De duiding ‘Avondmaal’ zouden wij niet meer moeten gebruiken

door De Kapel

avondmaalJa, als ik hoor spreken over “het avondmaal ” dan denk ik aan de protestantse kerk, aan een traditie waarvan ik vervreemd ben geraakt en waar ik het in mijn loopbaan als predikant steeds moeilijk mee heb gehad. Dus het begrip “ avondmaal “ wil ik graag achter mij laten. In de kapel vieren wij dus geen avondmaal meer wat mij betreft. Want als wij wel avondmaal vieren, roept dit zoveel gevoelens van afweer op, dat het grootste deel van de kapelgangers automatisch weg blijft.

Bovendien vind ik het woord avondmaal ook horen bij de protestantse kerk. Terwijl de Kapel juist in haar vrijzinnigheid onderscheidend wil zijn. Daar waar wij het over Jezus hebben, hebben wij het zeker niet over de mens die voor onze zonden aan het kruis is gestorven, laat staan dat wij nog zeggen, dat hij op de derde dag uit het graf is opgestaan. Als wij al zoiets zouden zeggen, dan hebben we theologisch heel wat uit te leggen. Deze orthodoxe taal wil ik dus graag laten voor wat het is, als ook de duiding avondmaal.

Laten wij liever spreken over “Deling van brood en wijn” of “ Brood en wijn viering”.  Op zondagmorgen 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar delen wij met elkaar brood en wijn, prachtige rituelen en symbolen. Net zoals Jezus van Nazareth op de laatste avond van zijn leven brood en wijn met zijn vriendenkring heeft gedeeld. Juist Jezus geeft aan dat dit delen van brood en wijn een prachtig gebaar is wat wij mensen zeker met elkaar moeten blijven doen.  Lees verder

geschreven op 22 oktober 2016

Asura – de ontmoeting

door De Kapel

Bijeenkomst in de bibliotheek in Hilversum op 11 oktober van 19.00 – 21.00 uur, gratis toegang. Iedereen is van harte welkom!

ashura-poster

geschreven op 5 oktober 2016

Lezing ‘Omgaan met dementie’ 4 oktober

door De Kapel

dementieHumanitas ’t Gooi organiseert een lezing met Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde op Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in ‘De Kapel’,’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum.

‘Omgaan met dementie’

m.m.v. Dera van der Leij, casemanager
En vragen aan:
– Jolanda Villerius, humanistisch geestelijk verzorger Inovum
– een vertegenwoordiger van King Arthurgroep
– een vertegenwoordiger van Alzheimercafé

Het aantal dementerende ouderen groeit, en ze wonen steeds meer nog zelfstandig. Hoe moeten we daarmee om gaan.
Aafke de Groot is specialist ouderengeneeskunde, maar ook als docent verbonden aan de Vrije Universiteit, waar zij artsen en studenten les geeft. Bovendien doet ze onderzoek naar patiënten die de overgang mee maken van ziekenhuis naar een revalidatiecentrum.
Ze zal in haar lezing bezig zijn met vragen als:

  • wat is dementie
  • hoe herken je dementie
  • hoe ontvang je signalen op wat betreft dementie en hoe reageer je erop
  • waar moet je heen als de problemen groter worden

Aafke wordt ondersteund door een casemanager, Dera van der Leij; zij is speciaal deskundig op het gebied van thuisbegeleiding.
Na de pauze is het ruimte genoeg vragen te stellen in een forumdiscussie met de vijf deskundigen.

Info of aanmelding:  tgooi@humanitas.nl  of  035 – 62 86 093

geschreven op 25 september 2016

Arminius en Gomarus over de vrije wil 

door De Kapel

arminiusIn de serie voorstellingen ‘Het verhaal van Kerkelanden’ wordt op zondag 30 oktober aandacht besteed aan Arminius ( 1559-1609) en Gomarus. Tussen deze beide hoogleraren in de theologie ontstond vier eeuwen geleden een ernstig conflict, dat bijna leidde tot een burgeroorlog. Het leidde in ieder geval tot de stichting van de Remonstrantse Broederschap. In Kerkelanden liggen de hofjes met de namen van deze theologen ook een beetje tegenover elkaar…

Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius? Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren.  En ze zijn dat nog in 2016.

gomarusHeeft een mens een vrije wil? Of is je leven geheel bepaald, of het nu door God is of door je genen of je omgeving? De aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’ in hun opvattingen, die van Gomarus ‘precies’. Ook nu speelt de vraag hoe je enerzijds tolerant kunt zijn tegenover opvattingen, waarden die afwijken van de jouwe en anderzijds kunt opkomen voor de waarden die voor onze samenleving onopgeefbaar zijn. Kunnen we opkomen voor bepaalde idealen, zonder mensen met andere opvattingen uit te sluiten?

Deze en andere vragen vormen de basis van de voorstelling, die u op 30 oktober kunt meemaken.  De ingrediënten zijn geschiedenis, vertelling en muziek. De teksten en de uitvoering zijn van Marijke Broekhuijsen, remonstrant en lid van De Kapel, Jaap van Kampen en Hein Dop. Ze zijn verhalenvertellers, trainers, rollenspelers, docent en programmamakers.

Datum: zondag 30 oktober
Tijd: 15.30 uur
Locatie: kerkcentrum De Waaier, Kerkelandenlaan 5 , Hilversum

geschreven op 25 september 2016

Tentoonstelling Heilig Schrift 

door De Kapel

heilig-schrift-tentoonstellingVanaf 7 oktober gaat de tentoonstelling Heilig Schrift van start. Voor het eerst worden in Museum Catharijneconvent in Utrecht de Tanach (de Joodse bijbel), Bijbel en Koran samen gepresenteerd. Het wordt een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam. Het activiteitenprogramma bij de tentoonstelling zit boordevol met lezingen, colleges en rondleidingen.

Zie: www.catharijneconvent.nl .

geschreven op 25 september 2016

Van koetshuis naar garage en kapel

door De Kapel

pastedGraphic.pngWie onze kapel betreedt via de voorkant, loopt eerst tegen een grote foto aan. Daar is op te zien met welke bedoeling dit onderkomen ooit is gebouwd.  Het was een koetshuis. Van 1898 tot 1932 werden beneden de koets en de paarden van het achter gelegen landgoed Quatre Bras ondergebracht en op de verdieping woonde de koetsier.

Op de foto zien we de man trots op de bok zitten in een onberispelijk uniform. Er was ook een hooizolder. Het blijft bijzonder dat zo’n functioneel gebouw zo prachtig is uitgevoerd. Het heeft de vorm van een Zwitsers chalet en wie de moeite neemt om op de details aan de buitenzijde te letten, wordt getroffen door het bijzondere houtsnijwerk.  pastedGraphic_1.png

Het landgoed was eigendom van de industrieel Geert van Mesdag (1863-1939). Hij was geruime tijd directeur van Van Houten’s Cacaofabrieken in Weesp en speelde ook in andere ondernemingen een belangrijke rol. Van 1898 tot 1920 woonde hij op Quatre Bras. De villa werd in 1938 afgebroken en het koetshuis kreeg de bestemming van een autogarage. De bovenverdieping werd  bewoond door twee gezinnen. Tijdens de open monumentendag hadden wij de eer Hannie Moerman, die hier in 1947 geboren is, te mogen ontvangen. Dat was voor haar een emotioneel moment, na al die jaren. In 1953 moest haar familie het voormalige koetshuis verlaten, omdat het verkocht was aan de remonstrantse gemeente die in 1942 was gesticht.

quartre-bras-nieuwHet duurde nog tot 1957 voordat het in gebruik genomen werd als Remonstrantse Kapel. Boven de entree staat die naam nog altijd in gouden letters in het hout, ook al is het nu natuurlijk ‘De Kapel’, het huis van de drie verschillende geloofsgemeenschappen die samenwerken in de VGH.  In hetzelfde jaar 1957 verrees op het voormalige landgoed het flatcomplex dat nog altijd de naam Quatre Bras draagt.

Opvallend is het torentje op het koetshuis. Daar hangt de klok, die weer regelmatig klinkt nu we een heuse klokkenluider hebben. De bel werd in 1956 geschonken aan de in aanbouw zijnde kapel. Het sierde tot dan een buitenhuis in Loosdrecht.  Ik veronderstelde dat toen ook het torentje op de kapel is geplaatst. Want waarom zou een koetshuis zoiets moeten hebben? Het is meer voor een kerk, nietwaar?  De eerste foto van dit artikel laat echter duidelijk zien dat de toren er steeds bij heeft gehoord.

Peter Korver

geschreven op 25 september 2016

Het spanningsveld tussen vroedvrouwkunde en moederschap in de Vrijzinnigheid

door De Kapel

Afgelopen augustus was ik twee en een halve dag in het Dominicanenklooster te Huissen om daar een reeks van twaalf lezingen van verschillende sprekers te volgen, een ware marathon. Heel inspirerend en dat is natuurlijk ook net de bedoeling, om als voorganger en pastoraal werker geïnspireerd te blijven. Het zijn Bijspijkerdagen voor al dan niet vrijzinnige collega-theologen en pastoraal werkers uit den lande.

Met maar één dag daartussen volgden er twee dagen Bijtanken, het jaarlijks tweedaagse voorgangerconvent van Vrijzinnigen Nederland.

Dagen van studie, nieuwe ideeën opdoen en uitwisseling.

kind-und-kegel-barende-vrouwTwee lezingen raakten aan elkaar; één lezing in Bijspijkeren, waar Kitty Bouwman inging op vroedvrouwkunde en/of geestelijk moederschap vanuit het gedachtegoed van Augustinus zoals beschreven in haar proefschrift. De andere lezing in Bijtanken was van Tjeu van den Berk. Hij ging in op rituelen, symbolen en vroedvrouwkunde. Het waren lezingen die mijzelf raakten waarover ik u graag iets meedeel.

Allereerst iets over symbolen; ik bedoel hiermee geen algemene symbolen, want dat zijn in feite gezamenlijk vastgestelde tekens. Zoals een verkeersbord dat symbool staat voor iets in het verkeer dat al dan niet opgevolgd dient te worden.

Nee, wat ik bedoel is het symbool dat een brug vormt naar de ziel. Van den Berk noemt dan als voorbeeld het doekje of de knuffel van een kind. Het is niet zomaar een doekje of een knuffel, nee, het symboliseert zoveel meer.  Lees verder

geschreven op 25 september 2016

Oriëntatiekring 

door De Kapel

kringIn september is een nieuwe oriëntatiekring van start gegaan. Acht mensen, van wie er zeven nog maar kort contact hebben met De Kapel, gaan dit jaar met elkaar in gesprek over wat voor hen er echt toe doet in het leven, over wat ze hopen en geloven. Na de eerste ontmoeting vindt op donderdag 13 oktober het gesprek plaats over de vraag wie God voor jou is. Ds. Korver zal het onderwerp inleiden en het gesprek begeleiden. Is er iemand die alsnog mee wil doen? Dat is nog mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met Peter Korver, tel. 035 – 88 77 892.

geschreven op 25 september 2016

Regionale bijeenkomst van vrijzinnigen

door De Kapel

In de regio zijn er veel plaatselijke vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Kunnen die iets voor elkaar betekenen? Wat delen ze en waar kunnen ze samenwerken of elkaar ondersteunen?

Kapel gebouwDe Kapel is de grootste vrijzinnige geloofsgemeenschap in de regio en heeft wat dat betreft een regionale uitstraling. Het is daarom dat zij het initiatief heeft genomen om een regio dag te organiseren. Op zaterdag 22 oktober bent u als lid, net als de besturen en voorgangers uit Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Baarn, Soest, Naarden-Bussum, Weesp, Bilthoven van harte welkom. U krijgt een lunch aangeboden, er is een uitgebreide onderlinge kennismaking en een verkenning van de mogelijkheden om samen te werken.

In de zomer van 2013 verscheen van de hand van ds. Peter Korver het rapport  “Verkenning naar de geschiedenis en mogelijkheden van de vrijzinnige godsdienstigheid tussen Vecht en Eem.”

Eén van de aanbevelingen uit dat rapport luidde: organiseer een studiedag met als doel onderlinge (voortgezette) kennismaking en discussie over vormen van samenwerking.

De Kapel als vertegenwoordiger van de Vrijzinnigheid in Hilversum vindt dat nu het moment aangebroken is om deze mogelijke samenwerkingsdraad op te pakken. Om het goede te behouden en in gezamenlijke kracht de Vrijzinnigheid een gedroomde toekomst  te bieden in het gebied tussen Vecht en Eem.

Datum:   zaterdag 22 oktober 2016
Tijd:        12.00 – 16.00 uur
Locatie:  De Kapel, ’s Gravelandsweg 144, 1217GA
Hilversum

Het programma:
12.00 uur:   inloop met koffie en thee
12.30           lunch
13.15           inleiding Peter Korver
13.45           Nadere kennismaking.
14.30           pauze
15.00           wat verbindt ons en wat gaan wij daar mee doen.
15.30           nazit

Graag ontvangen wij een opgave voor deze dag voor 15 oktober op het e-mailadres : avanderpoel@me.com. Of telefonisch: 06 – 27 35 78 06

Wij verheugen ons op uw komst.

Annemieke van der Poel, Peter Korver en Tom Rijken

geschreven op 24 september 2016

Vredesweek 2016 – Dit land is van ons

door De Kapel

 

Het is 21 september, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot  Internationale Dag van de Vrede. In Hilversum wordt ieder jaar dan een prijs uitgereikt aan iemand die belangrijk bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid, aan de ‘sociale vrede’. Deze bestaat uit de vredespaal die een zichtbare plek krijgt in het dorp. Het initiatief is enkele jaren geleden genomen door De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, waar ook de doopsgezinden deel van uitmaken. Dit jaar is de genomineerde Tukkie Tuk, een ‘sociaal buurtwerker’.  Voordat ik op weg daarheen ga, staat de televisie aan en ik volg een halfuurtje de begrotingsdebatten. Op deze dag van de wereldwijde vrede en geweldloosheid is het eerste dat ik een politicus hoor roepen: ‘Nederland is ons land. Het is van ons. Niet van jullie. Wij zijn Nederland en dit is ons land. En dat we gaan terugveroveren. Vanaf vandaag.’  Geert Wilders, ja. Die taal went nooit. Enigszins gedeprimeerd fiets ik naar buurthuis St. Joseph in ‘Oost’, de wijk waar van ouds veel onderlinge verbondenheid was, maar die tegenwoordig de nodige spanningen kent . Nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners, lager en hoger opgeleiden, mensen mét en zonder betaald werk, oud en jong moeten hun best doen om in vrede met elkaar te leven.

vredespaal-tuk-3Bij het wijkcentrum wacht voor ieder die langskomt een verrassing. Het is buiten druk. Het is nog licht en de bewoners van het nabij gelegen kleinschalige en huiselijke verpleeghuis hebben een plekje ingenomen. Buurtbewoners lopen aan en ook leden van de raad van kerken en andere betrokkenen bij de vredesweek zijn aanwezig. En iedereen weet: vandaag wordt Tukkie Tuk in het zonnetje gezet. En iedereen gunt haar dat van harte, want zoals we te horen krijgen, zij werkt in deze wijk vanuit haar hart, ze doet al die kleine dingen die moeten gebeuren, ze straalt altijd vrolijkheid uit, ze kent iedereen, ze is de grote buurt-bemoeial, ze doet ons samen groeien in hartelijkheid. Een koor zet de feestelijkheden in met liederen die iedereen mag meezingen. ‘Een beetje vrede, een beetje liefde / voor deze wereld waarop we wonen / Tukkie verbindt ons allemaal / Zij krijgt hiervoor de vredespaal’.  Ds. Tom Rijken spreekt haar toe: ‘Op je geboortekaartje stond al : geboren voor de vrede’. Vervolgens mag de genomineerde van vorig jaar, pastoor Jules Dresmé, die zo verbindend optrad na de ramp met de MH17, waarbij veel slachtoffers uit Hilversum vielen, uitleggen waarom hij vindt dat de nieuwe vredespaal bij Tukkie thuis hoort.  Nu nog is de paal ingepakt in een vlag in regenboogkleuren met het woord Peace.

vredespaal-tuk-2Als het doek wordt weggetrokken is aan de vier zijden van de paal in vier talen te lezen ‘Moge vrede heersen op aarde’. Die talen zijn het Nederlands, het Engels, het Hebreeuws en het Arabisch.  Haar reactie: ‘Jeetje mina, deze buurt krijgt dit vredesgebaar. Jullie, mensen hier, geven mij zoveel energie, dat het een wonder is dat ik nog niet sta te schijnen’.  Maar wie goed kijkt, ziet dat ze dat wel degelijk doet.  ‘Deze paal is teken van verbinding en een aanzet om te komen tot vredes speelplaatsen, vredes ontmoetingsplaatsen, ja om hier een vredesdorp te zijn.’ Er is nog een cadeautje. Yousef, een jongen uit de buurt heeft een vrolijke, hartelijke rap op haar gemaakt, ‘Ik noem dit de Tukkie wijk’.

vredespaal-tuk-1Inmiddels is het op deze laatste avond van de zomer donker geworden. Binnen is er koffie voor iedereen, voor mensen met en zonder hoofddoekje, voor gezonde en minder gezonde mensen, voor gelovigen en voor wie het allemaal niet zo weten, voor buurtbewoners en mensen van buitenaf. En dominee Hans Bouma, die in zijn inmiddels lange leven heel wat gedichten en bezinnende teksten schreef, mag het nog eens benoemen. ‘De verschillen tussen mensen zijn boeiend, maar ook de paralellen. Mensen en bomen wortelen in dezelfde aarde en reiken naar dezelfde hemel. Voor iedereen is er dezelfde bron. Er is veel wat ons verdeelt en nog meer wat ons verbindt. In alles wat leeft weerspiegelt zich een geheim en iedere manifestatie van leven is uniek. Weet wat je waard bent. Je mag er zijn.’

Dit land is van ons. Hoe waar zijn die woorden. Dit land is van ons allemaal, van mensen en van dieren en van planten, van islamieten en christenen, van niet-weters en van betweters, van hoog- en laagopgeleiden, van armen en rijken.

Ds. Peter Korver

Predikant bij De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

geschreven op 22 september 2016

Alle berichten