Nieuwe oriëntatiekring

door De Kapel

kringIn het najaar, in september, start bij voldoende belangstelling een nieuwe oriëntatiekring. Heeft u belangstelling om met anderen gesprekken te voeren over wat u beweegt, wat u zoekt en wat u inspireert en staat u open voor het verhaal van anderen?  Wilt u ook meer weten wat de vrijzinnig-christelijke traditie ons aanreikt?

De afgelopen twee jaar is een groep van nieuwe vrienden van De Kapel met elkaar in gesprek gegaan over de dingen die er toe doen, de vragen van het leven en de vragen wat daarbij je oriëntatie, je geloof is. Het eerste jaar luisterden we naar elkaar. Ieder kreeg de gelegenheid te vertellen wat hem of haar inspireert of welke ervaringen bepalend zijn geworden in het leven.

Het tweede jaar gingen we met elkaar in gesprek over wat de traditie van het vrijzinnig-christendom ons aanreikt aan verhalen en rituelen. Wat betekenen woorden als God, Christus, Geest, kerk, doop, viering van brood en wijn ons?

Wanneer u belangstelling heeft voor de nieuwe kring, neemt u dan contact op met ds. Peter Korver.

geschreven op 26 juni 2016

Nieuws van Vrijzinnigen Nederland

door De Kapel

Internationaal vrijzinnige dag

mensenOp 19 juli is er op Mennorode in Elspeet een internationale bijeenkomst voor vrijzinnigen georganiseerd waar u van harte welkom bent. Er is een afwisselend programma met een lezing over Duurzaamheid door Klaas van Egmond (hoogleraar Geowetenschappen), Chalice circles (open gesprekken waarin mensen elkaar ondersteunen in spirituele groei) en een boekpresentatie van het boek Geloof zonder zekerheid van Paul Rasor.

Kosten € 45 incl. lunch en diner.

Vrijzinnige week Hoezo Vrijzinnig!
Van 21 tot 26 november 2016 organiseert Vrijzinnigen Nederland samen met Stichting Allegoeds deze week op het prachtige Bosgoed in Lunteren. Er is een uitgebreid programma met lezingen door Laurens ten Kate, Klaas Douwes, Paul Rasor en Wies Houweling. Een uitstapje naar de Jonge van Gogh in het Kröller Möller en verschillende andere activiteiten die allen ook facultatief bij te wonen zijn.

De kosten voor deze week zijn € 375 op basis van vol pension.

Algemene Vergadering Vrijzinnigen Nederland

Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 november in het Bosgoed in Lunteren.

Voor meer informatie en aanmelden voor de bovenstaande activiteiten zie: bureau@vrijzinnigen.nl

geschreven op 26 juni 2016

Komen tot vergeven

door De Kapel

PrayingOm tot vergeven te komen is nog niet zo eenvoudig. Vergeven, wat is dat, wat gebeurt er? Dit voorjaar ben ik intensief met het onderwerp vergeven aan het werk in mijn eigen leven. Het begint ermee of ik mijzelf kan vergeven, of ik kan vergeven wat er in mijn leven mis is gegaan. Beslissingen die ik heb genomen en uiteindelijk niet juist waren. Nog moeilijker is het om een ander mens te vergeven. Hoeveel wrok kan een mens met zich meedragen om hetgeen hem in het verleden is aangedaan. Hoe je het wendt of keert ieder mens wordt zo nu en dan onrecht aangedaan. En dan is de vraag: kan ik vergeven?

Terwijl ik met dit onderwerp in mijn leven bezig ben, is er het team “Even op Adem komen“, die op zondag vijf juni een prachtige “anders dan anders viering” in de Kapel heeft verzorgd. Ook zij kozen voor het onderwerp “loslaten en vergeven”.  Een meditatieve viering waarbij in de verwerking binnen de viering met diverse mooie stappen werd gewerkt om tot loslaten en vergeven te komen. Lees verder

geschreven op 26 juni 2016

Even op adem komen

door De Kapel

Tussen werk en merk-2Acht jaar geleden nam een groepje vrouwen uit De Kapel het initiatief om meditatieve bijeenkomsten te gaan houden op de vrijdagavond. De deelnemers zitten in een kring rond lichtjes en een symbolisch bloemstuk. Er worden korte filosofische overwegingen gehouden, er is aandacht voor zowel eigentijdse als klassieke muziek, er zijn meditatieve stiltes en een kort, herhalend lied uit de traditie van Taizé. Aanvankelijk spraken we over Tussen Werk en Kerk. Omdat niet iedereen zo van zijn of haar werk kwam of van plan was twee dagen later naar de kerk te gaan, is de naam onlangs veranderd in Even Op Adem Komen. Een moment van rust, van bezinning, van inspiratie en bemoediging. Lees verder

geschreven op 26 juni 2016

Verrijkende en verwerpelijk teksten in de bijbel

door De Kapel

bijbelIn mijn eerste gemeente, dat was de NPB van Weesp, heb ik eens een enquête gehouden naar populaire Bijbelteksten en impopulaire. Een slechte waardering kregen die verhalen uit het Oude testament waarin veel geweld gebruikt wordt, op last van God, om andere volken te verdrijven, uit te roeien om zo ruimte te geven aan het volk Israël, dat uitverkoren is. In zijn algemeenheid staan ook de brieven van Paulus er slecht op. Dogmatisch en met vrouwonvriendelijke teksten. In de gemeente dient de vrouw te zwijgen. De vrouwen moeten in uw bijeenkomsten hun mond houden. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven. Willen zij iets te weten komen, dan moeten zij er thuis hun man maar naar vragen (1 Kor. 14 : 34-35).

Lees verder

geschreven op 26 juni 2016

Stilte-retraite voor leidinggevenden

door De Kapel

monnikHet Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe organiseert een driedaagse stilte-retraite in de Abdij van Egmond van 5 t/m 7 oktober 2016. Ingebed in het kloosterleven reflecteren we op leiderschap en dienen vanuit wat de Christelijke Traditie ons aanreikt. En dat kan verrassend zijn! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor wie interesse heeft in zo’n ‘break’ of ‘reset’ of die hun werk eens willen doordenken en doorleven vanuit (de eigen) Christelijke wortels kan informatie vinden op www.gcsl.eu.

geschreven op 17 juni 2016

Kapel concerten seizoen 2016-2017

door De Kapel

Alvast voorproeven met een overzicht van onze Kapel concerten seizoen 2016-2017!

Tango AliadoZaterdagmiddag 17 september 2016
Tango Aliado – viool, piano, bandoneon en cello

Zaterdagmiddag 15 oktober 2016
Jorrit van den Ham & Maaike Aarts
piano & viool

Zaterdagmiddag 19 november 2016
Kokako – pianotrio
(bas)klarinet, fluit en piano

Zaterdag 21 januari 2017
Ana Valero Betrán & Sergey Smirnov
altviool & piano

Zaterdagmiddag 18 februari 2017
Guitar Connection – 2 gitaren

Zaterdagmiddag 18 maart 2017

Zaterdag 18 maart 2017
Sharon Niessen, Piano en Martine wijers, viool

Zaterdagmiddag 8 april 2017
Kwartet Kamermuziek Ensemble Nederland

Zaterdagmiddag 13 mei 2017
Rietveld Ensemble

Zaterdagmiddag 10 juni 2017
The Fancy Fiddlers

Binnenkort uitgebreide informatie over bovenstaande concerten  op de websites van
www.dekapel.nu en www.bladmuziekonline.com

geschreven op 15 juni 2016

Het belang van rituelen

door De Kapel

Rituelen geven vorm aan ons leven

stapstenenBij mijn bevestiging als pastoraal werker beloofde ik u op een later moment in te gaan op rituelen. Rituelen zijn mij dierbaar en momenteel volg ik een leertraject heel specifiek over het vormgeven van (oude) rituelen, lees ik hierover en bezoek ik symposia en trainingsweekenden omtrent rituelen.

Van oudsher gaf, in het Westen, met name de kerk vorm aan rituelen. De priester of dominee was middelaar bij rituelen rond geboorte, huwelijk en sterven. Door secularisatie echter en het idee dat wij, al dan niet religieuze, rituelen niet meer nodig hebben is het ritueel als zodanig steeds verder in de marge geraakt.

Langzaam maar zeker zien we in onze samenleving nu opnieuw behoefte aan rituelen ontstaan, een her-ont-dekking van rituelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waardige wijze waarop er werd omgegaan met slachtoffers en nabestaanden van de MH17 en de behoefte aan gezamenlijk herdenken van een prominent voetballer als Johan Kruijf. Lees verder

geschreven op 22 mei 2016

Creatieve midweek op Hoorneboeg

door De Kapel

Hoorneboeg 009Van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus vindt de Creatieve Midweek plaats op landgoed De Hoorneboeg, net onder Hilversum. Deelname aan deze week is mogelijk voor iedereen, van elke leeftijd, die graag schildert. Er wordt verwacht dat je actief meedoet en enigszins zelfstandig kunt werken. Kunstenares Antje Sonnenschein begeleidt ons. De kosten bedragen € 335,25 voor een eenpersoonskamer met vol pension en professionele begeleiding. Opgave voor deelname 030 2316970 of info@remonstranten.org.

geschreven op 22 mei 2016

Liberaal christendom, een nieuwe naam voor vrijzinnigheid?

door De Kapel

liberaal christendomIn de dertig jaar dat ik nu werk als voorganger bij NPB en Remonstranten heb ik twee soorten vrijzinnigen leren kennen: de zoekers en de (zeer) ruim denkende gelovigen. De eersten durven zich niet ‘gelovig’ te noemen, maar zijn zeer geïnteresseerd in godsdienst, levensbeschouwing en filosofie. Zij leggen zich nergens op vast. Je vindt ze vooral bij Vrijzinnigen Nederland en dat is – zo weet u inmiddels – de nieuwe naam voor de NPB. De tweede groep voelt zich deel van de christelijke traditie, durft zich ook kerk te noemen, maar dan wel zonder dogma’s en strakke regels en met een heel open en oecumenische houding. Je vindt ze vooral bij remonstranten en doopsgezinden. Remonstranten voelen zich thuis bij een omschrijving als ‘denkend geloven en gelovig denken’. Doopsgezinden zijn vooral gelovige ‘doeners’: daden gaan woorden te boven. In De Kapel vind je het allemaal terug.

Dat er niet één waarheid, één theologie is en dat er vooral verschillend gedacht mag worden over van alles, daarop vinden we elkaar wel. Ook dat we voor alles gaan voor ‘vrijheid en verdraagzaamheid’.  Maar het ontslaat ons niet van de plicht om met elkaar op een serieuze manier te doordenken waar we voor staan, welke waarden en normen we hoog willen houden en waar we onze hoop en vertrouwen uit putten. Je komt dan uit op een theologie, een systematische doordenking van geloof dat recht doet aan de uitkomsten van de moderne wetenschap, van godsdienstwetenschap, bijbelonderzoek, filosofie, psychologie.

Nu is er enkele maanden geleden “Liberaal Christendom” verschenen, een boek waarin elf vrijzinnige theologen trachten de het belang van een ‘liberale’ theologie voor deze tijd onder woorden te brengen. Waarom doet liberale of vrijzinnige theologie er nog altijd of juist nu toe? Lees verder

geschreven op 20 april 2016

Alle berichten