Symposium ‘Wat ik geloof’

door De Kapel

Vier moderne apologeten van het christelijk geloof: Meijering, Anbeek, Borgman, Paas

DR.E.P. MEIJERING IN DE LOKHORSTKERK (SCHUILKERK) TE LEIDEN-DE DOMINEE PREEKTE DAAR VAN 1972-1981.

DR.E.P. MEIJERING IN DE LOKHORSTKERK (SCHUILKERK) TE LEIDEN-DE DOMINEE PREEKTE DAAR VAN 1972-1981.

Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een “pleidooi om te (blijven) geloven”. Iets wat je met een klassieke term een apologie zou kunnen noemen. Het boek heet: Ja, dat geloof ik (en wel hierom). Geloven in de context van onze seculariserende samenleving is een ding, maar ook uitdragen waarom je dat zou doen, is nog iets anders. Dat laatste vormt het uitgangspunt van een symposium dat wordt georganiseerd door de seminaria van Remonstranten en Doopsgezinden. Open voor iedereen met belangstelling voor kerk, geloof en theologie.

Naast Meijering zelf, spreken drie andere ‘moderne apologeten’: remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, de visiting professor van het Doopsgezind Seminarium Erik Borgman, en VU-hoogleraar Stefan Paas, auteur van o.m. Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. De sprekers zullen hun eigen visie neerzetten en met elkaar in discussie gaan.

Aanvang 10.30u met koffie, start programma 11 uur. Inclusief lunchprogramma en afsluitende High Tea.

Datum: donderdag 23 juni
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Vermaning
Frankestraat 24, 2011 HC Haarlem

Opgeven: Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl
Kosten: € 15 (inclusief lunch en high tea!) S.v.p. dit bedrag overmaken naar:

NL41 ABNA 0243 4938 78  t.n.v.  Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam o.v.v. watikgeloof

geschreven op 22 mei 2016

Uitnodiging bij 600 jaar kerken in Hilversum

door De Kapel

600 jaar kerkenZeshonderd jaar geleden, in 1416, verhief de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim de Hilversumse kapel op de Kerkbrink tot parochiekerk. Voor de kerken in Hilversum reden om in dit jubileumjaar meerdere gezamenlijke activiteiten te plannen. In januari werd het jaar geopend met een gezamenlijke viering op de plaats waar vroeger de kapel stond en nu de Grote Kerk. Op woensdag 15 juni aanstaande is er weer een gezamenlijk moment met zang en de presentatie van het jubileumboek.  Op verzoek van de Hilversumse Raad van Kerken schreef de historicus Pieter Hoogenraad het jubileumboek Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016. Het boek beschrijft de geschiedenis van kerkelijk Hilversum vanaf de tijd van de eerste bewoners van het Gooi tot heden. De doopsgezinden, remonstranten, NPB en VGH krijgen hierbij royale aandacht.

En dan. In alle kerken zijn koren actief gebaseerd op verschillende zangtradities. Zij zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke korenavond. Vele koren hebben daar enthousiast op gereageerd. Er is een uniek avondvullend programma ontstaan.

Namens de Hilversumse Raad van Kerken nodigen wij u graag uit voor de korenavond en de presentatie van het jubileumboek op de naamdag van Sint Vitus!

Datum: woensdag 15 juni
Tijd: 19.30 (korenavond)
20.30 (presentatie boek)
Plaats: RK St Vituskerk, Emmastraat 5

geschreven op 22 mei 2016

Het belang van rituelen

door De Kapel

Rituelen geven vorm aan ons leven

stapstenenBij mijn bevestiging als pastoraal werker beloofde ik u op een later moment in te gaan op rituelen. Rituelen zijn mij dierbaar en momenteel volg ik een leertraject heel specifiek over het vormgeven van (oude) rituelen, lees ik hierover en bezoek ik symposia en trainingsweekenden omtrent rituelen.

Van oudsher gaf, in het Westen, met name de kerk vorm aan rituelen. De priester of dominee was middelaar bij rituelen rond geboorte, huwelijk en sterven. Door secularisatie echter en het idee dat wij, al dan niet religieuze, rituelen niet meer nodig hebben is het ritueel als zodanig steeds verder in de marge geraakt.

Langzaam maar zeker zien we in onze samenleving nu opnieuw behoefte aan rituelen ontstaan, een her-ont-dekking van rituelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waardige wijze waarop er werd omgegaan met slachtoffers en nabestaanden van de MH17 en de behoefte aan gezamenlijk herdenken van een prominent voetballer als Johan Kruijf. Lees verder

geschreven op 22 mei 2016

Creatieve midweek op Hoorneboeg

door De Kapel

Hoorneboeg 009Van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus vindt de Creatieve Midweek plaats op landgoed De Hoorneboeg, net onder Hilversum. Deelname aan deze week is mogelijk voor iedereen, van elke leeftijd, die graag schildert. Er wordt verwacht dat je actief meedoet en enigszins zelfstandig kunt werken. Kunstenares Antje Sonnenschein begeleidt ons. De kosten bedragen € 335,25 voor een eenpersoonskamer met vol pension en professionele begeleiding. Opgave voor deelname 030 2316970 of info@remonstranten.org.

geschreven op 22 mei 2016

Geschiedenis van de vrijzinnigen te boek gesteld

door De Kapel

Protestantse Kerk HilversumOp 15 juni verschijnt een bijzonder boek: ‘Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken’. Hierin beschrijft historicus Pieter Hoogenraad het kerkelijk leven in onze stad (dorp?) sinds in 1416 bisschop Frederik van Blankenheim de kapel op de Kerkbrink verhief tot parochiekerk. Lange tijd bleef het religieuze palet overzichtelijk. Er was tot de hervorming een katholieke kerk, daarna een gereformeerde en later een Oud-Katholieke. Met de komst van het spoor in 1874 stroomde het dorp vol met forenzen en arbeiders, die tal van nieuwe denominaties introduceerden. Ook ondernemers uit Amsterdam vestigden zich hier, bouwden villa’s en hadden in godsdienst opzicht moderne en vrijzinnige opvattingen die vroegen om eigen kerken. Zo werd er op 10 april 1978 een aanvang gemaakt met de bouw van een doopsgezinde kerk,  op 25 november 1901 werd een afdeling van de Nederlandsche Protestantenbond opgericht en in 1925 werd de eerste vaste predikant benoemd.   Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Liberaal christendom, een nieuwe naam voor vrijzinnigheid?

door De Kapel

liberaal christendomIn de dertig jaar dat ik nu werk als voorganger bij NPB en Remonstranten heb ik twee soorten vrijzinnigen leren kennen: de zoekers en de (zeer) ruim denkende gelovigen. De eersten durven zich niet ‘gelovig’ te noemen, maar zijn zeer geïnteresseerd in godsdienst, levensbeschouwing en filosofie. Zij leggen zich nergens op vast. Je vindt ze vooral bij Vrijzinnigen Nederland en dat is – zo weet u inmiddels – de nieuwe naam voor de NPB. De tweede groep voelt zich deel van de christelijke traditie, durft zich ook kerk te noemen, maar dan wel zonder dogma’s en strakke regels en met een heel open en oecumenische houding. Je vindt ze vooral bij remonstranten en doopsgezinden. Remonstranten voelen zich thuis bij een omschrijving als ‘denkend geloven en gelovig denken’. Doopsgezinden zijn vooral gelovige ‘doeners’: daden gaan woorden te boven. In De Kapel vind je het allemaal terug.

Dat er niet één waarheid, één theologie is en dat er vooral verschillend gedacht mag worden over van alles, daarop vinden we elkaar wel. Ook dat we voor alles gaan voor ‘vrijheid en verdraagzaamheid’.  Maar het ontslaat ons niet van de plicht om met elkaar op een serieuze manier te doordenken waar we voor staan, welke waarden en normen we hoog willen houden en waar we onze hoop en vertrouwen uit putten. Je komt dan uit op een theologie, een systematische doordenking van geloof dat recht doet aan de uitkomsten van de moderne wetenschap, van godsdienstwetenschap, bijbelonderzoek, filosofie, psychologie.

Nu is er enkele maanden geleden “Liberaal Christendom” verschenen, een boek waarin elf vrijzinnige theologen trachten de het belang van een ‘liberale’ theologie voor deze tijd onder woorden te brengen. Waarom doet liberale of vrijzinnige theologie er nog altijd of juist nu toe? Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Vermaningspad 2016 Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei

door De Kapel

fietsrouteDe Doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren dit jaar het Vermanings-pad, te houden op Hemelvaartsdag 5 mei 2016.

De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur, met uitzondering van De Rijp want hier wordt de dag om 16.00 uur met een vesperdienst afgesloten.

Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km samengesteld die langs alle Vermaningen leidt. De route is beschreven in de volgorde De Rijp, Oost-Graftdijk, Purmerend, Middelie, Noord Beemster/Oosthuizen, De Rijp; echter, u kunt ook starten in Purmerend of Middelie.

Het zijn prachtige routes die u voeren door het land van Leeghwater, langs de polders De Beemster, de Purmer en de Eilandspolder, een stukje Stelling van Amsterdam, en met uiteraard veel water, rietkragen, oneindige vergezichten, ringvaarten, molens, weidevogels….

Bovendien houden in de Beemster de meeste bedrijven open dag op Hemelvaartsdag, u kunt vrijwel overal een kijkje nemen. Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Oriëntatiekring

door De Kapel

stenen in waterDe afgelopen twee jaar is een groep van nieuwe vrienden van De Kapel met elkaar in gesprek gegaan over de dingen die er toe doen, de vragen van het leven en de vragen wat daarbij je oriëntatie, je geloof is. Het eerste jaar luisterden we naar elkaar. Ieder kreeg de gelegenheid te vertellen wat hem of haar inspireert of welke ervaringen bepalend zijn geworden in het leven.

Het tweede jaar gingen we met elkaar in gesprek over wat de traditie van het vrijzinnig-christendom ons aanreikt aan verhalen en rituelen. Wat betekenen woorden als God, Christus, Geest, kerk, doop, viering van brood en wijn ons? Deze oriëntatie wordt nu afgerond. Leuk is dat alle deelnemers een plek gevonden hebben in onze Kapel.

In het najaar, in september, start een nieuwe oriëntatiekring. Heeft u belangstelling om met anderen gesprekken te voeren over wat u beweegt, wat u zoekt en wat u inspireert en staat u open voor het verhaal van anderen?  Wilt u ook meer weten wat de vrijzinnig-christelijke traditie ons aanreikt?  Neemt u dan contact op met ds. Peter Korver.

geschreven op 20 april 2016

Pasen 2016

door De Kapel

Een gezellig paasontbijtje:

Pasen 2016-3Pasen 2016-2Pasen 2016-1

Tim luidt de klok. Zo enthousiast dat hij bijna uit de (klokken)stoel leek te slingeren. De klok uiteraard…

Pasen 2016-5

En een mooie nieuwe Paaskaars.

Pasen 2016-6

geschreven op 27 maart 2016

Kapelkoor zoekt nieuwe leden

door De Kapel

Kapelkoor Pinksteren 2015(1)Alle stemmen zijn welkom, maar we hebben het meest alten nodig (i.v.m. vertrek van twee alten). We zijn een open en hartelijk koor. Ons repertoire omvat alles behalve popmuziek, als het maar prettig zingt en goed klinkt. We leveren ongeveer 6x per jaar een bijdrage aan de vieringen van de Kapel. We repeteren op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Kapel.

U kunt t/m 11 mei vrijblijvend een koorrepetitie bijwonen. Daarna stoppen we voor de zomer.

Voor info kunt u contact opnemen met Loes IJkelenstam  06-48517520 of e-mail: loes@ijkelenstam.eu

geschreven op 23 maart 2016

Alle berichten