. We zien hier hoe Franciscus van Assisi ...
 • Overweging 26 augustus: De kracht van het Onze Vader - Van alles wat u in uw leven aan bijbelverhalen of liederen of gebeden heeft gehoord, is ongetwijfeld het Onze Vader toch het bekendste. Het enige gebed dat ieder kind uit het hoofd heeft moeten leren, althans vroeger, het enige gebed dat iedere zondag, in iedere kerk wordt uitgesproken. Je mag wel zeggen: een kerntekst in het christendom. In de kerkdienst ...
 • Overweging: Beeldenstorm - In de 16e eeuw trok er door Europa een storm, een Beeldenstorm. In 1522 te Wittenberg, in 1523 te Zürich, in 1530 te Kopenhagen, in 1534 te Münster, in 1535 te Genève, in 1537 te Augsburg, in 1559 in Schotland en ten slotte in 1566 in Frankrijk en de Nederlanden. Volgens sommigen had de Beeldenstorm een religieuze oorzaak: in de ...
 • Overweging 24 juni - Het leven, een geschenk, maar soms ook een zware last Het leven is een geschenk. Bedenk maar wat het je te bieden kan hebben: een mooie jeugd met lieve ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, plezier, spelen, vakanties, sportclub, studietijd, uitgaan, verliefdheid, seks, reizen, ontmoetingen, een interessante en leuke baan, een eigen huis, een eigen gezin, muziek, kunst, literatuur, uit eten gaan. ...
 • Overweging: Religieuze taal is poëzie - In de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum hebben wij in de boekenkring gelezen een boek met de titel ‘Leegte achter de dingen’. Het is geschreven door Claartje de Kruijff. Ze stuitte op de leegte achter de dingen. Dat is een term die ze ontleend heeft aan het dagboek van Etty Hillesum. Die schreef in 1942: ‘Maar toen ik daar zo fietste over ...
 • Overweging: zo tollig - Zo tollig en zwarrig : wanneer de juiste woorden niet meer kunnen komen. Toen Nico, van de ene op de andere dag, met de ernstige taalstoornis die afasie heet te maken kreeg, zei hij: Het wordt een tammende weg, met fijn en schik en zolf.” We hoeven het niet mooier te maken dan het is. De woorden en zinnen van ...
 • Overweging Pinksteren - Pinksteren: na het zoeken naar zingeving het doen van geloof Er zijn drie grote feesten in het christendom: kerstmis, Pasen en Pinksteren. In deze volgorde ook worden zij het meeste gevierd. Kerst, dat viert iedereen, gelovig of ongelovig. Misschien voor velen de kerstboom, de cadeautjes, het kerstdiner en de gezelligheid in eigen familiekring, maar ook de christelijke achtergrond doet nog ...
 • Overweging Madelief Brok: Over uitvliegen en landen - Ja u heeft het goed gelezen op de site of het Kapelnieuws. Mijn startpunt voor het schrijven van deze preek was Paulus. Het is mij natuurlijk af geraden. Tijdens je proefpreek moet je shinen. En dat is nou net niet zo makkelijk met Paulus want Paulus heeft dingen gezegd die behoorlijk schuren met het vrijzinnige gedachtegoed. De achtergrond is zo. ...
 • Overweging: Christus beelden - Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het visioen, het droombeeld, het vergezicht dat een zekere Johannes, volgeling van Jezus, heeft, een kleine 100 na Christus. Zijn situatie is vrij hopeloos. Hij is naar het eiland Patmos verbannen. Dat is een klein eiland in de Aegeïsche Zee, op ongeveer achtenveertig kilometer van de kust van Klein-Azië. ...
 • Overweging Pasen 2018 - Geniet u ook zo, van de natuur die heel voorzichtig aan het ontluiken is? De eerste bollen kwamen al voor de heftige vorstperiode in februari boven de dorre grond en sommige bloemetjes trotseerden die vorstperiode zelfs. Een ontluikende natuur met knoppen aan bomen en struiken en het begin van fris jong groen. De dorre doodsheid van de winter verjaagd, nieuw ...
 • Overweging Palmpasen - Duo-overweging Madelief Brok & Peter Korver Verhaal van Madelief Beste Peter en beste gemeente, Ten eerste bedankt dat ik het vertrouwen krijg de Palmpasen dienst vandaag te mogen leiden. Het is waardevol om midden in mijn studie theologie al zo te mogen oefenen met het voorgaan in een gemeente. En dan ook nog Palmpasen. Jij en ik komen beiden uit ...
 • Overweging 25 februari: Verraad - Er zullen weinig dingen zijn die we een ander zo kwalijk nemen als verraad. Die ander heeft eens gezegd: je kan op mij rekenen, ik ben er voor jou, als het moeilijk wordt kan je op mij terugvallen. En als het moment daar is, op het beslissende moment, laat hij of zij je in de steek. Het waren maar holle ...
 • Kerst overweging 2017 – Hoop - Waar gaat het ook alweer om met kerst? Vrede op aarde. Daar besluiten we elke kerstviering ook mee. Dan zingen we dat in het lied ere zij God. Het is een mooie gedachte, een ideaal. En het is de uiting van een diep verlangen. Wat zou het ons leven gelukkig maken als we zelf in vrede leven met de mensen ...
 • Overweging 9 juli - In onze cultuur lijkt de ‘ik’, het individu, steeds meer centraal te staan. Dat het erom gaat dat ik mijzelf kan zijn, dat ik de vrijheid heb om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Dat ik zoveel mogelijk authentiek kan zijn in mijn kleding, mijn meningen, in mijn seksualiteit. Een ander, de maatschappij, laat staan de overheid, ...
 • Overweging 25 juni - Beste vrienden, Vijf jaar geleden schreef de moderne, spirituele componist Arvo Pärt een muziekstuk dat Adam’s Lament heet, het beklag van Adam. De tekst is geschreven door een monnik uit de vorige eeuw die leefde op het Griekse schiereiland Athos. Het is muziek die je uittilt boven de drukte en de stress van deze wereld, boven jezelf. We horen Adam, ...
 • Pinksteren overweging - Met Pinksteren vieren we onze volwassenheid. Als mens en als christen. We hebben ons laten inspireren door de mens Jezus, hij heeft ons meegenomen met zijn wijze lessen en gelijkenissen. We hebben het nodige doorgemaakt in wat we deelden in wat hem is aangedaan, in zijn lijden en dood. Het confronteerde ons evengoed met ons eigen lijden en verdriet. We ...
 • Geluk en geweld in heilige teksten – overweging 21 mei - Het gaat vanmorgen over het probleem dat godsdiensten niet alleen het goede voor mensen willen. Ze wakkeren helaas ook onverdraagzaamheid, haat en strijd aan. Zonder uitzondering. Een aantal eeuwen terug trok het christendom in samenwerking met de wereldse machten nog een spoor van geweld door de geschiedenis. Nu worden we wereldwijd geconfronteerd met bloedige aanslagen door mensen die zich daarbij ...
 • Roze Zondag   7 mei 2017 - Met de vertegenwoordigers van Wijdekerk die wij vandaag in ons midden hebben, worden we ineens weer bepaald bij dat woord ‘kerk’. Misschien dat u wel gemakkelijk zegt: ik ga zondag naar de kerk, maar voelt u zich ook lid van een kerk? Doopsgezinden en Remonstranten horen bij een broederschap en wie hoort bij Vrijzinnigen Nederland, wat vroeger de NPB heette,  ...
 • Overdenking Witte donderdag 2017 - Joh. 13:1-17 en 1 Kor. 12:12-22 Voetwassing en één lichaam Twee teksten hoorden we zojuist die centraal staan in deze viering. De eerste uit Johannes, waar Jezus de voeten van zijn  leerlingen wast en de tweede uit Korintiërs, waar Paulus spreekt over de gemeenschap die één lichaam vormt. De teksten gaan over omzien naar elkaar en over de verbinding tussen ...
 • Bij ons jubileum van 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstrantse Gemeente Hilversum - Afgelopen vrijdag 24 maart was het precies 60 jaar geleden dat deze ruimte in gebruik werd genomen als kerk. Dat was in 1957 een zondag. Het gebouw werd ingewijd als Remonstrantse Kerk. Dat is nog altijd te zien als je binnenkomt. Boven de entree staat dat in het hout gegraveerd. Nu is dat alleen nog een verwijzing naar de geschiedenis, ...
 • Overweging 12 maart 2017 - De verbondenheid van dr. Albert Schweitzer met alles wat leeft Op een ochtend als deze zoeken wij naar verbondenheid. Natuurlijk, Soefi’s en vrijzinnigen voelen verbinding met elkaar. Beide zijn bewegingen van zoekende mensen die open staan voor inspiratie vanuit uiteenlopende religieuze bronnen. Hier in De Kapel staan we wat meer in de christelijke traditie, bij de Soefi’s is het vertrekpunt ...
 • Overdenking : De dagdroom van het geloof - Je hebt dromen en dagdromen. Als je slaapt dan overkomt een droom je. Je hebt geen greep op de inhoud van je droom. Je kan als je wakker bent, verbaasd zijn. Waar komt het vandaan? Vroeger werd een droom ook wel als een boodschap van buitenaf gezien, misschien wel afkomstig van God. De moderne psychologie zegt dat jijzelf de auteur ...
 • Overweging: Dit is het begin – Begin van Jezus’ verkondiging 29-1-2017 - Met het evangelieverhaal van vandaag begint het optreden van Jezus of, zoals in de traditie aangeduid, zijn openbare leven. Er is een ouverture geweest. Een ouverture is een instrumentaal muziekstuk dat gespeeld wordt voor het begin van een opera of een toneelstuk.  Het oorspronkelijk Franse woord betekent dan ook opening. Het moet het publiek alvast warm maken voor wat gaat ...