Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Contactorgaan Ouderenpastoraat (COP)

  “Tegen je verlies kunnen….”

  Op donderdag 1 november 2018 zal het COP zijn jaarlijkse middag houden. Dit keer komt de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse een lezing houden over verlies en verdriet. Vroeg of laat overkomt het ons allemaal in het bestaan, het verlies van een geliefd iemand. De vraag is dan hoe je daar op een voor jou heilzame manier mee om kan gaan. 

   Manu Keirse houdt zich al jaren bezig met die vragen rondom rouw en verdriet. Is het bijvoorbeeld normaal dat iemand na jaren nog altijd verdrietige momenten heeft? Rouwen mannen anders dan vrouwen? Hoe kun je iemand (in het pastoraat) helpen die veel verdriet heeft? Daarnaast is het begrip ‘verlies’ ook nog breder te bezien. Verlies van werk, van vertrouwen, van gezondheid, van perspectief. Op al die gebieden kun je spreken van de noodzaak om het verlies te verwerken. Maar hoe?  

  Keirse zal deze COP-middag voor de pauze zijn lezing geven. Daarna is er ruimschoots de tijd om met hem in gesprek te gaan. 

  Mocht u zich van tevoren willen inlezen: Keirse is auteur van verschillende boeken over rouw en rouwverwerking, o.a. ‘Stil verdriet’, ‘Helpen bij verlies en verdriet’ (recent herzien), ‘Afscheid van moeder’.

  De COP- commissie verwelkomt graag iedereen die middag. Niet zoals gebruikelijk alleen pastoraal bezoekers, maar iedereen die met de thematiek is begaan.  

  Datum: donderdag 1 november
  Plaats: De Grote Kerk, Kerkbrink 4, Hilversum
  Tijd: 14.30 – 16.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur
  Opgave: via Conny Roozendaal, email: connyroozendaal@hetnet.nl 

 • Vijfde vredespaal was voor Lopes Dias

  Woensdag 19 september is een mooie, late zomeravond. Bij de entree van Woondienstencentrum Lopes Dias in Hilversum-Noord zitten bewoners van de zorgappartementen, buurtbewoners, personeel, leden van allerlei kerken, gemeenteraadsleden en nogal wat leden van De Kapel in afwachting van wat komen gaat: de onthulling van de vredespaal. Het is dit jaar voor de vijfde keer dat door De Kapel de vredesprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een instelling die bijdraagt aan verbinding in de samenleving en daarmee aan de (sociale) vrede.

  Lopes Dias is het verbindend hart van de wijk met tal van voorzieningen onder één dak, zoals het wijkcentrum, de bibliotheek, huisartsen, een kapper, een fysiotherapeut, het Thuiszorgteam van Hilverzorg, diëtiste en logopedie. Je kan er gezellig een kopje koffie drinken en er is ruimte voor cursussen of andere activiteiten.

  Het Vredesteam van De Kapel heeft een kort en gevarieerd programma gemaakt. Tom Rijken heet iedereen welkom, waaronder twee burgemeesters: Pieter Broertjes en Louise de Wit, de kinderburgemeester. De eerste herinnert ons aan de SDAP-wethouder Lopes Dias, die voor de oorlog met succes voor veel sociale voorzieningen heeft geijverd en in de oorlog vanwege zijn joodse achtergrond is vermoord. Louise leest een zelfgeschreven gedicht voor.

  Wim van Baalen geeft de geschiedenis van de vredespaal aan: het was een Japanner die in 1955, als reactie op de oorlog en de atoombommen op zijn land de actie begon. Inmiddels staan er 252.000 vredespalen, verspreid over 90 landen.

  Een koor van bewoners zingt Dona nobis pacem, samen met alle aanwezigen. Een bolletje wol gaat rond. Ieder rolt het een stukje verder uit en houdt op zijn plek de draad vast. Al gauw is er een zichtbaar netwerk ontstaan – een verbinding – tussen alle mensen. Dan is er voor iedereen binnen koffie en vredesgebak. Daarna wordt het vredesfeest voortgezet in het centrum van het dorp, op de Kerkbrink. Ook daar zijn activiteiten georganiseerd in het kader van de vredesweek.

  Dank aan Wim van Baalen, Joke Mattern en Anne de Jong van ons Team Vrede!

 • Goois van Praag Leerhuis 2018-2019

  Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de hand van de indeling die bij het lezen van de Thora in de synagoge wordt gehanteerd. Komend seizoen zullen we daarmee verder gaan. 

  Data:  1 en 15 november, 29 november en 13 december (Genesis)
  Data: 7 en 31 januari en 14 februari 2019 (Bergrede).
  Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  Plaats: Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum 

  Inleiders: Afke Maas, Rob Cassuto, Marcus van Loopik en Eric Ottenheijm

  Kosten: € 120. Per keer betalen kan ook. Het bedrag per avond is € 20.
  Voor info en opgave:

  https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com

 • Foto’s van Pauli Gerritsen in de Kapel

  Gedurende de maanden september, oktober en november zullen er in de Kapel foto’s geëxposeerd worden uit de bekroonde serie ‘Moeders’ van Pauli Gerritsen. Deze foto’s laten de zorg zien van Nepalese moeders voor hun meervoudig gehandicapte kind, meestal in moeilijke omstandigheden, waarbij veerkracht en liefde de voorgrond vormen

  In Nepal is begrip en opvang voor meervoudig gehandicapten nog nauwelijks op gang gekomen. Er is een grote behoefte bij deze moeders van meervoudig gehandicapte kinderen om gehoord en gezien te worden. Op 2 september zal Pauli Gerritsen het project en de totstandkoming van de fotoserie toelichten.

 • De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden

  Het komende half jaar is het thema van De Kapel ‘duurzaamheid’. Daarover leest u meer en hoort u meer, zowel in ons programma als in de openingsdienst van 2 september. We gaan het niet alleen hebben over duurzaamheid, we gaan er ook wat aan doen, als Kapel, en hopelijk als leden van De Kapel. De aanwijzingen dat er een klimaatverandering is en dat we de gevolgen al ondergaan, zijn onmiskenbaar, al zijn er nog steeds mensen die het beter uitkomt om de feiten te ontkennen.

  Kerk in Actie, een organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is begonnen met de GroeneKerkenactie. Deze voorziet geloofsgemeenschappen van informatie en mogelijkheden om kerken op weg te helpen om te verduurzamen. GroeneKerkenactie heeft een enthousiasmerende en motiverende rol. Hoe kunnen wij duurzaamheid vorm geven in onze eigen omgeving in het klein en in het groot? Wat kunnen wij doen om ons gebouw te verduurzamen en zuiniger gebruik te maken van energie? Er komt een Team Duurzaamheid in de komende tijd en deze gaat kijken welke duurzame stappen er gezet kunnen worden. We hebben de landelijke actie beloofd tenminste elk jaar één duurzame stap te zetten. Om die reden hebben we van hen een Groene Kerkenbordje en die wordt op de startzondag buiten aan het gebouw bevestigd. We zijn niet de eerste en niet de enige in Hilversum. Ook Casella en de Bethlehemkerk doen mee.

  Het doel met de Groene Kerkenactie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Zijn het juist niet de kerken, die leven van idealen en die gevoed worden door hun waarden en geloof, een positieve, begeleidende rol kunnen spelen voor grote groepen mensen?

  Voelt u zich ook betrokken? Wilt u meedoen aan bezinning én actie? Laat het ons weten!

 • Viering over godsdbeelden

  Zondag 29 juli leidde Monika Rietveld, pastoraal werker van De Kapel, een dienst waarin onze godsbeelden centraal stonden. Hoe stellen wij ‘God’ voor en hoe doen mensen in andere kerken en wereldgodsdiensten dat? Op de tafel stonden enkele verbeeldingen opgesteld: een Heilig Hartbeeld, een aangekleed Jezusbeeldje, een beeld van Sint Christoffel, enkele Hindoe-beelden en een grote kaart met daarop in het Arabisch de 99 namen van Allah. Hoe bijzonder hoe mensen in uiteenlopende culturen uitdrukking weten te geven aan dat wat te groot voor ons denken is, aan dat wat elk voorstellingsvermogen te boven gaat en dat ons leven toch draagt.

 • Oud-stagiaire Rachelle van Andel wordt vernieuwingspredikant

  De remonstranten gaan vernieuwen. Er komen vijf parttime-predikanten die vanuit bestaande kerken gaan experimenteren met nieuwe vormen, die aansluiten bij zingevingsvragen van mensen – gelovig of niet. De basis daarvoor wordt de theologie van de kwetsbaarheid, die ontwikkeld is door de remonstrantse hoogleraar Christa Anbeek. Rachelle van Andel, student aan het remonstrants seminarium en afgelopen jaar stagiaire bij De Kapel, wordt een van de vernieuwingspredikanten. Donderdag 26 juli kwam zij uitgebreid aan het woord in dagblad Trouw.

  Zij gaat aan de slag in Eindhoven voor twee dagen in de week. Daar gaat ze projecten opzetten met en naast de daar bestaande remonstrantse gemeente. Rachelle (27), eerder al afgestudeerd als geestelijk verzorger, rondt binnenkort haar predikantenopleiding af aan het Remonstrants Seminarium. “Ik ervaar dit als een mooie open ruimte, ik mag het beroep opnieuw uitvinden”, zegt ze. “Met mijn ene been sta ik in de kerk, maar met het andere sta ik middenin de wereld.” Die wereld wordt dus Eindhoven, de stad vol met jonge, creatieve, hoogopgeleide, vaak technische mensen. Van Andel komt oorspronkelijk uit Brabant, haar familie steunt PSV. Maar ze woont nu in Amsterdam, ze werkt in Utrecht bij de Graalbeweging (voor spiritualiteit, vrouwen en vrede), en is nog jongerenwerker in de Geertekerk. Ze haalde haar bachelor filosofie in Antwerpen. “Ik zoek naar hoe we mens zijn. En ik heb daarvoor religieuze taal nodig”, vat ze de rode draad samen.

 • Vrijzinnigen uit Tsjechië in Holland

  Maandag 16 juli kregen vrijzinnigen in het Gooi bezoek van gastverwanten uit Tsjechië.  Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Unitariërs genoemd. De naam slaat op het besef dat God één is en niet drie-één (God de Vader, God de Zoon, God de H. Geest). Zij geloven dat Jezus weliswaar een inspirerend en voorbeeldig mens is, maar geen God. Unitariërs en nemen naast de kerken hun eigen plek in. Vrijheid en verdraagzaamheid en een open houding naar andere levensovertuigingen staan centraal.

  Op de foto voor de Majellakapel in Bussum v.l.n.r. dr. Hans le Grand, Nederlands Unitarisch predikant, ds. Peter Korver, predikant van De Kapel in Hilversum, dr. Kristyna Ledererova Kolajova, president van de Religious Society of Czech Unitarians en ds. Petr Samojski, predikant in Praag. De laatste staat in een hemels licht. Of het was gewoon de zon, dat kan natuurlijk ook.

 • De Hoorneboeg heeft ons en velen met ons levensvreugde en levensverdieping geschonken

  De Hoorneboeg is een heuvel en een landgoed even ten zuiden van Hilversum, omringd door de hei. Vanaf de Utrechtseweg is een lange toegangsweg. Voor remonstranten vanuit het hele land is het een vertrouwd oord. Op eenzelfde manier als de NPB het conferentieoord Venwoude bij de Lage Vuursche in bezit had en de doopsgezinden nog altijd Mennorode bij Elspeet bezitten. Na de oorlog kwam De Hoorneboeg in beheer van de Remonstrantse Broederschap. Hoevelen zijn daar niet geweest voor conferenties, bezinningsweekenden, buitendagen en andere activiteiten? Maar nu is dat voorbij.  Landgoed De Hoorneboeg is eigendom van de Stichting De Hoorneboeg. Deze kent remonstrantse banden en heeft een Anbi-status (erkend goed doel). Verschillende ondernemers kunnen er hun ideeën verwezenlijken. Zo komen er een centrum voor ’retraites en reflectie’; een restaurant met moestuin/kas en natuurdistilleerderij; gastenverblijven in de vorm van ’tiny houses’; een meergeneratiehuis met moestuin; een centrum ’voor lichaam en geest’; een maatschappelijk platform; ’spiritual hill’. Eerdere plannen om er een natuurbegraafplaats te vestigen, gingen na protestanten niet door.

  Ooit was er geen conferentieoord en geen landgoed, maar lag er een boomloze ‘berg’ op de heide ten zuiden van Hilversum die de naam Hoogenberg of Hoornboek droeg. In de 18e eeuw werden stukken van de Gooise heide in erfpacht gegeven en ontstonden er landgoederen voor met name het Amsterdamse stadspatriciaat. Zo kwam hier het jachthuis Hilverroode. Na 1890 vond er een restauratie plaats waarbij de bekende architect dr. P.J.H. Cuypers een ontwerp maakte voor een grootse tuin- en parkaanleg. Eén van de eisen was dat bij de voltooiing het park een volgroeide aanblik zou bieden. Met dit doel werden volwassen bomen aangevoerd vanuit Naarden en Doorn. Dit moet een enorm project geweest zijn. In die jaren huurde de fabrikant J.C.M. van Eelde Hilveroord. Zijn vrouw was patiënte van de psychiater en schrijver Frederik van Eeden, die in het nabijgelegen Bussum de idealistische kolonie Walden stichtte.  De dokter was een geziene gast op de Hoorneboeg en schreef over zijn bezoeken in zijn later uitgegeven dagboek. 

  In 1906 waren als nieuwe  aangetreden broer en zus Pijnappel. Zij zouden hun leven lang ongetrouwd blijven en op de Hoorneboeg wonen. Mejuffrouw Pijnappel was een van die welgestelde dames die zich de sociale onrechtvaardigheid aantrokken. Om die reden maakte zij in 1912 Stalheim, de voormalige boerderij op het terrein, en de naast gelegen schuur geschikt voor korte vakanties van jeugd uit de arbeiderswijken van Leiden. Fabrieksmeisjes, die van de wereld vaak niet meer hadden gezien dan de weg tussen woning en fabriek, werden hier voor een poosje weggehaald uit de dagelijkse sleur. De werkgevers waren aanvankelijk maar moeilijk te overtuigen van de noodzaak van vakanties. Uiteindelijk gingen zij akkoord, maar wel onder voorwaarde dat het loon niet werd doorbetaald!  De broer van mej. Pijnappel, Pibus, was een kamergeleerde, maar ook sociaal actief. In 1914-1915, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd hij penningmeester van het Hilversumse Comité tot hulpverlening voor Belgische vluchtelingen. 

  Tijdens de tweede wereldoorlog lag de Hoorneboeg ingeklemd tussen een door de bezetter gevorderd huis, het vliegveld Hilversum en een anti-tankgracht, maar bleef zelf gespaard voor vordering. Zo kon het een soort vrijhaven voor verzetsactiviteiten worden. Er waren verscheidene onderduikers op het terrein ondergebracht. Na de oorlog, in 1947, besloot mejuffrouw Pijnappel – haar broer was inmiddels overleden – een stichting op te richten die verbonden zou worden aan de Remonstrantse Broederschap, voor welke zij een grote liefde had. Ook de bewondering voor de vrijzinnige oerwoudarts en theoloog Albert Schweitzer speelde daarbij een rol. Zij sprak tijdens een korte toespraak bij de officiële opening van het conferentieoord op 31 juli 1948: “De Hoorneboeg heeft ons en velen met ons levensvreugde en levensverdieping geschonken  en we hopen dit nog tot in lengte van dagen aan talloos veel anderen te doen geven.”  In die opzet is zij geslaagd. 

  Peter Korver 

 • De Chaconne van Bach en het vinden van God

  Laat God zich kennen? Voor de meeste christenen is het antwoord ja. We leren God in eerste instantie kennen, zo is hen geleerd, uit zijn werken, de natuur, de schepping. Tegelijk: het is niet genoeg om naar de sterren te kijken en dan – verbaasd over het bestaan van zoiets schitterends – te denken: zou er toch ergens een God bestaan? De maker van die sterrenhemel leren we alleen echt kennen uit de bijbel. De bijbel is protestants gedacht de enige bron die ons betrouwbare informatie over God geeft. Als iemand in de Protestantse Kerk in Nederland bevestigd wordt als predikant, dan belooft hij of zij de bijbel te aanvaarden als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof. Vrijzinnigen zullen daar toch het nodige voorbehoud bij maken. Spreekt God zelf in de bijbel tegen ons? De bijbel als boek waarin mensen spreken over hun ervaringen met God, ja. Veel van die ervaringen delen we. Maar met veel aan God toegeschreven uitspraken hebben we moeite en vermoeden we dat de schrijver God laat buikspreken. Dat we God soms ervaren in de grootsheid van de schepping, de natuur, is iets dat we herkennen als we op vakantie in de bergen zijn, of een boswandeling maken. Tegelijk realiseren we ons dat de natuur niet alleen onze bewondering oproept. Er kleven vele wrede en destructieve kanten aan.

  Bij het halfjaar thema Kunst kwam naar voren dat God of het goddelijke, invoelbaar of ervaarbaar kan worden ook bij niet-verbale uitingen als kunst. Buiten woorden of het Woord, spreekt dan ook intuïtie, gevoel, verbeelding van het Onuitsprekelijke. We beperkten ons toen tot de beeldende kunst. Ook muziek kan verbinding brengen met het grootse, ons overstijgende geheim. Soms zonder woorden erbij, zoals in een symfonie, soms met al dan niet bijbelse woorden. In dat laatste geval denken we al gauw aan Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer noemde de componist de vijfde evangelist. De kerken zitten voller als daar de Matthäus Passion wordt uitgevoerd, dan wanneer er een dienst is. De schrijver van een veel gebruikt schoolboek voor het vak godsdienst stelde jaren geleden dat in dit magistrale werk de verkondiging en het evangelie de ‘hoofdzaak’ zijn en de muziek ‘slechts een dienende en illustratieve betekenis’ heeft. We weten dat het, althans voor de meeste moderne luisteraars, eerder omgekeerd is. Ze zijn tot in het wezen van hun ziel geroerd door de muziek en niet dankzij maar ondanks de woorden, die op zichzelf staand vaak stellig-orthodox of dweperig overkomen. We mogen vaststellen dat het evangelie veelal in diskrediet is geraakt, terwijl de muziek van Bach steviger staat dan ooit. Dankzij deze componist blijft het christendom aanwezig in de geloofsbeleving van deze tijd. In zijn passionen en in die tweehonderd cantates blijven de woorden van het oude en nieuwe testament klinken.

  Maarten ’t Hart is één van de meest hartstochtelijke bewonderaars, zoals weer eens blijkt uit de recente publicatie van zijn vernieuwde Bach-biografie. Hij verklaarde ooit dat de componist bij hem de plaats had ingenomen van God en dat hij nu even graag schopt tegen het ouderlijk geloof als dat hij Bach vergoddelijkt. Het blijft wonderlijk hoe iemand die zegt ‘totaal ongelovig’ te zijn, juist door zijn muziek zo in vervoering kan raken. Doet de muziek wellicht datgene wat de woorden niet kunnen? In de roman ‘De droomkoningin’ uit 1980 is de muziek van Bach voor de hoofdpersoon ‘de enige troost beide in leven en sterven’. Als hij op de muziekschool een meisje bij een uitvoering uit de tweede partita in d-klein de Chaconne op viool hoort spelen, raakt hem dat zo dat hij hopeloos verliefd wordt op haar en met haar zal trouwen. Het was liefde op het eerste gezicht. De compositie van de roman is geïnspireerd op de chaconne-vorm. Het is net, schrijft hij nu, alsof Bach in die Chaconne iemands levensloop heeft beschreven. Eerst – rustige akkoorden, achtsten – de geboorte, dan de overmoed, maar ook de smarten van de jeugd (al die zestienden, later zelfs tweeëndertigsten), dan de korte tijd waarin men echt gelukkig is (het majeurgedeelte), ten slotte ouderdom en dood (het mineurgedeelte aan het eind). Wat brengt Bach tot uiting in deze muziek? In de roman oppert de hoofdpersoon: “Misschien vindt hij opeens God, of misschien is hij gelukkig omdat hij de Chaconne heeft gecomponeerd, ja, dat zal het wel zijn, Bach heeft laten horen dat er eenmaal in je leven een moment kan zijn waarop je zo gelukkig bent over iets dat je gedaan of gemaakt hebt, dat er niets meer te wensen overblijft.”

  Peter Korver

Ouder nieuws
 • Nieuwe oriëntatiekring - Een ander woord voor geloven is vertrouwen. In het Engels wordt dat mooi uitgedrukt in de woorden ‘belief’ en ‘faith’. Vertrouwen is iets anders dan ...
 • Succesvolle Boeketiek! - Met mooi weer is na sjouwen en opbouwen de Boeketiek een mooi succes te noemen. Met zeer veel dank aan alle medewerkers en niet te ...
 • Onderweg naar de kerststal - Elk jaar opnieuw gaat er een grote stoet mensen onderweg om het kerstkind te ontmoeten. Ieder jaar weer wordt het kerstfeest gevierd. Ja, zelfs tegen ...
 • De Boeketiek  - De Boeketiek zal plaats gaan vinden op zaterdag 10 maart van 10.00 - 15.00 uur. Het idee is de opbrengst te besteden voor de aanleg ...
 • Remonstrantse gemeente Hilversum 75 jaar - 15 juli 1942 – 15 juli 2017 De Remonstrantse gemeente, nu deel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, bestaat 75 jaar. Midden in de oorlog werd ...
 • 4e Vredespaal in Hilversumse Meent - De Gooise Dalton School is door Tukkie Tuk genomimeerd voor de Vredespaal. Op donderdag 21 september om 11.30 uur,  zal de Vredespaal bij de school ...
 • Meet Hilversum 2017 – Ontmoeten, praten en muziek maken. - De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten zijn sociale evenementen waar statushouders en betrokken bewoners uit Hilversum en omstreken elkaar ontmoeten. Let op: de meet van zondag ...
 • Beleidsplan 2017 – 2020 - Voor de komende jaren is een termijn plan opgesteld om de Kapel te doen bloeien en groeien, maar ook goed onderhouden. Hier vindt u ons ...
 • Theologie van de kwetsbaarheid - KWETSBAARHEID, een paar vragen ‘Ik weet mij aan mijn naakte huid geraakt die, niet verscholen meer, nu alle licht wil vangen.’[1] Onze huid wordt wel ...
 • Roze zondag - Hoe bijzonder, hoe anders-dan-anders is het als een vrijzinnige geloofsgemeenschap een roze zondagdienst houdt? Is het een demonstratie van eigen ruimdenkendheid, van ‘kijk eens dat ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.