Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Vredesgedicht

 • Goois van Praag Leerhuis 2018-2019

  Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de hand van de indeling die bij het lezen van de Thora in de synagoge wordt gehanteerd. Komend seizoen zullen we daarmee verder gaan. 

  Data:  1 en 15 november, 29 november en 13 december (Genesis)
  Data: 7 en 31 januari en 14 februari 2019 (Bergrede).
  Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  Plaats: Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum 

  Inleiders: Afke Maas, Rob Cassuto, Marcus van Loopik en Eric Ottenheijm

  Kosten: € 120. Per keer betalen kan ook. Het bedrag per avond is € 20.
  Voor info en opgave:

  https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com

 • Vredesevent op Kerkbrink  “ Generaties voor Vrede “

  Op woensdagavond 19 september zal om 20.30 uur het vredesevent van de Raad van Kerken op de Kerkbrink in Hilversum plaats vinden. In deze vredesweek waar het thema “Generaties voor Vrede” centraal staat, zullen wij als kerken in Hilversum onze inbreng met jong en oud zichtbaar laten worden op de Kerkbrink. De jongerenwerkers Christaan Trommel en Renate Japenga zullen deze avond mee vorm geven. Jong en Oud zullen een aandeel in het programma hebben. Rond de Muziek-kiosk op de Kerkbrink zal het thema “Generaties voor Vrede” door het koor Edoza en door drie gastsprekers gestalte worden gegeven. ( Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar de Grote Kerk ).

  Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Vrede kunnen wij van elkaar leren. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Zo willen wij deze avond leren van de drie grote vredestichters van de 20ste eeuw, te weten Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Deze drie personen zullen vertaald gaan worden door een jongere die zal spreken over Mahatma Gandhi, die zijn boodschap uitdroeg in de houding van Geweldloosheid. De tweede spreker is welzijnswerker Tukkie Tuk die het gedachtengoed van Martin Luther King zal vertalen en onze derde spreekster is oud-burgemeester mevrouw Jeltien Kraaijeveld-Wouters, zij zal de gedachte van verzoening alwaar Nelson Mandela voor stond vertalen. Dit alles in korte TED achtige toespraken en afgewisseld door het zingen van het koor Edoza. Door de jongeren wordt nog gewerkt aan een speciale act die zij zichtbaar zullen maken. Vooraf zal er koffie en thee zijn en ook achteraf is er alle ruimte voor ontmoeting. Het geheel zal een klein uur duren.  Wij hopen u op deze bijzondere avond in het midden van de Vredesweek in Hilversum op de Kerkbrink te ontmoeten.

 • Foto’s van Pauli Gerritsen in de Kapel

  Gedurende de maanden september, oktober en november zullen er in de Kapel foto’s geëxposeerd worden uit de bekroonde serie ‘Moeders’ van Pauli Gerritsen. Deze foto’s laten de zorg zien van Nepalese moeders voor hun meervoudig gehandicapte kind, meestal in moeilijke omstandigheden, waarbij veerkracht en liefde de voorgrond vormen

  In Nepal is begrip en opvang voor meervoudig gehandicapten nog nauwelijks op gang gekomen. Er is een grote behoefte bij deze moeders van meervoudig gehandicapte kinderen om gehoord en gezien te worden. Op 2 september zal Pauli Gerritsen het project en de totstandkoming van de fotoserie toelichten.

 • Lopes Dias krijgt dit jaar de Vredespaal

  De Vredespaal is een maatschappelijk project van ons als  ‘De Kapel’.  Jaarlijks plaatsen wij  midden in de Vredeweek een Vredespaal , die  onthuld wordt door een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van vrede,  verbinding en verdraagzaamheid in Hilversum. Deze eer viel eerder te beurt aan burgemeester Broertjes (2014), pastoor Dresmé (2015), buurtwerker Tukkie Tuk (2016) en Maurice van Kouwen, in 2017 directeur van De Gooise Daltonschool (een vreedzame school). Het was de wens van laatstgenoemde om de komende vredespaal te plaatsen bij mensen die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn.

  De Vredespaal 2018 wordt onthuld op woensdag 19 september om 19 uur bij de hoofdingang van Lopes Dias. Vertegenwoordigers van vier van de samenwerkende instellingen nemen de prijs in ontvangst:

  – Anoeshka de Waard, welzijnscoördinator Hilverzorg
  – Jaco van der Velden, opbouwwerker Versa Welzijn
  – Lidy Thiecke, locatiemanager Versa Welzijn
  – Gilia Stefans, begeleidster Philadelphia 

  Lopes Dias viert dit jaar haar eerste lustrum. Het woondienstencentrum is voortgekomen uit het Vierkerkenhuis, in 1965 opgericht door vertegenwoordigers uit vier kerken: de doopsgezinden, remonstranten, lutheranen en vrijzinnigen.  Bij de feestelijke onthulling zijn vertegenwoordigers van gemeente, wijken en diverse betrokken instellingen aanwezig. Een bijzondere rol is weggelegd voor enkele bewoners van Lopes Dias. Het Lopes Dias Koor zingt samen met het Koor uit Hilversum Oost en er is een passende tractatie voor een ieder die komt. Ook buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd. Ik vertrouw erop dat wij als Kapel ook breed vertegenwoordigt zullen zijn. 

  Na de onthulling vindt er om 20.30 uur op de Kerkbrink een Viering van Vrede plaats door de Raad van Kerken.

  Vredespaal onthulling – 19 september om 19.00 uur / locatie Lopes Dias / Lopes Diaslaan 213 – Hilversum

 • De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden

  Het komende half jaar is het thema van De Kapel ‘duurzaamheid’. Daarover leest u meer en hoort u meer, zowel in ons programma als in de openingsdienst van 2 september. We gaan het niet alleen hebben over duurzaamheid, we gaan er ook wat aan doen, als Kapel, en hopelijk als leden van De Kapel. De aanwijzingen dat er een klimaatverandering is en dat we de gevolgen al ondergaan, zijn onmiskenbaar, al zijn er nog steeds mensen die het beter uitkomt om de feiten te ontkennen.

  Kerk in Actie, een organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is begonnen met de GroeneKerkenactie. Deze voorziet geloofsgemeenschappen van informatie en mogelijkheden om kerken op weg te helpen om te verduurzamen. GroeneKerkenactie heeft een enthousiasmerende en motiverende rol. Hoe kunnen wij duurzaamheid vorm geven in onze eigen omgeving in het klein en in het groot? Wat kunnen wij doen om ons gebouw te verduurzamen en zuiniger gebruik te maken van energie? Er komt een Team Duurzaamheid in de komende tijd en deze gaat kijken welke duurzame stappen er gezet kunnen worden. We hebben de landelijke actie beloofd tenminste elk jaar één duurzame stap te zetten. Om die reden hebben we van hen een Groene Kerkenbordje en die wordt op de startzondag buiten aan het gebouw bevestigd. We zijn niet de eerste en niet de enige in Hilversum. Ook Casella en de Bethlehemkerk doen mee.

  Het doel met de Groene Kerkenactie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Zijn het juist niet de kerken, die leven van idealen en die gevoed worden door hun waarden en geloof, een positieve, begeleidende rol kunnen spelen voor grote groepen mensen?

  Voelt u zich ook betrokken? Wilt u meedoen aan bezinning én actie? Laat het ons weten!

 • Viering over godsdbeelden

  Zondag 29 juli leidde Monika Rietveld, pastoraal werker van De Kapel, een dienst waarin onze godsbeelden centraal stonden. Hoe stellen wij ‘God’ voor en hoe doen mensen in andere kerken en wereldgodsdiensten dat? Op de tafel stonden enkele verbeeldingen opgesteld: een Heilig Hartbeeld, een aangekleed Jezusbeeldje, een beeld van Sint Christoffel, enkele Hindoe-beelden en een grote kaart met daarop in het Arabisch de 99 namen van Allah. Hoe bijzonder hoe mensen in uiteenlopende culturen uitdrukking weten te geven aan dat wat te groot voor ons denken is, aan dat wat elk voorstellingsvermogen te boven gaat en dat ons leven toch draagt.

 • Oud-stagiaire Rachelle van Andel wordt vernieuwingspredikant

  De remonstranten gaan vernieuwen. Er komen vijf parttime-predikanten die vanuit bestaande kerken gaan experimenteren met nieuwe vormen, die aansluiten bij zingevingsvragen van mensen – gelovig of niet. De basis daarvoor wordt de theologie van de kwetsbaarheid, die ontwikkeld is door de remonstrantse hoogleraar Christa Anbeek. Rachelle van Andel, student aan het remonstrants seminarium en afgelopen jaar stagiaire bij De Kapel, wordt een van de vernieuwingspredikanten. Donderdag 26 juli kwam zij uitgebreid aan het woord in dagblad Trouw.

  Zij gaat aan de slag in Eindhoven voor twee dagen in de week. Daar gaat ze projecten opzetten met en naast de daar bestaande remonstrantse gemeente. Rachelle (27), eerder al afgestudeerd als geestelijk verzorger, rondt binnenkort haar predikantenopleiding af aan het Remonstrants Seminarium. “Ik ervaar dit als een mooie open ruimte, ik mag het beroep opnieuw uitvinden”, zegt ze. “Met mijn ene been sta ik in de kerk, maar met het andere sta ik middenin de wereld.” Die wereld wordt dus Eindhoven, de stad vol met jonge, creatieve, hoogopgeleide, vaak technische mensen. Van Andel komt oorspronkelijk uit Brabant, haar familie steunt PSV. Maar ze woont nu in Amsterdam, ze werkt in Utrecht bij de Graalbeweging (voor spiritualiteit, vrouwen en vrede), en is nog jongerenwerker in de Geertekerk. Ze haalde haar bachelor filosofie in Antwerpen. “Ik zoek naar hoe we mens zijn. En ik heb daarvoor religieuze taal nodig”, vat ze de rode draad samen.

 • Vrijzinnigen uit Tsjechië in Holland

  Maandag 16 juli kregen vrijzinnigen in het Gooi bezoek van gastverwanten uit Tsjechië.  Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Unitariërs genoemd. De naam slaat op het besef dat God één is en niet drie-één (God de Vader, God de Zoon, God de H. Geest). Zij geloven dat Jezus weliswaar een inspirerend en voorbeeldig mens is, maar geen God. Unitariërs en nemen naast de kerken hun eigen plek in. Vrijheid en verdraagzaamheid en een open houding naar andere levensovertuigingen staan centraal.

  Op de foto voor de Majellakapel in Bussum v.l.n.r. dr. Hans le Grand, Nederlands Unitarisch predikant, ds. Peter Korver, predikant van De Kapel in Hilversum, dr. Kristyna Ledererova Kolajova, president van de Religious Society of Czech Unitarians en ds. Petr Samojski, predikant in Praag. De laatste staat in een hemels licht. Of het was gewoon de zon, dat kan natuurlijk ook.

 • De Hoorneboeg heeft ons en velen met ons levensvreugde en levensverdieping geschonken

  De Hoorneboeg is een heuvel en een landgoed even ten zuiden van Hilversum, omringd door de hei. Vanaf de Utrechtseweg is een lange toegangsweg. Voor remonstranten vanuit het hele land is het een vertrouwd oord. Op eenzelfde manier als de NPB het conferentieoord Venwoude bij de Lage Vuursche in bezit had en de doopsgezinden nog altijd Mennorode bij Elspeet bezitten. Na de oorlog kwam De Hoorneboeg in beheer van de Remonstrantse Broederschap. Hoevelen zijn daar niet geweest voor conferenties, bezinningsweekenden, buitendagen en andere activiteiten? Maar nu is dat voorbij.  Landgoed De Hoorneboeg is eigendom van de Stichting De Hoorneboeg. Deze kent remonstrantse banden en heeft een Anbi-status (erkend goed doel). Verschillende ondernemers kunnen er hun ideeën verwezenlijken. Zo komen er een centrum voor ’retraites en reflectie’; een restaurant met moestuin/kas en natuurdistilleerderij; gastenverblijven in de vorm van ’tiny houses’; een meergeneratiehuis met moestuin; een centrum ’voor lichaam en geest’; een maatschappelijk platform; ’spiritual hill’. Eerdere plannen om er een natuurbegraafplaats te vestigen, gingen na protestanten niet door.

  Ooit was er geen conferentieoord en geen landgoed, maar lag er een boomloze ‘berg’ op de heide ten zuiden van Hilversum die de naam Hoogenberg of Hoornboek droeg. In de 18e eeuw werden stukken van de Gooise heide in erfpacht gegeven en ontstonden er landgoederen voor met name het Amsterdamse stadspatriciaat. Zo kwam hier het jachthuis Hilverroode. Na 1890 vond er een restauratie plaats waarbij de bekende architect dr. P.J.H. Cuypers een ontwerp maakte voor een grootse tuin- en parkaanleg. Eén van de eisen was dat bij de voltooiing het park een volgroeide aanblik zou bieden. Met dit doel werden volwassen bomen aangevoerd vanuit Naarden en Doorn. Dit moet een enorm project geweest zijn. In die jaren huurde de fabrikant J.C.M. van Eelde Hilveroord. Zijn vrouw was patiënte van de psychiater en schrijver Frederik van Eeden, die in het nabijgelegen Bussum de idealistische kolonie Walden stichtte.  De dokter was een geziene gast op de Hoorneboeg en schreef over zijn bezoeken in zijn later uitgegeven dagboek. 

  In 1906 waren als nieuwe  aangetreden broer en zus Pijnappel. Zij zouden hun leven lang ongetrouwd blijven en op de Hoorneboeg wonen. Mejuffrouw Pijnappel was een van die welgestelde dames die zich de sociale onrechtvaardigheid aantrokken. Om die reden maakte zij in 1912 Stalheim, de voormalige boerderij op het terrein, en de naast gelegen schuur geschikt voor korte vakanties van jeugd uit de arbeiderswijken van Leiden. Fabrieksmeisjes, die van de wereld vaak niet meer hadden gezien dan de weg tussen woning en fabriek, werden hier voor een poosje weggehaald uit de dagelijkse sleur. De werkgevers waren aanvankelijk maar moeilijk te overtuigen van de noodzaak van vakanties. Uiteindelijk gingen zij akkoord, maar wel onder voorwaarde dat het loon niet werd doorbetaald!  De broer van mej. Pijnappel, Pibus, was een kamergeleerde, maar ook sociaal actief. In 1914-1915, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd hij penningmeester van het Hilversumse Comité tot hulpverlening voor Belgische vluchtelingen. 

  Tijdens de tweede wereldoorlog lag de Hoorneboeg ingeklemd tussen een door de bezetter gevorderd huis, het vliegveld Hilversum en een anti-tankgracht, maar bleef zelf gespaard voor vordering. Zo kon het een soort vrijhaven voor verzetsactiviteiten worden. Er waren verscheidene onderduikers op het terrein ondergebracht. Na de oorlog, in 1947, besloot mejuffrouw Pijnappel – haar broer was inmiddels overleden – een stichting op te richten die verbonden zou worden aan de Remonstrantse Broederschap, voor welke zij een grote liefde had. Ook de bewondering voor de vrijzinnige oerwoudarts en theoloog Albert Schweitzer speelde daarbij een rol. Zij sprak tijdens een korte toespraak bij de officiële opening van het conferentieoord op 31 juli 1948: “De Hoorneboeg heeft ons en velen met ons levensvreugde en levensverdieping geschonken  en we hopen dit nog tot in lengte van dagen aan talloos veel anderen te doen geven.”  In die opzet is zij geslaagd. 

  Peter Korver 

Ouder nieuws
 • De Chaconne van Bach en het vinden van God - Laat God zich kennen? Voor de meeste christenen is het antwoord ja. We leren God in eerste instantie kennen, zo is hen geleerd, uit zijn ...
 • Kunst, de kleur van de ziel - Zondag 15 april sloten we het halfjaar-thema ‘Kunst, de kleur van de ziel’ af. Dat gebeurde in een anders-dan-anders dienst. De titel is bedacht door ...
 • Nieuwe oriëntatiekring - Een ander woord voor geloven is vertrouwen. In het Engels wordt dat mooi uitgedrukt in de woorden ‘belief’ en ‘faith’. Vertrouwen is iets anders dan ...
 • Succesvolle Boeketiek! - Met mooi weer is na sjouwen en opbouwen de Boeketiek een mooi succes te noemen. Met zeer veel dank aan alle medewerkers en niet te ...
 • Vakantieplannen?  - In september dit jaar organiseren de remonstranten opnieuw een Creatieve Midweek. Onder leiding van docente Antje Sonnenschein is er een schildersweek van zondagmiddag 23 t/m ...
 • Onderweg naar de kerststal - Elk jaar opnieuw gaat er een grote stoet mensen onderweg om het kerstkind te ontmoeten. Ieder jaar weer wordt het kerstfeest gevierd. Ja, zelfs tegen ...
 • De Boeketiek  - De Boeketiek zal plaats gaan vinden op zaterdag 10 maart van 10.00 - 15.00 uur. Het idee is de opbrengst te besteden voor de aanleg ...
 • Remonstrantse gemeente Hilversum 75 jaar - 15 juli 1942 – 15 juli 2017 De Remonstrantse gemeente, nu deel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, bestaat 75 jaar. Midden in de oorlog werd ...
 • 4e Vredespaal in Hilversumse Meent - De Gooise Dalton School is door Tukkie Tuk genomimeerd voor de Vredespaal. Op donderdag 21 september om 11.30 uur,  zal de Vredespaal bij de school ...
 • Meet Hilversum 2017 – Ontmoeten, praten en muziek maken. - De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten zijn sociale evenementen waar statushouders en betrokken bewoners uit Hilversum en omstreken elkaar ontmoeten. Let op: de meet van zondag ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.