500 jaar Reformatie: Liederen van Maarten Luther – 15 juni

door De Kapel

 

REGENBOOGKERK HILVERSUM in het kader van 500 jaar Reformatie:
Liederen van Maarten Luther met uitleg, samenzang en concert
m.m.v.

pastedGraphic_1.png

Ineke Baksteen, sopraan
Margareth Iping, mezzosopraan
Juun Voorhoeve, gamba en barokgitaar
Tjalling Roosjen, orgel 

Datum: donderdag 15 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Regenboogkerk, Hilversum
Toegang: vrij, collecte na afloop

geschreven op 23 februari 2017

‘Het verhaal van Kerkelanden’ – zondag 23 april

door De Kapel

Uitnodiging voor de laatste voorstelling in de serie ‘Het verhaal van Kerkelanden’
op
zondag 23 april a.s. 

Kees van der Zwaard zal op zondag 23 april a.s. de laatste vier naamhouders in de serie: Zwingli, Hus, Jansenius en Romero in een speciaal voor ons geschreven programma over het voetlicht brengen en in een verrassende epiloog alle naamhouders van de wijk Kerkelanden de revue laten passeren. 

KEES VAN DER ZWAARD (1962) is van huis uit theoloog. Hij werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 10 zelfgeschreven solovoorstellingen, variërend van een toneelmonoloog tot kleinkunstprogramma’s. 

Zijn laatste voorstellingen zijn Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther (die eerder ook in de serie “Het verhaal van Kerkelanden” op een enthousiast onthaal kon rekenen) en dit seizoen Alzh…enzo… een ontroerende theatervoorstelling voor mensen  met alzheimer, dementie, hun naasten en belangstellenden)

Op 23 april 2017 zal ook het eerste exemplaar van het boek “50 jaar Kerkelanden” door de voorzitter van de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk, Erik van den Berg, worden aangeboden aan de burgemeester van Hilversum: Pieter Broertjes.

Datum: zondag 23 april 2017
Plaats: De Waaier, Kerkelandenlaan 5
Tijd: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur

geschreven op 23 februari 2017

Kapellezing met dr. Hans Carpay was een groot succes

door De Kapel

Het is alweer een week geleden, dat er op maandagavond 13 februari de kapellezing plaats vond met dr. Hans Carpay over “  De invloed van muziek op het brein “. Op een innemende en hartelijke manier nam Hans Carpay, neuroloog in het Tergooi ziekenhuis, ons mee in zijn duidelijke stellingname: dat muziek een helende werking heeft op de mens. Onze hersenen geven allerlei positieve reacties als zij beïnvloed worden door de lievelingsmuziek van de persoon in kwestie. 

Hans Carpay stelde dat, als de invloed van de muziek op het brein in een pil te vatten zou zijn, het een medicijn zou worden, dat net zoals de paracetamol van onze samenleving gebruikt zou gaan worden. Dus in een hoge doseringsvorm. Maar goed dit medicijn is er niet in een pil vorm. Maar je kunt dit medicijn gewoon tot je nemen, door naar muziek te luisteren. Bij Parkinson patiënten en bij mensen met dementie bleek, dat wanneer men de lievelingsmuziek van die persoon liet horen, dat men zo een lichamelijke activiteit kwam die daarvoor niet meer mogelijk leek. Dus laat de muziek haar positieve invloed op het brein hebben. Enkele uren per dag is gewoon goed. Verder is uit onderzoek gebleken dat bij kinderen die een muziek instrument spelen, de cognitieve concentratie en leervermogen beter zijn. In de geloofsgemeenschap gebruiken wij muziek actief als middel voor zingeving. Denk aan het zingen in de vieringen en haar positieve invloed die daarvan uit gaat. Als ook het meditatief luisteren naar muziek. Ja muziek is een middel voor ieder mens, dat een  helende werking heeft. Het was een avond waarbij de Kapel overvol was met meer dan honderd aanwezigen.

Tom Rijken 

geschreven op 20 februari 2017

Laurens ten Kate en de zoektocht van vrijzinnigen en humanisten

door De Kapel

In februari en maart kunt u in De Kapel terecht voor een vierdelige cursus die geleid wordt door Laurens ten Kate. Hij is filosoof en theoloog en bijzonder hoogleraar ‘Vrijzinnige religiositeit en humanisme’  aan de Universiteit voor Humanistiek. De cursus is het resultaat van samenwerking tussen het Humanistisch Verbond afdeling ’t Gooi en onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. De voorgangers van Vrijzinnigen Nederland (de NPB) waren de afgelopen maand ook al in gesprek met prof. Ten Kate. Sluiten vrijzinnige religiositeit en humanisme zo op elkaar aan? Opmerkelijk, want ook de hoogleraar remonstrantse theologie, Christa Anbeek, is tegelijk hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Beide stromingen staan wellicht voor dezelfde opdracht: de moderne mens, die moet leven zonder voorgegeven antwoorden, helpen zoeken naar zingeving. De een betrekt nog het woord God daarbij, de ander liever niet. 

De inaugurele rede die Laurens ten Kate uitsprak bij zijn aantreden als hoogleraar is besproken in onze filosofische boekenkring. Enkele gedachtes uit ‘De vreemde vrijheid’ deel ik hierbij graag met u. Lees verder

geschreven op 19 februari 2017

Over de actualiteit van Arminius

door De Kapel

Een vertelvoorstelling van Marijke Broekhuijsen

Zondag 26 maart besteden we aandacht aan het heugelijke feit dat De Kapel 60 jaar geleden in gebruik is genomen en dat het 75 jaar terug is dat de Remonstrantse Gemeente Hilversum werd gesticht. In de dienst zal Marijke Broekhuijsen een vertelvoorstelling brengen over Jacobus Arminius. Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan deze geestelijke vader van de remonstranten? 

Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En ze zijn dat nog in 2017. Dat is althans de mening van Marijke, remonstrant, lid van De Kapel in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog. Zij schreef op uitnodiging van het project Kerkelanden een ‘vertelvoorstelling’ en voerde dat eind vorig jaar op met Jaap van Kampen en Hein Dop voor de bewoners van een wijk waarin een Arminiushof en een Gomarushof gelegen is. En dan nu voor onszelf. Lees verder

geschreven op 19 februari 2017

Jubilea in 2017

door De Kapel

De Kapel

In het nieuwe jaar viert onze geloofsgemeenschappen maar liefst drie jubilea: het Kapelkoor bestaat tien jaar, De Kapel is 60 jaar geleden ingewijd en de Remonstrantse gemeente bestaat 75 jaar. Op 24 maart 1957 vond de ‘Remonstrantse kapel’ in gebruik genomen. Dat is 60 jaar geleden.

De Remonstranten in Hilversum vormden al eerder, op 15 juli 1942, een zelfstandige gemeente. Er komt een dag om een en ander te vieren. Het plan is om op zondag 26 maart te starten met een anders-dan-anders dienst. Ons gemeentelid Marijke Broekhuijzen zal daarin een ‘vertelvoorstelling’ geven over Arminius, de geestelijke vader van de remonstranten. Hij stelde de nog altijd actuele vraag van de vrije wil aan de orde, net als die van vrijheid en verdraagzaamheid. Na de dienst is er een lunch voor ons allemaal.

Het Kapelkoor zal op een andere moment een jubileumconcert houden.

geschreven op 22 januari 2017

Het Oerboek van de mens

door De Kapel

Onze boekenkring heeft tijdens twee bijeenkomsten gesproken over een werk dat door steeds meer mensen wordt ontdekt: Het Oerboek van de Mens. Het neemt de bijbel met ons door, maar dan niet door de ogen van theologen of gelovigen, maar door een evolutiebioloog en een historicus. Centrale gedachte: misschien leren we in de bijbel niet God kennen of begrijpen, maar des te meer de mens!  

Er zijn mensen die hun geloof hebben verloren vanwege de bijbel waarin zij verhalen aantreffen vol geweld en met een hoofdrol voor een straffende en wraakzuchtige God. Het Boek leggen zij met een zekere weerzin voorgoed terzijde. Er zijn mensen die geloven óndanks de bijbel. Soms omdat zij het geloofsboek op een andere manier zijn gaan lezen, soms omdat zij de bijbel niet (meer) nodig hebben. Zij vinden God ergens anders, in de natuur, in de filosofie, de kunst of in hun medemensen. En zo lijkt het Boek toe te behoren aan de gelovigen en is het van geen betekenis voor wie zich daartoe niet wil rekenen. 

Dat laatste moeten we als een ernstig misverstand beschouwen, betogen de schrijvers van Het oerboek van de mens. Het heeft in korte tijd al vele herdrukken beleefd. De schrijvers zijn geen theologen en ook geen gelovige christenen. Toch menen zij dat de bijbel ons oerboek is, een bijbel van de menselijke natuur. Wie de mens wil begrijpen als product van een lange, evolutionaire ontwikkeling, moet de bijbel lezen.  Lees verder

geschreven op 22 januari 2017

Project Gast aan Tafel

door De Kapel

In januari gaan wij actief van start met het project ‘Gast aan Tafel’.

Graag willen wij contacten gaan leggen waarbij wij als mensen in de Kapel direct in contact komen met de mens die als vreemdeling in onze samenleving van Hilversum is komen wonen. De projectgroep die daar binnen de Kapel mee aan het werk gaat bestaat uit Gini Bakker, Annie Schalkwijk – zij is Zen Peacemaker en bekend in werken met vluchtelingen, en Tom Rijken. Wij zullen u gaan vragen of u eenmaal per maand een ontmoeting met een statushouder wilt hebben, door hem of haar bij u thuis uit te nodigen voor een maaltijd. We hopen dat op deze wijze contacten met onze medeburgers ontstaan,  die als vreemdelingen bij ons zijn binnen gekomen. 

Annie Schalkwijk

Download hier Veelgestelde vragen en het Aanmeldformulier:
Veel gestelde vragen (PDF)
Veel gestelde vragen (Word)
Aanmeldformulier (PDF)
Aanmeldformulier (Word)

geschreven op 11 januari 2017

Kunst van Joke Struik

door De Kapel

Gedachten van een optimist (zon), 28 x 28, ets/linosnede

Rond de jaarwisseling is er een tentoonstelling ingericht met het grafisch werk van Joke Struik. Joke werd opgeleid aan de Rijksnormaalschool voor tekenleraren in Amsterdam. 

Als graficus is zij echter autodidact. Joke is in haar etsen een verhalenverteller die zich o.m. laat inspireren door de landschappen die zij gezien heeft tijdens haar vele reizen of door een gedicht dat haar geraakt heeft. Joke weet in haar etsen te toveren met kleuren en laat haar gevoel voor humor ook graag meespelen. Geniet U van het afwisselende, krachtige werk van Joke Struik.

Namens de Kunstcommissie, 
Cees van den Heuvel 

geschreven op 8 januari 2017

Even op adem komen: in 2017 de 2e vrijdag van de maand!

door De Kapel

Let op: in 2017 zal ‘Even op Adem Komen’ steeds op de tweede vrijdag van de maand zijn.
Dus niet zoals voorheen op de 1e vrijdag.

De komende ‘Even op Adem Komen’ data zijn: 
10 maart
14 april
12 mei
 9 juni

U bent altijd bijzonder hartelijk welkom voor de gezamenlijke maaltijd kom 18.00 uur en het meditatieve moment om 19.00 uur.

geschreven op 4 januari 2017

Alle berichten