Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Kapelviering met asielzoekers Bethelkerk Den Haag 

  Op vrijdagmiddag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur zal er een viering door ons als Kapel worden vormgegeven in de Bethel kerk in Den Haag.  Sinds 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan.

  Het doel van de voortdurende kerkdienst is om via kerkasiel rust en veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om tijd en ruimte te creëren voor een  gesprek met de overheid over een menselijke oplossing voor kinderen die het slachtoffer worden van de huidige toepassing van de zogenoemde kinderpardon-regeling. Namens de Kapel zal Tom Rijken de viering leiden en dit samen met Annie Schalkwijk en anderen vormgeven. In de hoop dat meerderen naar Den Haag afreizen.

  Als je komt, geef het dan even door aan Tom Rijken –  tomrijken@gmail.com

  Locatie:   Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag
  Tijdstip:   vrijdag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur

 • Rachelle van Andel legt proponentsexamen af

  Zaterdag 3 november was een grote dag voor Rachelle van Andel. Dit voorjaar kwam zij als student van het Remonstrants Seminarium bij ons in De Kapel om stage te lopen. Nu was het moment om haar proponentsexamen af te leggen, dat toegang geeft tot het predikantschap.

  In vrijzinnig centrum Vrijburg in Amsterdam verdedigde zij in het openbaar haar afstudeerscriptie ten overstaan van de hoogleraar en het curatorium, de afgevaardigden van de plaatselijke gemeentes en de predikanten. De hoofdvraag van dit werkstuk is: Op welke wijze kunnen de ideeën van de bevrijdingstheologie remonstrantse theologen uitdagen en verrijken om een hedendaags sociaal remonstrantisme vorm te geven?

  Ze zette uiteen wat wij in De Kapel natuurlijk al eerder hadden gemerkt dat theologie voor haar meer is dan een intellectueel doordenken van het geloof. Ze biedt voor haar een mogelijkheid om ‘een wereld te verbeelden waarin we elkaar het licht in de ogen gunnen en we ons kunnen verbinden met elkaar en de wereld waarin we leven’. Nadat zij met verve de vragen had beantwoord gingen de stemgerechtigde leden in beraad en kwamen tot de conclusie dat Rachelle toegelaten mag worden als predikant van de remonstranten.

  Nadat zij de bul uitgereikt kreeg, volgde een viering waarin zij bevestigd werd en gezegend. Sinds kort is zij al aan de slag en wel als vernieuwingspredikant in Eindhoven. Zij woont echter in Hilversum en de goede contacten met De Kapel zullen blijven!

 • Manu Keirse : Luister, en daarna luister. En luister.

  Een aantal leden uit onze Kapel was op donderdag 1 november naar de Grote Kerk van Hilversum gekomen voor een bijzondere middag van het Contactorgaan Ouderenpastoraat. Zij waren de enigen niet die de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse wilden horen over de vraag hoe je anderen nabij kunt zijn bij groot verdriet. Uit alle wijkgemeentes van de Protestantse Kerk waren huisbezoekers aanwezig en daarnaast predikanten en artsen. Monika Rietveld trad op als gastvrouw.

  Manu is niet de eerste de beste als het gaat over vragen van verlies, van leven en dood, en wat troosten is. Hij doceerde aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Leuven, was directeur patiëntenzorg, staatsecretaris. Het risico bestaat bij iemand die zo hooggeleerd is en bovendien manager  dat hij abstracte ideeën en veel cijfers uitstort over zijn gehoor. Dat was geenszins het geval. Manu sprak vanuit direct herkenbare voorbeelden uit het geleefde leven. Het overlijden van grootouders en ouders, maar ook van anderen aan ziekte en ongelukken is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Het is niet nodig om dan de hulp van een psycholoog of psychiater in te roepen of anti-depressiva te slikken. Je bent in rouw, je hebt verdriet en je denkt dat gek wordt, maar dat is niet waar. Verdriet is normaal gedrag van normale, evenwichtige mensen. Je hebt voor langere tijd ‘rouw-arbeid’ te verrichten. Eerst moet je het verlies onder ogen kunnen zien. Ontkennen van wat er gebeurd is, ja zelfs de overledene menen te zien, ook dat is normaal. Je weet wel dat hij of zij er niet meer is, maar je voelt het nog niet. De tweede stap is het ervaren van de pijn en het verdriet. Je bent boos, juist op de mensen die je het meest nabij zijn. Je bent ontroostbaar. Dat hoort erbij en je kan het niet ontlopen, op straffe dat het anders later alsnog naar buiten barst. De derde stap is om je samen met je verdriet aan te passen aan de wereld om je heen. De vierde stap is om opnieuw van het leven te kunnen genieten en de herinneringen levendig te bewaren. Mannen rouwen anders dan vrouwen. Bij mannen hoort dat ze vluchten in activiteiten, in doen; vrouwen willen praten.

  Twee dingen moet iemand die wil troosten nooit zeggen.  Fout is: ‘je moet het loslaten’. Het gaat niet om iemand los te laten, maar om iemand ‘anders vast te houden’. Fout is om over ‘verwerken’ te praten. Het gaat meer over ‘verlies overleven’. Uit het publiek werd gevraagd of je nog met overledenen kunt praten, zoals men dat in de Indonesische cultuur leert. Manu: Ja, dat kan. Je kan aan een overledene alles blijven vragen, bij het graf, bij een foto. De kans is groot dat je je zo verbonden voelt op zo’n plek dat je een antwoord krijgt in zijn/haar geest. Speciale aandacht had Manu voor het rouwen van kinderen. Houd ze niet weg van de overledene. Geef ze de juiste informatie en luister naar ze zoals je ook naar de volwassenen luistert.

  Wie meer wil lezen over hoe we anderen kunnen troosten, is het boek van Manu Keirse aan te bevelen. Titel: Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Een heel leesbaar boek en dus niet alleen voor professionele hulpverleners.

  LET OP.
  Als u hierbij niet aanwezig kon zijn is er goed nieuws. De lezing van Manu Keirse, afgelopen donderdagmiddag 1 november in de Grote Kerk is via internet te beluisteren op:

  www.grotekerkhilversum.nl     

  Dan de link aanklikken: luister live mee via kerkdienstgemist.nl
  Vervolgens de link:  COP Manu Keirse.

  Deze middag was georganiseerd door de Contactgroep Ouderen Pastoraat in Hilversum.

 • De Kapel in Amerika genoemd om onze Vredespalen

  Het bericht over onze Vredespalen zoals het op de Amerikaanse website www.worldpeace.org is verschenen.

  De Kapel Promotes Peace Week in Hilversum, Netherlands

  September 15th to September 23 is “Peace Week” in Hilversum, Netherlands.

  “De Kapel“ a liberal Faith Community with Christian background promotes each year “Peace Week“ very actively and each year it is part of their program to plant Peace Poles in Hilversum. This year marks their 5th Peace Pole planted.

  Lopes Dias Community center accepting donation of Peace Pole.

  Hilversum is a city and municipality in the province of North Holland, Netherlands.

  5th Peace Pole Planted in North Hilversum during Peace Week

  This year, on Septemger 19th, De Kapel donated their Peace Pole to a Community Center in the Northern part of Hilversum, called Lopes Dias.

  the unvealing of the 5th peace pole 2018

  “All Peace Poles help to connect each other and The Community Center Lopes Dias also helps to connect citizens of Hilversum” says Father Tom Rijken of De Kapel.

  Father Rijken with his very 1st pole outside “De Kapel“ in 2014

  More info in Dutch about the Peace Poles in Hilversum.

  Thank you to Father Rijken for his contributions to spreading the message of Peace.
  May Peace Prevail on Earth
  May Peace Prevail in Hilversum

 • Vrijwilligers gevraagd

  Vrijwilligers gevraagd voor de Samen Op Vakantieweek 23 t/m 30 maart 2019.

  De stuurgroep Samen op Vakantie organiseert in afstemming met en in opdracht van het Centraal college van Diakenen een vakantieweek voor oudere gemeenteleden van alle wijkgemeenten van de PgH. 

  We verblijven in het prachtige Nieuw Hydepark in Doorn en er is plaats voor ongeveer 50 gasten. Nader bericht voor gasten volgt later!

  Er  zijn ongeveer 20 vrijwilligers nodig om ouderen een onvergetelijke week te laten beleven. Meld je aan om gasten te helpen bij de dagelijkse persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en eventuele verzorgende/verpleegkundige handelingen. Er zijn ook vrijwilligers nodig die zorgen voor hulp bij maaltijden en koffie en thee voorziening (en niet te vergeten een glaasje op zijn tijd). Ook zijn er mensen nodig die zorgen voor een recreatief programma deze week. Met elkaar werken we aan het gezamenlijke doel om deze week tot een succes te maken.

  Heb je tijd beschikbaar, een goede gezondheid en energie? Meld je dan aan voor deze week. De meeste vrijwilligers zijn nodig in de verzorging, verzorgende en verpleegkundige ervaring is wenselijk maar niet perse nodig.

  Informatie en aanmelding kan tot 1 december 2018 bij Evert van den Brink, e-mail: mail@evertvandenbrink.nl of tel 06-51752214
  Hanneke Tuk, tel.035-6216223

 • Naar vergroening van de kerken in Hilversum

  Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
  die ons voedt en leidt,
  en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

  Franciscus van Assisi (1181-1226) brengt in deze woorden van zijn Zonnelied zijn vreugde en zijn liefde voor de schepping tot uiting. De aarde is onze moeder, de bron van alle leven, zij is onze zuster, dus aan ons verwant. Het is dankzij haar dat wij kunnen leven. 

  Wie van een ander houdt, zal zien wat die echt nodig heeft, zal met aandacht en liefde voor die ander zorgen. Wie de liefde voor de schepping kent, zal er alles aan doen dat al dat moois gekoesterd en in stand gehouden wordt. In het oerverhaal van Genesis geeft God ons de opdracht de aarde te bewerken en erover te waken (NBV), ervoor te zorgen en erop te passen (Bijbel in Gewone Taal). Ik lees dat als een vanzelfsprekend eerbetoon aan de schepper van deze mooie en kwetsbare wereld, als een zorg en compassie voor het leven dat zich daarop bevindt en als een verplichting naar onze kinderen en kleinkinderen van wie wij deze aarde te leen hebben.

  De Kapel kent dezelfde problemen en uitdagingen als de andere wijkgemeentes in Hilversum en elders: een ledental dat kleiner is geworden, een gemiddeld hoge leeftijd van de meest betrokken mensen en de opgave om voldoende vrijwilligers te vinden voor allerlei taken. Het gevaar bestaat dan dat alle aandacht naar binnen gericht wordt en te weinig op de samenleving. In het Beleidskader 2017-2010 is nadrukkelijk gekozen voor het uitgangspunt dat De Kapel ‘een plaats is om samen geloof en maatschappelijke verantwoordelijkheid te oefenen met anderen die ook naar verdieping en zingeving zoeken.’ Dat wordt toegespitst op twee punten: we willen zowel een ‘vredeskerk’ zijn als een ‘groene kerk’. Sinds 2014 wordt jaarlijks op initiatief van de Kapel een ‘vredespaal’ geplaatst in Hilversum en in de afgelopen twee jaar nam ze het voortouw in de organisatie van de vredesweek. Dit seizoen staat daarnaast het thema duurzaamheid centraal in de activiteiten. Het is een uitwerking van wat het beleidsplan daarover zegt: ‘Duurzaamheid is een waarde die aansluit bij het gedachtengoed van de VGH. Het ligt dan ook voor de hand dat de Kapel aan de slag gaat met de ontwikkeling van een actieplan op dit terrein. In fases kan dit wellicht leiden tot het keurmerk ‘Groene Kerk’. Aan het slot van de openingsdienst van dit seizoen werd aan de buitengevel het bordje ‘Groene Kerk’ onthuld. Dat lijkt alsof we in recordtijd een aantal fases hebben doorlopen en nu een echt groene kerk zijn. Dat is niet het geval. In werkelijkheid is nu een proces begonnen. Wie meedoet aan de Groene Kerken actie sluit aan bij het initiatief van Kerk in Actie en Tear, twee kerkelijke organisaties die werk maken van de strijd tegen armoede en onrecht. We verplichten ons om elk jaar een nieuwe stap te zetten in de richting van volledige duurzaamheid. 

  pastedGraphic.pngHoe kan dat gaan? Je kan beginnen met het kerkgebouw duurzamer te beheren. Dat betekent: beter isoleren, het energiegebruik terugdringen en verantwoorder voedsel en spullen inkopen. De gemeente kan meer Fairtrade artikelen kopen en gebruik maken van bijvoorbeeld de inkooporganisatie ECO-lap / Groveko. Een tweede stap kan zijn om het geld van de kerk bij een bank onder te brengen die er goede dingen mee doet, dus niet investeert in wapens, niet doet aan bonussen en juist wel rekening houdt met het klimaat en dierenwelzijn.  

  In Hilversum is De Kapel niet de enige en niet de eerste die de ambitie heeft om groene kerk te zijn. Het bordje hangt ook bij de religieuze leefgemeenschap Casella en de Bethlehemkerk. Het klooster is duidelijk het verst gevorderd. Op het dak liggen zonnepanelen, het glazen dak bestaat uit zonnecollectoren, er wordt gebruik gemaakt van het hemelwater, een “grijswatercircuit”, voor het spoelen van de toiletten, er zijn bewegingsmelders voor licht, alle drukwerk is gemaakt op gerecycled papier en er worden LED- en spaarlampen gebruikt. Dat het afval strikt gescheiden wordt, lijkt vanzelf te spreken, maar gaat helaas nog lang niet op voor alle kerken. 

  Het project is niet een zaak waar alleen een werkgroep binnen de gemeente zich mee bezig houdt. De kerkvoogdij of de commissie kerkbeheer mag elke beslissing voortaan ook plaatsen in het kader van de duurzaamheid. De diaconie mag zich afvragen welke collectedoelen en welke projecten kunnen bijdragen aan het groene belang. In de kerkdiensten kan de ‘groene bijbel’ een grotere rol spelen. Er kan aandacht zijn voor teksten en liederen waar de zorg voor de aarde naar voren komt en dat geldt uiteraard ook voor de voorbeden. Bij catechisatie en cursuswerk kan eenzelfde betrokkenheid blijken. 

  Twee jaar geleden zetten drie geloofsgemeenschappen in Hilversum een gemeenschappelijk bewustwordingsproject op. De protestantse Bethlehemkerk, de rooms-katholieke parochie De Waaier en de vrijzinnige Kapel organiseerden in de 40-dagentijd naar aanleiding van de pauselijke encycliek Laudo Si (‘wees geprezen’, een verwijzing naar het zonnelied) twee oecumenische bezinningsavonden over de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Komend voorjaar, op vrijdag 22 maart, verzorgen De Kapel en de Bethlehemkerk samen een avond met als spreker Jan Terlouw, die het – hoe kan het anders – gaat hebben over duurzaamheid. U leest daar nog over. 

  Waarom zijn kerken actief met duurzaamheid? Omdat we ons ‘rentmeesterschap’, onze bijbels geïnspireerde verantwoordelijkheid voor het waken over de schepping serieus nemen. Omdat we ons verantwoordelijk weten voor de toekomst van onze kinderen, voor het leven zelf, op deze planeet. Geloven we ook dat onze inzet zin heeft, dat het iets uithaalt?  Het was mijn goede collega Christiane Berkvens, remonstrants predikant in Rotterdam, hoogleraar en spiritueel schrijver, die vlak voor haar overlijden in november schreef: “Geloven doe ik niet meer, maar vertrouwen des te meer. Vertrouwen is namelijk iets anders dan weten. Geloven is een zeker weten, een zaak van het hoofd. Vertrouwen is een zaak van het hart. Geloven en vertrouwen spelen op andere schaaktafels.” 

  Ds. Peter Korver

 • Symposium Levensbeschouwen en samenleven

  Speels omgaan met diversiteit

  Op vrijdagmiddag 16 november 2018 vindt in de Geertekerk in Utrecht het Symposium ‘Levensbeschouwen en samenleven’ plaats. Een symposium met een urgent thema.

  Het debat over diversiteit is sterk gepolariseerd. In het publieke en het privédomein gelden steeds minder gedeelde waarden.

  Levensbeschouwingen, zowel religieuze als humanistische, kunnen hun expertise inbrengen bij de zoektocht naar nieuwe waarden. Spel biedt daarbij een dubbel perspectief. Het bevordert tolerantie en inlevingsvermogen. Spel haalt de angel uit de polarisatie.

  Er zijn vier mini-lezingen van Sarah Durston, Boris van der Ham, Paul Rasor en Willem Jan Renger. Hans Alma, Christa Anbeek, Sigrid Coenradi en André Droogers presenteren kort hun nieuwe boeken. Dit alles onder leiding van Ruard Ganzevoort.

  Opgave is verplicht bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl.

  Op onze website heeft Wies Houweling een recensie geschreven over het nieuwe boek van Christa Anbeek.

  https://www.vrijzinnigen.nl/recensie-voor-joseph-en-zijn-broer-van-christa-anbeek/

  Datum: vrijdag 16 november
  Tijd: 13.30-17.00 uur
  Plaats: Geertekerk, Utrecht

 • Nieuw initiatief van de landelijke Vrijzinnigen Nederland voor vrijzinnig pastoraat

  Pastoraat is voor vrijzinnigen heel belangrijk, zo heeft recent onderzoek uitgewezen. Geestelijke verzorging, het liefst uitgevoerd door vrijzinnigen, zowel professionals als vrijwilligers. Vrijzinnig pastoraat gaat uit van het goede in de mensen, is LGBTI- vriendelijk en kan omgaan met grote vragen rondom levenseinde, geboorte en eenzaamheid, zonder oordeel. Pastoraat met geheimhouding. Dat is minder algemeen vanzelfsprekend dan het voor ons wellicht lijkt. Hebben wij daarmee niet iets heel praktisch en waardevols te bieden aan onze samenleving?

  Het landelijk bestuur van Vrijzinnigen Nederland investeert in voorzieningen voor vrijzinnig pastoraat voor iedereen. Iemand hoeft geen lid te zijn een afdeling van Vrijzinnigen Nederland, maar kan het gewoon inkopen. “We zouden het ook geestelijke verzorging kunnen noemen, want er zijn veel mensen die niet meer tot de traditionele (religieuze) instituten behoren, maar die hier op bepaalde momenten in hun leven wel behoefte aan hebben, meer dan aan bijvoorbeeld psychologen of mindfulness-trainers. Vrijzinnigen Nederland heeft gekwalificeerde voorgangers en geestelijk verzorgers, en kan deze zorg dus op landelijk niveau inzetten.”

  Natuurlijk verrichten deze professionals hun werkzaamheden tegen een goed uurtarief, terwijl het tegelijkertijd voor iedereen betaalbaar moet blijven. Zelfs de regering heeft nu geld beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging aan huis. Dat biedt perspectief. Voor leden en vrienden van De Kapel is dit niet actueel, omdat we ons kunnen verheugen in de professionele zorg die onze drie voorgangers te bieden hebben. Voor afdelingen die inmiddels geen voorganger mee hebben, is het echter een belangrijke ondersteuning.

 • Chris Doude van Troostwijk: God is het surplus

  Over wat wij ons mogen voorstellen bij het begrip God, kwam Chris Doude van Troostwijk met ons spreken tijdens de Kapellezing van maandag 8 oktober. De spreker is filosoof, theoloog, visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. Prof. dr. Doude van Troostwijk heeft de opdracht om twee jaar te werken aan een filosofische onderbouwing van vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

  Er werd deze avond veel van de aanwezigen gevraagd. Het denken over God gaat gepaard met veel abstracties en vage omschrijvingen. Is God liefde of energie? Heb het dan maar gewoon over liefde of energie, dat maakt het gesprek helderder. Misschien in God het surplus van liefde en energie en dan schrijf je deze woorden met hoofdletters. Het gaat om een geheim dat zich niet laat kennen. Er is ‘iets’ dat zich meldt en dat is weg zo gauw als je ernaar kijkt. Dat wat ons ontglipt is God. Je komt het tegen in de ‘wow-ervaringen’, de zeldzame topervaringen. God is het meest universele dat denkbaar is, dus is meer dan wij ons kunnen voorstellen, het alomvattende, dat ons steeds ook weer ontsnapt.

  Om te voorkomen dat de avond gevuld zou worden met een lang filosofisch betoog dat wellicht al gauw door niet iedereen meer te volgen zou zijn, had de Programma Commissie gekozen voor de interview-vorm. Marijke Broekhuijsen ging in gesprek met Chris Doude en kon herkenbare vragen stellen en regelmatig aandringen op verheldering. Onder de aanwezigen waren verschillende bekende gasten: Ruud Mulder, geestelijk verzorger van Ter Gooi, Iris Speckmann, oud-predikant van De Kapel en thans wetenschappelijk medewerker van het doopsgezind seminarium, Rachelle van Andel, oud-stagiaire en binnenkort predikant in Eindhoven, Harry Schram, doopsgezind voorganger, Ties Grijpstra, voorzitter van het Humanistisch Verbond in deze regio, terwijl ook enkele remonstranten uit Naarden-Bussum de moeite hadden genomen om naar deze avond te komen.

 • Vijfde vredespaal was voor Lopes Dias

  Woensdag 19 september is een mooie, late zomeravond. Bij de entree van Woondienstencentrum Lopes Dias in Hilversum-Noord zitten bewoners van de zorgappartementen, buurtbewoners, personeel, leden van allerlei kerken, gemeenteraadsleden en nogal wat leden van De Kapel in afwachting van wat komen gaat: de onthulling van de vredespaal. Het is dit jaar voor de vijfde keer dat door De Kapel de vredesprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een instelling die bijdraagt aan verbinding in de samenleving en daarmee aan de (sociale) vrede.

  Lopes Dias is het verbindend hart van de wijk met tal van voorzieningen onder één dak, zoals het wijkcentrum, de bibliotheek, huisartsen, een kapper, een fysiotherapeut, het Thuiszorgteam van Hilverzorg, diëtiste en logopedie. Je kan er gezellig een kopje koffie drinken en er is ruimte voor cursussen of andere activiteiten.

  Het Vredesteam van De Kapel heeft een kort en gevarieerd programma gemaakt. Tom Rijken heet iedereen welkom, waaronder twee burgemeesters: Pieter Broertjes en Louise de Wit, de kinderburgemeester. De eerste herinnert ons aan de SDAP-wethouder Lopes Dias, die voor de oorlog met succes voor veel sociale voorzieningen heeft geijverd en in de oorlog vanwege zijn joodse achtergrond is vermoord. Louise leest een zelfgeschreven gedicht voor.

  Wim van Baalen geeft de geschiedenis van de vredespaal aan: het was een Japanner die in 1955, als reactie op de oorlog en de atoombommen op zijn land de actie begon. Inmiddels staan er 252.000 vredespalen, verspreid over 90 landen.

  Een koor van bewoners zingt Dona nobis pacem, samen met alle aanwezigen. Een bolletje wol gaat rond. Ieder rolt het een stukje verder uit en houdt op zijn plek de draad vast. Al gauw is er een zichtbaar netwerk ontstaan – een verbinding – tussen alle mensen. Dan is er voor iedereen binnen koffie en vredesgebak. Daarna wordt het vredesfeest voortgezet in het centrum van het dorp, op de Kerkbrink. Ook daar zijn activiteiten georganiseerd in het kader van de vredesweek.

  Dank aan Wim van Baalen, Joke Mattern en Anne de Jong van ons Team Vrede!

Ouder nieuws
 • Goois van Praag Leerhuis 2018-2019 - Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de hand van de indeling die bij het ...
 • Foto’s van Pauli Gerritsen in de Kapel - Gedurende de maanden september, oktober en november zullen er in de Kapel foto’s geëxposeerd worden uit de bekroonde serie ‘Moeders’ van Pauli Gerritsen. Deze foto’s ...
 • De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden - Het komende half jaar is het thema van De Kapel ‘duurzaamheid’. Daarover leest u meer en hoort u meer, zowel in ons programma als in ...
 • Vrijzinnigen uit Tsjechië in Holland - Maandag 16 juli kregen vrijzinnigen in het Gooi bezoek van gastverwanten uit Tsjechië.  Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en ...
 • Succesvolle Boeketiek! - Met mooi weer is na sjouwen en opbouwen de Boeketiek een mooi succes te noemen. Met zeer veel dank aan alle medewerkers en niet te ...
 • Onderweg naar de kerststal - Elk jaar opnieuw gaat er een grote stoet mensen onderweg om het kerstkind te ontmoeten. Ieder jaar weer wordt het kerstfeest gevierd. Ja, zelfs tegen ...
 • De Boeketiek  - De Boeketiek zal plaats gaan vinden op zaterdag 10 maart van 10.00 - 15.00 uur. Het idee is de opbrengst te besteden voor de aanleg ...
 • Remonstrantse gemeente Hilversum 75 jaar - 15 juli 1942 – 15 juli 2017 De Remonstrantse gemeente, nu deel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, bestaat 75 jaar. Midden in de oorlog werd ...
 • 4e Vredespaal in Hilversumse Meent - De Gooise Dalton School is door Tukkie Tuk genomimeerd voor de Vredespaal. Op donderdag 21 september om 11.30 uur,  zal de Vredespaal bij de school ...
 • Meet Hilversum 2017 – Ontmoeten, praten en muziek maken. - De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten zijn sociale evenementen waar statushouders en betrokken bewoners uit Hilversum en omstreken elkaar ontmoeten. Let op: de meet van zondag ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.