Laurens ten Kate en de zoektocht van vrijzinnigen en humanisten

door De Kapel

In februari en maart kunt u in De Kapel terecht voor een vierdelige cursus die geleid wordt door Laurens ten Kate. Hij is filosoof en theoloog en bijzonder hoogleraar ‘Vrijzinnige religiositeit en humanisme’  aan de Universiteit voor Humanistiek. De cursus is het resultaat van samenwerking tussen het Humanistisch Verbond afdeling ’t Gooi en onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. De voorgangers van Vrijzinnigen Nederland (de NPB) waren de afgelopen maand ook al in gesprek met prof. Ten Kate. Sluiten vrijzinnige religiositeit en humanisme zo op elkaar aan? Opmerkelijk, want ook de hoogleraar remonstrantse theologie, Christa Anbeek, is tegelijk hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Beide stromingen staan wellicht voor dezelfde opdracht: de moderne mens, die moet leven zonder voorgegeven antwoorden, helpen zoeken naar zingeving. De een betrekt nog het woord God daarbij, de ander liever niet. 

De inaugurele rede die Laurens ten Kate uitsprak bij zijn aantreden als hoogleraar is besproken in onze filosofische boekenkring. Enkele gedachtes uit ‘De vreemde vrijheid’ deel ik hierbij graag met u. Lees verder

geschreven op 19 februari 2017

Over de actualiteit van Arminius

door De Kapel

Een vertelvoorstelling van Marijke Broekhuijsen

Zondag 26 maart besteden we aandacht aan het heugelijke feit dat De Kapel 60 jaar geleden in gebruik is genomen en dat het 75 jaar terug is dat de Remonstrantse Gemeente Hilversum werd gesticht. In de dienst zal Marijke Broekhuijsen een vertelvoorstelling brengen over Jacobus Arminius. Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan deze geestelijke vader van de remonstranten? 

Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En ze zijn dat nog in 2017. Dat is althans de mening van Marijke, remonstrant, lid van De Kapel in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog. Zij schreef op uitnodiging van het project Kerkelanden een ‘vertelvoorstelling’ en voerde dat eind vorig jaar op met Jaap van Kampen en Hein Dop voor de bewoners van een wijk waarin een Arminiushof en een Gomarushof gelegen is. En dan nu voor onszelf. Lees verder

geschreven op 19 februari 2017

Jubilea in 2017

door De Kapel

De Kapel

In het nieuwe jaar viert onze geloofsgemeenschappen maar liefst drie jubilea: het Kapelkoor bestaat tien jaar, De Kapel is 60 jaar geleden ingewijd en de Remonstrantse gemeente bestaat 75 jaar. Op 24 maart 1957 vond de ‘Remonstrantse kapel’ in gebruik genomen. Dat is 60 jaar geleden.

De Remonstranten in Hilversum vormden al eerder, op 15 juli 1942, een zelfstandige gemeente. Er komt een dag om een en ander te vieren. Het plan is om op zondag 26 maart te starten met een anders-dan-anders dienst. Ons gemeentelid Marijke Broekhuijzen zal daarin een ‘vertelvoorstelling’ geven over Arminius, de geestelijke vader van de remonstranten. Hij stelde de nog altijd actuele vraag van de vrije wil aan de orde, net als die van vrijheid en verdraagzaamheid. Na de dienst is er een lunch voor ons allemaal.

Het Kapelkoor zal op een andere moment een jubileumconcert houden.

geschreven op 22 januari 2017

Compassie

door De Kapel

Voor de maand van de spiritualiteit, die op 13 januari is begonnen en die doorloopt tot 12 februari, is het thema Compassie gekozen. Rosita Steenbeek heeft het essay voor deze maand van de Spiritualiteit 2017 mogen schrijven. In haar zoektocht naar Compassie reisde Rosita Steenbeek naar Lampedusa waar ze sprak met mensen die elke dag te maken krijgen met de vluchtelingen. Zij kwam in gesprek met de in 1956 geboren arts Pietro Bartolo. De man die al meer dan 25 jaren lang zich ontfermt over vluchtelingen die het eiland bereiken. 

Lampedusa het eilandje ter grootte van Schiermonnikoog, dichterbij Afrika  dan bij Europa. Volgens velen wonen hier de meest gastvrije en compassievolle mensen. Ze zijn gewend alles te verwelkomen wat uit zee komt.

Compassie mogen we omschrijven als:  het vermogen ons betrokken te voelen bij het lijden van anderen. Dat gaat samen met de wens dit lijden te verlichten en de bereidheid om samen verantwoordelijkheid te nemen. 

In dit deel van de compassie ligt er de uitdaging voor ons als Kapel geloofsgemeenschap om  in contact te komen met de vluchtelingen / statushouders binnen onze Hilversumse samenleving.  Zij zijn als vreemdelingen in ons midden gekomen en leven nu in een proces van integratie.  Lukt het ons om met elkaar gastgezinnen te vormen en in ons project “Gast aan Tafel “ het commitment aan te gaan, om elkaar zes keer te ontmoeten rond een maaltijd bij ons thuis of bij de statushouder thuis?

Geloof en zingeving zijn mooi om ons te laten inspireren, maar vragen ook om een geloofsdaad. Het wordt heel concreet in het project ‘Gast aan Tafel’, waarbij wij als leden en vrienden van de Kapel onze handen uit de mouwen steken. Natuurlijk zijn er allerlei redenen te bedenken om de statushouders niet in onze eigen kring uit te nodigen. Maar deze verontschuldigingen willen wij even naast ons neerleggen. We kijken nu wat compassie voor ieder van ons mag betekenen. Zeker in deze prachtige maand van de spiritualiteit. 

Tom Rijken

geschreven op 22 januari 2017

Het Oerboek van de mens

door De Kapel

Onze boekenkring heeft tijdens twee bijeenkomsten gesproken over een werk dat door steeds meer mensen wordt ontdekt: Het Oerboek van de Mens. Het neemt de bijbel met ons door, maar dan niet door de ogen van theologen of gelovigen, maar door een evolutiebioloog en een historicus. Centrale gedachte: misschien leren we in de bijbel niet God kennen of begrijpen, maar des te meer de mens!  

Er zijn mensen die hun geloof hebben verloren vanwege de bijbel waarin zij verhalen aantreffen vol geweld en met een hoofdrol voor een straffende en wraakzuchtige God. Het Boek leggen zij met een zekere weerzin voorgoed terzijde. Er zijn mensen die geloven óndanks de bijbel. Soms omdat zij het geloofsboek op een andere manier zijn gaan lezen, soms omdat zij de bijbel niet (meer) nodig hebben. Zij vinden God ergens anders, in de natuur, in de filosofie, de kunst of in hun medemensen. En zo lijkt het Boek toe te behoren aan de gelovigen en is het van geen betekenis voor wie zich daartoe niet wil rekenen. 

Dat laatste moeten we als een ernstig misverstand beschouwen, betogen de schrijvers van Het oerboek van de mens. Het heeft in korte tijd al vele herdrukken beleefd. De schrijvers zijn geen theologen en ook geen gelovige christenen. Toch menen zij dat de bijbel ons oerboek is, een bijbel van de menselijke natuur. Wie de mens wil begrijpen als product van een lange, evolutionaire ontwikkeling, moet de bijbel lezen.  Lees verder

geschreven op 22 januari 2017

Project Gast aan Tafel

door De Kapel

In januari gaan wij actief van start met het project ‘Gast aan Tafel’.

Graag willen wij contacten gaan leggen waarbij wij als mensen in de Kapel direct in contact komen met de mens die als vreemdeling in onze samenleving van Hilversum is komen wonen. De projectgroep die daar binnen de Kapel mee aan het werk gaat bestaat uit Gini Bakker, Annie Schalkwijk – zij is Zen Peacemaker en bekend in werken met vluchtelingen, en Tom Rijken. Wij zullen u gaan vragen of u eenmaal per maand een ontmoeting met een statushouder wilt hebben, door hem of haar bij u thuis uit te nodigen voor een maaltijd. We hopen dat op deze wijze contacten met onze medeburgers ontstaan,  die als vreemdelingen bij ons zijn binnen gekomen. 

Annie Schalkwijk

Download hier Veelgestelde vragen en het Aanmeldformulier:
Veel gestelde vragen (PDF)
Veel gestelde vragen (Word)
Aanmeldformulier (PDF)
Aanmeldformulier (Word)

geschreven op 11 januari 2017

Meet Hilversum 2017

door De Kapel

Net gestart in Hilversum en u wil graag meer mensen ontmoeten? Wees dan welkom bij ‘Meet Hilversum’ van Aandacht Helpt. De eerste keer in 2017 wordt het gehouden in en bij het zalencentrum De Akker, naast de Oud Katholieke Kerk.

Een hapje en een drankje en als je wil een workshop ‘Drum Circle’ begeleid door Hans Beenhakkers, voor jong en oud, voor ervaren of volstrekte beginner in het drummen.

Tijd: zondag 22 januari ’17 van 16 uur tot 17.30
Plaats: Zalencentrum De Akker, Melkpad 14-A, Hilversum, naast Oud Katholieke Kerk
Kosten: geen, het meenemen van wat hapjes uit de eigen cultuur wordt gewaardeerd

Voor wie: statushouders, andere nieuwkomers en betrokken medebewoners van Hilversum
Door wie: Aandacht Helpt, platform ter ondersteuning van vluchtelingen in Hilversum na overleg met Vluchtelingen Werk Nederland & Vluchtelingen Werkgroep Gooi & Vechtstreek

Meet Hilversum 2017 (English)
Are you new in Hilversum, just getting started and want to meet new people? You are invited to ‘Meet Hilversum’! This will be the first event of 2017 hosted by the foundation Aandacht Helpt. It will be held at the community center ‘de Akker’, beside the Old Catholic Church.

You are especially invited to join in a ‘Drum Circle’ session to be led by Hans Beenhakkers. Hans will bring the drums. Men, women and children are welcome to join the fun of a drum circle. No experience with drumming is needed, and no musical training. We will communicate with each other with rhythm and share the joy of improvising music together.

This is a social event where “statushouders” and other newcomers can meet fellow citizens of Hilversum who want to meet you. There will be drinks and snacks to enjoy, and it would be appreciated if you bring a sample of snack food from your own culture.

Time: Sunday 22 January, from 4 p.m. until 5.30 p.m.
Location: Zalencentrum De Akker, Melkpad 14-A, Hilversum, besides Oud Katholieke Kerk
Cost: none

Organized by : Aandacht Helpt, network to support refuges in Hilversum, known to Vluchtelingen Werk Nederland & Vluchtelingen Werkgroep Gooi & Vechtstreek

More information and requests for transport : aandachthelpt@gmail.com www.beenhakkers.nl/drumcircle-video/

geschreven op 10 januari 2017

Kunst van Joke Struik

door De Kapel

Gedachten van een optimist (zon), 28 x 28, ets/linosnede

Rond de jaarwisseling is er een tentoonstelling ingericht met het grafisch werk van Joke Struik. Joke werd opgeleid aan de Rijksnormaalschool voor tekenleraren in Amsterdam. 

Als graficus is zij echter autodidact. Joke is in haar etsen een verhalenverteller die zich o.m. laat inspireren door de landschappen die zij gezien heeft tijdens haar vele reizen of door een gedicht dat haar geraakt heeft. Joke weet in haar etsen te toveren met kleuren en laat haar gevoel voor humor ook graag meespelen. Geniet U van het afwisselende, krachtige werk van Joke Struik.

Namens de Kunstcommissie, 
Cees van den Heuvel 

geschreven op 8 januari 2017

Even op adem komen: in 2017 de 2e vrijdag van de maand!

door De Kapel

Let op: in 2017 zal ‘Even op Adem Komen’ steeds op de tweede vrijdag van de maand zijn.
Dus niet zoals voorheen op de 1e vrijdag.

De komende ‘Even op Adem Komen’ data zijn: 
13 januari
10 februari
10 maart
14 april
12 mei
 9 juni

U bent altijd bijzonder hartelijk welkom voor de gezamenlijke maaltijd kom 18.00 uur en het meditatieve moment om 19.00 uur.

geschreven op 4 januari 2017

600 jaar kerk in Hilversum

door De Kapel

De Raad van Kerken gaat het jubileumjaar op zondag 22 januari afronden met een vesper om 15.00 uur in de Oud Katholieke St Vituskerk aan het Melkpad.

De vesper heeft als thema Dankbaarheid en wordt geleid door pastoor Wietse van der Velde van de Oud-Katholieke kerk en Jan Willem Meinsma, voorzitter van de Raad van Kerken.

geschreven op 21 december 2016

Alle berichten