Mennomaaltijd

Op 30 januari is er een Menno maaltijd met een lezing van drs. Ruud Hehenkamp. Hij was leraar godsdienst en rector van het St. Vituscollege in Bussum. De lezing zal gaan over het ontstaan van het protestantisme in Huizen en de invloed van de Doopsgezinden daarin.

Om 17.00 uur bent u welkom en om  17.30 uur zal de lezing gehouden worden, waarna u voor een maaltijd bent uitgenodigd. De Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum is onze gastheer.

Wilt u zich opgeven bij Tineke Heida:
tel. 035- 6831244
of e-mail: t.heida4@upcmail.nl