Roze Zondag 7 mei

door De Kapel

Op 7 mei is er een Roze Zondag-viering in De Kapel. Voor vrijzinnigen zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht sinds heel lang geen probleem. De Remonstranten waren in 1986 het eerste kerkgenootschap wereldwijd die de inzegening van man-man, vrouw-vrouw relaties opnam in de Kerkorde. Andere vrijzinnige groepen volgden en in heel wat PKN-gemeenten is een inzegening mogelijk. Is daarmee de emancipatie voltooid? Niet altijd en overal. Welke bijdrage kunnen we leveren aan een grotere verdraagzaamheid en acceptatie?

In samenwerking met Wijdekerk is deze dienst door ds. Korver voorbereid. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, die zelf LHBT-er (lesbisch, homo, bi, transgender) zijn of nauw betrokken bij LHBT-ers. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente, “want samen zijn wij-de-kerk”. Ronald Posthuma komt spreken en de zanger Ebele Wijbenga komt enkele liedjes brengen. Tevens wordt het fotoproject Only Love gepresenteerd, waarin gelovige LHBT-ers vanuit hun hart spreken.

geschreven op 26 april 2017

Nog een jubileum, nu van de NPB afd. Hilversum

door De Kapel

Met de jubileumdienst voor 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstrantse Gemeente vlak achter ons hebben we nog niet alle memorabele momenten van dit jaar gehad. Precies negentig jaar geleden, in 1927, vond de bouw plaats van de NPB-kerk aan de Tesselschadelaan. Voorjaar 1928 werd de zaal van ‘De Vereeniging’ aan de Oude Enghweg verlaten. Daar had men 23 jaar diensten had gehouden. Nu werd het eigen nieuwe gebouw ingewijd. Dat was uiteindelijk voor slechts 70 jaar, want in 1998 stopten hier de diensten. Voortaan werd er alleen nog gekerkt in de Remonstrantse Kapel, die nu De Kapel heet. 

De Tesselchadekerk is in 2005 verkocht, maar bleef als beeldbepalend gebouw behouden. In ons archief vonden we een foto die gemaakt is op 20 september 1927. We zien de eerste predikant die de afdeling in haar geschiedenis heeft aangesteld, de omstreden ds. Gerrit van Duyl (1888-1952), die hier een gedenksteen met oorkonde plaatst in de in aanbouw zijnde kerk. Het is een plechtig moment, want de voorganger is gekleed in jacquet. De tekst op de oorkonde luidt: „Op den 21en September van het jaar 1927 werd een gedenksteen geplaatst ter gelegenheid van den bouw dezer kerk voor de afdeeling Hilversum van den Nederlandschen Protestantenbond door ds. G. van Duyl in tegenwoordigheid van het bestuur en vele leden” en is ondertekend door het bestuur van de afdeling, de architecten en de opzichter.  Lees verder

geschreven op 24 april 2017

Bent u Single

door De Kapel

Voor wikipedia is een ‘single’ iemand die geen partner heeft, alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Hun aantal groeit en zal de komende dertig jaar verdubbelen. Dat komt omdat weduwen langer thuis blijven wonen, voorts omdat meer mensen scheiden en alleen blijven wonen en tenslotte omdat meer mensen met een vaste relatie toch een eigen woning aanhouden. Sommigen kiezen er bewust voor om niet met een partner samen te leven, anderen overkomt het. 

Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo’s of singles, maar daarmee is lang niet alles gezegd. Ook zij onderhouden relaties in allerlei vormen. Ze hebben een relatie met iemand, maar wonen niet samen. Of in het weekend wel en door de week niet. Er zijn vriendschappen met intimiteit, maar geen seks. Er zijn mensen die bewust ervoor gekozen hebben alleen te leven en nog altijd wordt aan hen gevraagd ‘of ze de ware nog niet gevonden hebben’. 

De remonstrantse predikant van Rotterdam en voormalig hoogleraar Europese cultuur dr. Christiane Berkvens heeft onlangs een boekje gepubliceerd dat over deze groep gaat. Ze behoort er zelf ook toe, nadat twee keer in haar leven een echtgenoot door ziekte overleed. 

De titel is ‘Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single’. Haar boodschap: alleen leven vraagt om een specifieke intimiteit en een eigen spiritualiteit. Christiane beseft dat alleen wonen heel plezierig kan zijn, mits er een bepaalde verbondenheid, intimiteit, met anderen bestaat. Voor haar is alleen wonen met een hechte inner circle het beste.  Lees verder

geschreven op 24 april 2017

Nieuw kapelfilmpje!

door De Kapel

De Kapel is goed bezig: dynamisch, vernieuwend, open naar buiten.
En toch vertrouwd, geborgenheid gevend en een veilig huis biedend.

Om daar wat over te laten zien en beleven is een nieuw Kapel filmpje gemaakt door Paul Delcour. U ziet, beleeft, proeft en ruikt bijna de Kapel.

Hoort zegt het voort en nodig mensen uit om te kijken, maar… ook om eens langs te komen. Niet alleen de vieringen, maar voor velen juist de activiteiten zijn aantrekkelijk en verrijkend.

Kortom: de Kapel!

geschreven op 8 april 2017

Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat

door De Kapel

Op dinsdagavond 30 mei a.s. is er in De Morgenster in Hilversum een bijeenkomst met als titel: Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat. In dat gesprek kruisen drs. Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum), ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse kerk in Nederland, PKN) en dr. mr. ir. Richard Hoff (voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Hilversum) de degens over de rol van de kerk in de samenleving. Ook zullen professionals uit de zorg, het onderwijs en welzijnsorganisaties in Hilversum, meepraten over dit thema.

De kadernotitie voor de gemeenteraad van Hilversum ‘Buurtgericht leven: leve de buurt!’ en het PKN document ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ bieden beide een nieuwe kijk op de toekomst. Zowel de kerk als de maatschappij zoeken naar nieuwe wegen en structuren om hun mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, en zo nieuwe mogelijkheden en verwachtingen te realiseren. Ook gaan deze twee documenten er beide vanuit dat opbouw en elan van onderaf moet komen.

Dat kan een boeiend gesprek opleveren, want zowel kerk als overheid moeten inspelen op een veranderende wereld. Meer doen met minder, is het parool voor maatschappij en kerk. Tegelijkertijd streven ze naar gezamenlijk doel: een betere samenleving. In dit licht is het des te opvallender dat in deze notities overheid en kerk elkaar niet expliciet noemen als partners. Is dat terecht? Wat kunnen ze van elkaar verwachten en wat niet? Waar kunnen ze elkaar versterken? Weten we elkaar te vinden?

Kerken, organisaties en inwoners van Hilversum kunnen op deze avond ook meepraten. We zoeken naar concrete voorbeelden van plekken waar samenwerking goed werkt, waar samenwerking wenselijk is en waar niet. De toegang is gratis en na afloop biedt de protestantse wijkgemeente De Morgenster een hapje en een drankje aan.

Datum:   dinsdag 30 mei 2017, 20.00 uur
Locatie:  De Morgenster, Seinstraat 2, 1223 DD Hilversum
Meer informatie:  magda.hazeleger@gmail.com / tel.: 06-44058723

Lees verder

geschreven op 8 april 2017

Spreekwedstrijd 25 juni 2017 

door De Kapel

Vrijzinnigen Nederland organiseert een spreekwedstrijd die is bedoeld voor vrouwen, jong en oud. Schrijf een pakkend betoog over wat jou bezielt. Waar word jij warm van, voor wat loop jij je benen uit je lijf, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Je kan je bijdrage van maximaal 1000 woorden vóór 1 juni aanstaande mailen aan bureau@vrijzinnigen.nl. 

Kom luisteren op zondag 25 juni 2017 om 11. 00 uur in Paradiso in Amsterdam .

Als u zelf niet komt spreken, bent u van harte welkom om aanwezig te zijn. Er volgt nog uitvoerige informatie over eventuele vervoersmogelijkheden per bus. Voor meer informatie bureau@vrijzinnigen.nl of 033-4689000. 

geschreven op 25 maart 2017

Kapelkoor 10 jaar

door De Kapel

Het kapelkoor bestaat dit jaar 10 jaar. Dit willen wij graag vieren met een jubileumconcert op zondag 7 mei om 15.00 uur in de Kapel aan ’s Gravelandseweg 144. De toegang is gratis!

Het programma staat nog niet helemaal vast, maar zal een ‘bloemlezing’ zijn van ons recente repertoire, aangevuld met enkele nieuwe nummers. Nadere informatie volgt, maar als u zin heeft in een middag vol mooie zangmuziek; noteert u dan deze datum alvast in uw agenda.

geschreven op 25 maart 2017

Nieuwe beelden in de Kapel

door De Kapel

Er is een keuze gemaakt uit de vele schilderijen en objecten van kunstenaar Elganan Jelsma.

“Ik ben actief in de kunstwereld. Zowel organisatorisch, als receptief en productief. Ik ga graag in dialoog met andere kunstenaars.  Het thema in mijn eigen werk als beeldend kunstenaar is met name de mens.  Vaak hebben mijn werken dezelfde titel: Zij Die Weet. Een soort ‘oermoeder’, krachtige vrouwen die de wereld draaiende houden. Vaak in de figuur van Anna, de moeder van Maria. De vrouw die haar dochter leerde lezen!

Ik werk in verschillende technieken en diverse maten, ik schilder met acrylverf, gebruik krijt en werk op papier, karton en doek. Met mijn kunst wil ik ‘mooi’ en interessant werk tonen, een discussie losmaken en/of de kijker ‘raken’. Ik vind dat kunst iets ‘open’ moet laten, de kijker ruimte moet geven voor zijn eigen gedachten en inzichten. 

Het werk dat te zien is in De Kapel, is onder andere de serie Hoeders, tekeningen op karton. Daarnaast enkele schilderijen en het wandkleed ‘De wereld ontdekken’, naar aanleiding van het gedachtegoed van Comenius. Hij is dan ook met kruissteek in het werk geborduurd.”

We hopen dat de kunst van Elganan de Kapelleden en andere bezoekers zal  kunnen raken.

Namens het kunstteam
Joke Ubbink

geschreven op 25 maart 2017

Uitnodiging voor de laatste voorstelling in de serie ‘Het verhaal van Kerkelanden’

door De Kapel

Kees van der Zwaard zal op zondag 23 april de laatste vier naamhouders in de serie: Zwingli, Hus, Jansenius en Romero in een speciaal voor ons geschreven programma over het voetlicht brengen en in een verrassende epiloog alle naamhouders van de wijk Kerkelanden de revue laten passeren.

 

Kees van der Zwaard(1962) is van huis uit theoloog. Hij werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 10 zelfgeschreven solovoorstellingen, variërend van een toneelmonoloog tot kleinkunstprogramma’s. 

Zijn laatste voorstellingen zijn Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther (die eerder ook in de serie “Het verhaal van Kerkelanden” op een enthousiast onthaal kon rekenen) en dit seizoen Alzh…enzo… een ontroerende theatervoorstelling voor mensen  met alzheimer, dementie, hun naasten en belangstellenden)

Op 23 april 2017 zal ook het eerste exemplaar van het boek “50 jaar Kerkelanden” door de voorzitter van de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk, Erik van den Berg, worden aangeboden aan de burgemeester van Hilversum: Pieter Broertjes.

Datum: zondag 23 april 2017
Locatie: De Waaier, Kerkelandenlaan 5
Aanvang: 15.30 uur, zaal open om 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom voor deze feestelijke afsluiting van een bijzondere serie!

geschreven op 25 maart 2017

Ons dubbele jubileum: 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstranten

door De Kapel

Vrijdag 24 maart was het precies 60 jaar geleden dat De Kapel in gebruik werd genomen als kerk. Dat was op een zondag, uiteraard, in 1957. Het gebouw werd ingewijd als Remonstrantse Kerk. Dat is nog altijd te zien als je binnenkomt. Boven de entree staat dat in het hout gegraveerd. Nu is dat alleen nog een verwijzing naar de geschiedenis, want vandaag de dag draagt dit gebouw een andere naam: De Kapel. Het is niet meer exclusief van de remonstranten, nee, het is het huis van zowel de doopsgezinden, de vrijzinnigen, de remonstranten, als van een toenemend aantal vrienden. 

Een korte terugblik bij de twee jubilea begint niet met 60 jaar terug of 75, maar 119 jaar. In 1898 immers toen liet de bekende ondernemer Geert van Mesdag hier het koetshuis bouwen. Deze ruimte was de garage voor de koets en hier beneden waren de paardenboxen. Boven was de koetsierswoning en een hooizolder. Het koetshuis hoorde bij het landgoed Quatre Bras. De villa daarvan is lang geleden afgebroken en nu staat er een appartementengebouw. In 1932 werd het koetshuis buiten gebruik gesteld. Daarna kwam er o.a. een autogarage in dit gebouw.  Lees verder

geschreven op 25 maart 2017

Alle berichten