Stilte-retraite voor leidinggevenden

door De Kapel

monnikHet Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe organiseert een driedaagse stilte-retraite in de Abdij van Egmond van 5 t/m 7 oktober 2016. Ingebed in het kloosterleven reflecteren we op leiderschap en dienen vanuit wat de Christelijke Traditie ons aanreikt. En dat kan verrassend zijn! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor wie interesse heeft in zo’n ‘break’ of ‘reset’ of die hun werk eens willen doordenken en doorleven vanuit (de eigen) Christelijke wortels kan informatie vinden op www.gcsl.eu.

geschreven op 17 juni 2016

Kapel concerten seizoen 2016-2017

door De Kapel

Alvast voorproeven met een overzicht van onze Kapel concerten seizoen 2016-2017!

Tango AliadoZaterdagmiddag 17 september 2016
Tango Aliado – viool, piano, bandoneon en cello

Zaterdagmiddag 15 oktober 2016
Jorrit van den Ham & Maaike Aarts
piano & viool

Zaterdagmiddag 19 november 2016
Kokako – pianotrio
(bas)klarinet, fluit en piano

Zaterdag 21 januari 2017
Ana Valero Betrán & Sergey Smirnov
altviool & piano

Zaterdagmiddag 18 februari 2017
Guitar Connection – 2 gitaren

Zaterdagmiddag 18 maart 2017

Zaterdag 18 maart 2017
Sharon Niessen, Piano en Martine wijers, viool

Zaterdagmiddag 8 april 2017
Kwartet Kamermuziek Ensemble Nederland

Zaterdagmiddag 13 mei 2017
Rietveld Ensemble

Zaterdagmiddag 10 juni 2017
The Fancy Fiddlers

Binnenkort uitgebreide informatie over bovenstaande concerten  op de websites van
www.dekapel.nu en www.bladmuziekonline.com

geschreven op 15 juni 2016

Even op adem komen

door De Kapel

Acht jaar geleden nam een groepje vrouwen uit De Kapel het initiatief om meditatieve bijeenkomsten te gaan houden op de vrijdagavond. De deelnemers zitten in een kring rond lichtjes en een symbolisch bloemstuk. Er worden korte filosofische overwegingen gehouden, er is aandacht voor zowel  eigentijdse als klassieke muziek, er zijn meditatieve stiltes en een kort, herhalend lied uit de traditie van Taizé. Aanvankelijk spraken we over Tussen Werk en Kerk. Omdat niet iedereen zo van zijn of haar werk kwam of van plan was twee dagen later naar de kerk te gaan, is de naam onlangs veranderd in Even Op Adem Komen. Een moment van rust, van bezinning, van inspiratie en bemoediging.

tussenwerkenkerk-meditatieHet verschil met de kerkdiensten? Het vertrekpunt daar is de (vrijzinnig) christelijke traditie. Er wordt gelezen uit de bijbel (en andere religieuze bronnen), er wordt gezongen en gebeden, er is een preek of overdenking en er wordt gedeeld voor een goed doel. Bij Even Op Adem Komen is het vertrekpunt een algemeen levensthema, herkenbaar voor iedereen, ook als je onbekend bent met zingen, bidden en welke godsdienstige traditie dan ook.  De inspiratie wordt gevonden bij allerlei bronnen.  Het onderlinge gesprek is niet alleen na afloop, bij de koffie, maar ook vooraf, bij een eenvoudige  maaltijd.  Lees verder

geschreven op 6 juni 2016

Presentatie boek ‘Zes eeuwen Kerken in Hilversum’

door De Kapel

BoekpresentatieDe korenavond 19.30 uur
In alle kerken zijn koren actief gebaseerd op verschillende zangtradities. Zij zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke korenavond. Vele koren hebben daar enthousiast op gereageerd en er is een uniek avondvullend programma ontstaan.

Koren die hun medewerking hebben toegezegd zijn: de Gooische Koorschool, Gospelkoor Dabar ’Yah, het koor van het Apostolisch Genootschap, het projectkoor van de Bethlehemkerk, Voce Laetare, koor van de Heilig Hart Kerk, het OLVOO koor, het IKK, het Leger des Heils, Chr. Koor Edoza (grote kerk), Praisekoor v.d. Verbinding, Koor Morgensterkerk, koor van de St.Vitus (OK)

Boekpresentatie 20.30 uur
Op verzoek van de Hilversumse Raad van Kerken schreef de historicus Pieter Hoogenraad het jubileumboek Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016. Het boek beschrijft de geschiedenis van kerke- lijk Hilversum vanaf de tijd van de eerste bewon- ers van het Gooi tot heden.

Voor meer info en vragen kijk op: www.zeseeuwenkerkinhilversum.nl
of mail naar: korenfestival15juni@gmail.com

geschreven op 31 mei 2016

Symposium ‘Wat ik geloof’

door De Kapel

Vier moderne apologeten van het christelijk geloof: Meijering, Anbeek, Borgman, Paas

DR.E.P. MEIJERING IN DE LOKHORSTKERK (SCHUILKERK) TE LEIDEN-DE DOMINEE PREEKTE DAAR VAN 1972-1981.

DR.E.P. MEIJERING IN DE LOKHORSTKERK (SCHUILKERK) TE LEIDEN-DE DOMINEE PREEKTE DAAR VAN 1972-1981.

Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een “pleidooi om te (blijven) geloven”. Iets wat je met een klassieke term een apologie zou kunnen noemen. Het boek heet: Ja, dat geloof ik (en wel hierom). Geloven in de context van onze seculariserende samenleving is een ding, maar ook uitdragen waarom je dat zou doen, is nog iets anders. Dat laatste vormt het uitgangspunt van een symposium dat wordt georganiseerd door de seminaria van Remonstranten en Doopsgezinden. Open voor iedereen met belangstelling voor kerk, geloof en theologie.

Naast Meijering zelf, spreken drie andere ‘moderne apologeten’: remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, de visiting professor van het Doopsgezind Seminarium Erik Borgman, en VU-hoogleraar Stefan Paas, auteur van o.m. Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. De sprekers zullen hun eigen visie neerzetten en met elkaar in discussie gaan.

Aanvang 10.30u met koffie, start programma 11 uur. Inclusief lunchprogramma en afsluitende High Tea.

Datum: donderdag 23 juni
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Vermaning
Frankestraat 24, 2011 HC Haarlem

Opgeven: Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl
Kosten: € 15 (inclusief lunch en high tea!) S.v.p. dit bedrag overmaken naar:

NL41 ABNA 0243 4938 78  t.n.v.  Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam o.v.v. watikgeloof

geschreven op 22 mei 2016

Uitnodiging bij 600 jaar kerken in Hilversum

door De Kapel

600 jaar kerkenZeshonderd jaar geleden, in 1416, verhief de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim de Hilversumse kapel op de Kerkbrink tot parochiekerk. Voor de kerken in Hilversum reden om in dit jubileumjaar meerdere gezamenlijke activiteiten te plannen. In januari werd het jaar geopend met een gezamenlijke viering op de plaats waar vroeger de kapel stond en nu de Grote Kerk. Op woensdag 15 juni aanstaande is er weer een gezamenlijk moment met zang en de presentatie van het jubileumboek.  Op verzoek van de Hilversumse Raad van Kerken schreef de historicus Pieter Hoogenraad het jubileumboek Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016. Het boek beschrijft de geschiedenis van kerkelijk Hilversum vanaf de tijd van de eerste bewoners van het Gooi tot heden. De doopsgezinden, remonstranten, NPB en VGH krijgen hierbij royale aandacht.

En dan. In alle kerken zijn koren actief gebaseerd op verschillende zangtradities. Zij zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke korenavond. Vele koren hebben daar enthousiast op gereageerd. Er is een uniek avondvullend programma ontstaan.

Namens de Hilversumse Raad van Kerken nodigen wij u graag uit voor de korenavond en de presentatie van het jubileumboek op de naamdag van Sint Vitus!

Datum: woensdag 15 juni
Tijd: 19.30 (korenavond)
20.30 (presentatie boek)
Plaats: RK St Vituskerk, Emmastraat 5

geschreven op 22 mei 2016

Het belang van rituelen

door De Kapel

Rituelen geven vorm aan ons leven

stapstenenBij mijn bevestiging als pastoraal werker beloofde ik u op een later moment in te gaan op rituelen. Rituelen zijn mij dierbaar en momenteel volg ik een leertraject heel specifiek over het vormgeven van (oude) rituelen, lees ik hierover en bezoek ik symposia en trainingsweekenden omtrent rituelen.

Van oudsher gaf, in het Westen, met name de kerk vorm aan rituelen. De priester of dominee was middelaar bij rituelen rond geboorte, huwelijk en sterven. Door secularisatie echter en het idee dat wij, al dan niet religieuze, rituelen niet meer nodig hebben is het ritueel als zodanig steeds verder in de marge geraakt.

Langzaam maar zeker zien we in onze samenleving nu opnieuw behoefte aan rituelen ontstaan, een her-ont-dekking van rituelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waardige wijze waarop er werd omgegaan met slachtoffers en nabestaanden van de MH17 en de behoefte aan gezamenlijk herdenken van een prominent voetballer als Johan Kruijf. Lees verder

geschreven op 22 mei 2016

Creatieve midweek op Hoorneboeg

door De Kapel

Hoorneboeg 009Van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus vindt de Creatieve Midweek plaats op landgoed De Hoorneboeg, net onder Hilversum. Deelname aan deze week is mogelijk voor iedereen, van elke leeftijd, die graag schildert. Er wordt verwacht dat je actief meedoet en enigszins zelfstandig kunt werken. Kunstenares Antje Sonnenschein begeleidt ons. De kosten bedragen € 335,25 voor een eenpersoonskamer met vol pension en professionele begeleiding. Opgave voor deelname 030 2316970 of info@remonstranten.org.

geschreven op 22 mei 2016

Geschiedenis van de vrijzinnigen te boek gesteld

door De Kapel

Protestantse Kerk HilversumOp 15 juni verschijnt een bijzonder boek: ‘Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken’. Hierin beschrijft historicus Pieter Hoogenraad het kerkelijk leven in onze stad (dorp?) sinds in 1416 bisschop Frederik van Blankenheim de kapel op de Kerkbrink verhief tot parochiekerk. Lange tijd bleef het religieuze palet overzichtelijk. Er was tot de hervorming een katholieke kerk, daarna een gereformeerde en later een Oud-Katholieke. Met de komst van het spoor in 1874 stroomde het dorp vol met forenzen en arbeiders, die tal van nieuwe denominaties introduceerden. Ook ondernemers uit Amsterdam vestigden zich hier, bouwden villa’s en hadden in godsdienst opzicht moderne en vrijzinnige opvattingen die vroegen om eigen kerken. Zo werd er op 10 april 1978 een aanvang gemaakt met de bouw van een doopsgezinde kerk,  op 25 november 1901 werd een afdeling van de Nederlandsche Protestantenbond opgericht en in 1925 werd de eerste vaste predikant benoemd.   Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Liberaal christendom, een nieuwe naam voor vrijzinnigheid?

door De Kapel

liberaal christendomIn de dertig jaar dat ik nu werk als voorganger bij NPB en Remonstranten heb ik twee soorten vrijzinnigen leren kennen: de zoekers en de (zeer) ruim denkende gelovigen. De eersten durven zich niet ‘gelovig’ te noemen, maar zijn zeer geïnteresseerd in godsdienst, levensbeschouwing en filosofie. Zij leggen zich nergens op vast. Je vindt ze vooral bij Vrijzinnigen Nederland en dat is – zo weet u inmiddels – de nieuwe naam voor de NPB. De tweede groep voelt zich deel van de christelijke traditie, durft zich ook kerk te noemen, maar dan wel zonder dogma’s en strakke regels en met een heel open en oecumenische houding. Je vindt ze vooral bij remonstranten en doopsgezinden. Remonstranten voelen zich thuis bij een omschrijving als ‘denkend geloven en gelovig denken’. Doopsgezinden zijn vooral gelovige ‘doeners’: daden gaan woorden te boven. In De Kapel vind je het allemaal terug.

Dat er niet één waarheid, één theologie is en dat er vooral verschillend gedacht mag worden over van alles, daarop vinden we elkaar wel. Ook dat we voor alles gaan voor ‘vrijheid en verdraagzaamheid’.  Maar het ontslaat ons niet van de plicht om met elkaar op een serieuze manier te doordenken waar we voor staan, welke waarden en normen we hoog willen houden en waar we onze hoop en vertrouwen uit putten. Je komt dan uit op een theologie, een systematische doordenking van geloof dat recht doet aan de uitkomsten van de moderne wetenschap, van godsdienstwetenschap, bijbelonderzoek, filosofie, psychologie.

Nu is er enkele maanden geleden “Liberaal Christendom” verschenen, een boek waarin elf vrijzinnige theologen trachten de het belang van een ‘liberale’ theologie voor deze tijd onder woorden te brengen. Waarom doet liberale of vrijzinnige theologie er nog altijd of juist nu toe? Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Alle berichten