Regio vrijzinnige geloofsgemeenschappen: 2e bijeenkomst 24 juni

door De Kapel

Aan alle bestuursleden, secretariaten, voorgangers, leden en vrienden van de Regio vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Zoals aangekondigd in het bericht van 10 januari j.l.over de stand van zaken van de Regio Samenwerking, willen wij jullie graag uitnodigen voor een tweede bijeenkomst in de vorm van een picknick. Deze zal gehouden worden op zaterdag 24 juni a.s in de Engel in Huizen. We ontvangen jullie dan graag om 11.00 uur met een kopje koffie.

Programma:
11.00 – 12.00
+   stand van zaken Samenwerking Regiogemeentes.
+   Wat hebben de projectgroep en de programmamakers besproken 
+   Welke voorstellen zijn daaruit voortgekomen die vandaag aan jullie worden voorgelegd.
12 – 13.00 : picknick
13 – 14  doelstellingen 2017 / 2018

Graag voor 10 juni opgave van deelname: avanderpoel@me.com of tel. 06 – 27 35 78 06

N.B.  Graag parkeren bij zwembad de Sijsjesberg. De Engel is een paar minuten lopen daarvandaan.

Zie voor verdere informatie over de locatie www.de engel-huizen.nl

geschreven op 24 mei 2017

Roze zondag

door De Kapel

Hoe bijzonder, hoe anders-dan-anders is het als een vrijzinnige geloofsgemeenschap een roze zondagdienst houdt? Is het een demonstratie van eigen ruimdenkendheid, van ‘kijk eens dat kan bij ons gewoon’? Op 7 mei organiseerde De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, in samenwerking met Wijdekerk een viering met als thema ‘diversiteit’. Wijdekerk (www.wijdekerk.nl) is een initiatief van een groep christenen, die zelf LHBT-er (lesbisch, homo, bi, transgender) zijn of nauw betrokken bij LHBT-ers. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente, “want samen zijn wij-de-kerk”…  Het was een gewone dienst, niet extravagant, geen mini gay-parade zoals een enkeling verwachtte, met ‘gewone’ sprekers, omdat het ook over een gewoon onderwerp gaat. Mensen zijn onderling verschillend in allerlei opzicht, ook in hun keuze voor liefde en seksualiteit.  Lees verder

geschreven op 20 mei 2017

Zomerse theemiddagen 2017

door De Kapel

Sinds jaar en dag bieden we onze leden, vrienden en kennissen in de drie zomermaanden een theemiddag-met-inhoud aan. De eigen voorgangers nemen er ieder één voor hun rekening. De onderwerpen zijn enerzijds zomers en luchtig, maar zijn anderzijds zeker niet oppervlakkig of zonder inhoud. U bent welkom. Neem vooral ook iemand anders mee!
In de komende maand is eerst Peter Korver aan de beurt. Zijn thema is:  

1967, een halve eeuw geleden

De meesten van ons zijn oud genoeg om herinneringen te hebben aan de dingen die vijftig jaar geleden gebeurden. Het was midden in de jaren zestig, een periode van grote veranderingen op allerlei vlak. Wat hield ons bezig, in Hilversum, in Nederland en ten aanzien van het grote wereldgebeuren? Welke boeken werden er gelezen en welke muziek was populair? Peter Korver vertelt daarover en laat ons kijken en luisteren naar een bijzonder jaar uit onze, ook persoonlijke, geschiedenis. 

In juli spreekt Tom Rijken en in augustus Monika Rietveld. Zij gaat ons meenemen op reis door/naar zinnenstrelend Iran.

Data:
woensdag 21 juni 14.00 – 16.00 uur
woensdag 19 juli 14.00 – 16.00 uur 
woensdag 16 augustus 14.00 – 16.00 uur

geschreven op 20 mei 2017

Geweldig jubileumconcert van ons Kapelkoor

door De Kapel

Het 10 jarige bestaan van het Kapelkoor is groots gevierd met een prachtig concert. De Kapel was ter beschikking gesteld door de VGH aan het Kapelkoor.

De vele genodigden waaronder een aantal prominente oudleden, konden heerlijk luisteren naar de muzikale klanken van het koor onder leiding van dirigente Annette van Tol, afgewisseld door hoogstaande pianostukken, gespeeld door Annet Kloppert. De koorstukken werden ingeleid door vier van de koorleden. Daarin werd de oorsprong, mits herleidbaar, verteld en iets over de inhoud van het stuk, ondersteund door de eigen ervaring met het stuk. Er zaten een aantal gedragen stukken tussen zoals Tiebe Pojom en Wie der Hirsch, die werden afgewisseld met vrolijke klanken zoals What a wonderfull world.  Korte en lange nummers uit vervlogen tijden herleefden in de Kapel. 

Het repertoire van het kapelkoor bestaat uit veel meer nummers dan die vandaag ten gehore gebracht konden worden. Misschien hoeven we niet te wachten tot er pas over tien jaar weer een concert is.

Aanvankelijk stond er 75 minuten gepland, maar door de interessante ondersteunende verhalen en een extra toegift bleef het enthousiaste publiek 100 minuten aan hun stoel gekluisterd.

 

Hoe het Koor is ontstaan heeft u al eerder kunnen lezen. Lees verder

geschreven op 20 mei 2017

VVP en nieuwe boeken

door De Kapel

Deze maand ontvangen we Erik Jan Tillema als gastpredikant. We kennen hem natuurlijk als onze oud ‘kerkelijk inspirator’, die tussen 2013 en 2015 een aantal vernieuwende activiteiten opstartte. Daarna werd hij beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.  

 

In maart besteedden wij in Kapel Nieuws aandacht aan het jubileum van de remonstrantse gemeente Hilversum, vorige maand stond de kerk van de NPB aan de Tesselschadelaan in de schijnwerper en deze maand is het de beurt aan die andere pijler onder onze Kapelgemeenschap, de VVP, die zichzelf ook afficheert als Beweging voor eigentijds geloven. De leden maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en willen met hun vereniging opkomen voor het vrijzinnige gedachtengoed binnen die kerk. In Hilversum fuseerde in 1962 de plaatselijke afdeling van wat toen nog de VVH (Vereniging van Vrijzinnig Hervormden) heette met de afdeling van de NPB. Om die reden zijn er verschillende Kapellers via de VVP ook lid van bijvoorbeeld de Bethlehemkerk. De VGH als geheel is via het lijntje van de VVP ook waarnemer bij de centrale kerkenraad van de Protestantse Kerk Hilversum en we participeren ook in het kerkblad voor Hilversum dat tegenwoordig Kerkbrink heet.  Lees verder

geschreven op 20 mei 2017

Zomerzonnewende, het midzomerfeest

door De Kapel

 

21 juni is de langste dag van het jaar. Voor ons gevoel moet de zomer nog beginnen! De zon staat op dat moment loodrecht boven de evenaar. Het is een moment van korte stilstand, zo zou je kunnen zeggen. Net zoals onze ademhaling even een moment stil valt tussen de in- en uitademing. Na 21 juni  gaan de dagen bij ons op het noordelijk halfrond weer korten.

Al voor het ontstaan van het christendom werd in vele culturen de zonnewende (equinox) gevierd, in zomer en winter. Feesten die geassocieerd worden met de zon, met licht en vuur en water. Het christendom heeft deze data, deze momenten in het jaar overgenomen, gekerstend en wist zo mensen aan zich te binden.

De datum voor ons kerstfeest is hierop terug te voeren; 25 december is de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Ook wel het Jul- of Joelfeest genoemd. Waarbij de betekenis van het woord jul afstamt van het zonnewiel. Het licht keert weer.

Het midzomerfeest wordt ook wel lithafeest genoemd. Litha betekent balans vinden tussen water en vuur (in het Hindoeïsme zijn de dagelijkse offerrituelen verbonden aan water en vuur). En zoals in de winter de kortste dag wordt geassocieerd met de geboorte van Jezus, wordt in de zomer de langste dag geassocieerd met de geboortedag van Johannes de Doper, Sint Jan. Waarom Johannes de Doper? Omdat hij zei (m.b.t. Jezus en zichzelf) “Hij moet groeien, ik moet afnemen”. Maar ook verbonden met Ostara, het lentefeest, Pasen en – in het vroege christendom – de doop.

Water en vuur zijn zo verbonden. Lees verder

geschreven op 20 mei 2017

Nieuw boek: Vrijzinnig verleden

door De Kapel

 
Mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijzinnige verleden kunnen hun hart weer ophalen: er is een nieuwe publicatie verschenen over dit onderwerp. Op 17 mei vond de boekpresentatie plaats van ‘Vrijzinnig verleden’, een artikelenbundel met onder andere bijdragen van Peter Korver en Erik Jan Tillema. 

Verschillende kerkhistorici hebben in de afgelopen jaren opgeroepen om meer werk te maken van de bestudering van het vrijzinnige verleden. Jarenlang was het een stiefkindje van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Recent zijn echter meerdere studies verschenen over onderwerpen uit de vrijzinnige historie. De publicatie ‘Vrijzinnig verleden’ wil ook haar bijdrage leveren aan het opvullen van de leemte. 

Het boek bevat elf artikelen van verschillende auteurs over onderwerpen uit het vrijzinnige verleden. Zoals Tom-Eric Krijger, die schrijft over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Protestantenbond, Froukje Pitstra over de Vrije Gemeente en Dick Peters over de beroemde Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale. Peter Korver staat stil bij de naamswijzigingen die de Nederlandse Protestantenbond heeft ondergaan. Tegenwoordig heet de bond Vrijzinnigen Nederland.
‘Het boek behandelt diverse onderwerpen uit het verleden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Protestantenbond en biedt daarmee een unieke inkijk in de ontwikkeling van deze organisaties’, aldus Erik Jan Tillema, redacteur van het boek. 

Het boek kan via Bureau Deus (www.bureaudeus.nl) besteld worden voor € 20 (exclusief verzendkosten)

Aan het boek werkten mee: Eric Cossee, Elsbeth Goettsch, Derk Jansen, Marieke Fernhout, Klaas Douwes, Gert van Klinken, Peter Korver, Tom-Eric Krijger, Dick Peters, Froukje Pitstra en Erik Jan Tillema.

geschreven op 18 mei 2017

Gesprekskring over Bijbelse vrouwen en verlies in Soest

door De Kapel

Als vrouwen rouwen – 4 middagen zullen we stilstaan bij verhalen over vrouwen in de Bijbel met verlieservaringen:
– Naomi en Ruth, de Moabitische, in het gelijknamige boek ‘Ruth’
– De naamloze vrouw van Lot in het eerste Bijbelboek ‘Genesis’
– Batseba, vrouw van de grote koning David, in het boek ‘Samuel’
– Ook in Genesis: Lea, de ongewenste vrouw van Jakob; en Hagar, de moeder van Ismaël, stamvader van de Arabieren.

We zullen deze verhalen samen verkennen en leggen naast eigen verlieservaringen. Verlies van een kind, of je partner, van huis en haard, van je land, van je dromen, van eigenwaarde en trots, van geborgenheid. Verlies en rouw kent veel gezichten. Ook in de Bijbel. Ook bij al die vrouwen in de Bijbel, wier naam soms niet eens genoemd wordt.
In deze kring van 4 middagen zullen we niet alleen delen, verkennen en herkennen, ook neem ik je aan de hand van deze Bijbelverhalen graag mee in de laatste (wetenschappelijke) inzichten op gebied van verlies, rouw en (psycho)trauma. Inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, systemisch werken en contextueel pastoraat, psychotrauma en de hechtingstheorie.

Als deelnemer word je uitgenodigd om je eigen ervaringen in te brengen. Theorie, verhalen, ervaringen en oefeningen zullen elkaar afwisselen. Je bent van harte welkom!
Ook mannen, uiteraard….

• Data: 17 en 31 mei, 14 en 28 juni
• Plaats: Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 Soest
• Tijd: 14.00 – 16.00 uur
• Kosten: geen; een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld
• Opgave: vóór 10 mei 2017 bij ds Evelijne Swinkels-Braaksma
Bijeenkomsten zijn ook los te volgen
• Aantal deelnemers minimaal 8, maximaal 25 (vol is vol)
• Voor meer info en opgave: evelijne.swinkels@planet.nl , tel: 06  – 24 51 47 29

geschreven op 10 mei 2017

Liederen van Maarten Luther 15 juni

door De Kapel

Donderdag 15 juni in de Regenboogkerk een bijzondere avond in het kader van 500 jaar Reformatie: liederen van Maarten Luther met uitleg, samenzang en concert. 
Met medewerking van het Carminis Consort.

Datum: 15 juni
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Regenboogkerk, Nassaulaan, Hilversum
Toegang: collecte afloop

geschreven op 8 mei 2017

Roze Zondag 7 mei

door De Kapel

Op 7 mei is er een Roze Zondag-viering in De Kapel. Voor vrijzinnigen zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht sinds heel lang geen probleem. De Remonstranten waren in 1986 het eerste kerkgenootschap wereldwijd die de inzegening van man-man, vrouw-vrouw relaties opnam in de Kerkorde. Andere vrijzinnige groepen volgden en in heel wat PKN-gemeenten is een inzegening mogelijk. Is daarmee de emancipatie voltooid? Niet altijd en overal. Welke bijdrage kunnen we leveren aan een grotere verdraagzaamheid en acceptatie?

In samenwerking met Wijdekerk is deze dienst door ds. Korver voorbereid. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, die zelf LHBT-er (lesbisch, homo, bi, transgender) zijn of nauw betrokken bij LHBT-ers. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente, “want samen zijn wij-de-kerk”. Ronald Posthuma komt spreken en de zanger Ebele Wijbenga komt enkele liedjes brengen. Tevens wordt het fotoproject Only Love gepresenteerd, waarin gelovige LHBT-ers vanuit hun hart spreken.

geschreven op 26 april 2017

Alle berichten