Home » Kapellezing met Everdien Hoek

Kapellezing met Everdien Hoek

Thema: Daden van het licht – kleur in de beeldende kunst.

Licht maakt zichtbaar maar is zelf onzichtbaar. Wat is beeld en wat is werkelijkheid? En hoe zit dat met de kleur? Martinus Nijhoff schreef:  ‘Het licht, Gods witte licht breekt zich in kleuren’.  De verhouding tussen licht en kleur kan dus in verband gebracht worden met heelheid en gebrokenheid. Hoe zijn beeldend kunstenaars hier mee omgegaan? Licht en kleur fungeren in de kunst als uitdrukkingsmiddel, als onderwerp of als (religieus) symbool. Een lezing met ‘lichtbeelden’.

Drs. Everdien Hoek studeerde in 1987 af in de Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde artikelen, schreef theaterteksten en was werkzaam als documentalist en redactioneel lezer. In 1998 begon zij een HBO-opleiding Theologie, wat haar op een nieuw spoor zette: dat van de moderne en hedendaagse kunst.

Maandag 12 maart 20.00 uur in de Kapel.