ANBI Steunfonds Doopsgezinden

ANBI gegevens van Stichting Steunfonds Doopsgezinde Gemeente “Huizen-Hilversum.

De Kapel, officieel de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum is een samenwerkingsverband van de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum, de Remonstrantse Gemeente en de afdeling Hilversum van Vrijzinnigen Nederland (voorheen de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Hilversum, waarin is opgenomen de Afdeling Hilversum en Omstreken van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afgekort NPB-VH).

Al deze organisaties zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Hieronder staat de formele informatie die vereist is voor deze rangschikking

De Kapel, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

In de Kapel- VGH werken samen de Doopsgezinde gemeente “Huizen-Hilversum”, afgekort tot DGHH (hier ANBI-gegevens [link]), de Remonstrantse Gemeente Hilversum (hier ANBI-gegevens [link]), de afdeling Hilversum van Vrijzinnigen Nederland ((hier ANBI-gegevens [link]).

Verder nemen deel aan de Kapel-VGH de Stichting VPJR (geen ANBI), stichting De Opbouw (geen ANBI), Stichting Onze kerk en de Stichting Kapellefonds (geen ANBI),

Statutaire naam: STICHTING STEUNFONDS DOOPSGEZINDE GEMEENTE “HUIZEN-HILVERSUM”

RSIN: 814333679

Post-en bezoekadres
STICHTING STEUNFONDS DOOPSGEZINDE GEMEENTE “HUIZEN-HILVERSUM”
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum
Tel. 035 – 621 14 65
E-mail: info@dekapel.nu

Website: www.dekapel.nu

Doelstellingen

Beleidsplan

Bestuur

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.

Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing). Predikanten of functionarissen met een deeltaak van een predikantstaak, zoals pastoraal werker, kerkelijk inspirator, worden gehonoreerd conform de richtlijnen en regels van de ADS, Remonstrantse Broederschap of Vrijzinnigen Nederland.

Jaarverslag 2016: nog toe te voegen.

Financiële verantwoording