Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Film/lezingen en expositie zusters Augustinessen van St. Monica

  Film/lezing: 85 jaar zusters Augustinessen van St.Monica

  Quote van de zusters Augustinessen van St.Monica:

  “Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ieder heeft zijn eigen plaats, die je niet hoeft te bevechten. Dat is de plaats waar jouw talenten tot hun recht komen en waar je kunt zijn wie je werkelijk bent. Dat maakt dankbaar en schept ruimte voor de liefde. Deze liefde is scheppend.”

  Cliche’s over kloosterzusters worden door de Augustinessen van St.Monica al 85 jaar  onderuit gehaald door hun moderne visie op het leven. Op eigen manier, doordacht en vlot, realiseerden ze binnen 35 jaar 7 kloosters, waarvan de Stad Gods in Hilversum landelijk het bekendst werd. De loterij Meisjesstad was 70 jaar een nationaal begrip (hoogtijdagen: 70.000 loodjes) en hun blad ‘Stad Gods’ (hoogtijdagen: 60.000 abonnees) bestaat nu ook 85 jaar en is onlangs vernieuwd. Dit heeft hen zelfstandigheid gegeven om, zonder subsidie, op hun manier mensen te kunnen opvangen die tussen wal en schip vielen, zoals vroeger ongehuwde moeders in Meisjesstad en daklozen.

  Nu richt het nieuwe klooster in Hilversum, Casella, zich als stilte- en ontmoetingscentrum op jongeren, die hier op speelse manieren hun eigen spiritualiteit kunnen ontdekken, zoals in het labyrint of het gebedsbos. Daarmee lopen de zusters Augustinessen van St.Monica spiritueel nog steeds vooraan.

  Paul Delcour en Annette van Tol hebben een documentaire gemaakt over deze zusters die weinig filmcamera’s binnen lieten. Daartoe hebben zij hen een jaar mogen filmen en interviewen en kregen zij toegang tot beeldmateriaal uit de privé-archieven van de zusters.

  De documentaire is in 2 delen uitgezonden door de KRO.

  Film/lezing: maandag 21 januari 2019, 19.30- 21.30 uur

  Deel 1: Verleden: hun tijd vooruit, presentatie Annette van Tol.
  Vanuit welke visie leefden de zusters en waar kwam die vandaan?
  Hoe kreeg die visie vorm in hun dagelijks leven en in de manier waarop ze hulp boden?

  Film/lezing: maandag 28 januari 2019, 19.30- 21.30 uur

  Deel 2: Heden: met de tijdgeest mee, presentatie Paul Delcour.
  Hoe zijn de zusters meegegaan in de tijdgeest, wat bleef en wat veranderde?
  Hoe kan een visie steeds voor vernieuwing zorgen, waardoor klooster Casella kon ontstaan? Hoe kan hun visie ons nu nog inspireren?

  Expositie: 18 t/m 31 januari 2019 Verleden en heden.
  Filmlezingen 21 en 28 januari 2019, 19.30- 21.30 uur.
  Locatie beide: bibliotheek Hilversum, ‘s Gravelandseweg 55.

 • Wereldlichtjesdag

  Zondag 9 december vond voor de eerste keer in Hilversum Wereldlichtjesdag plaats. De Kapel verleende gastvrijheid aan ouders die moeten leven met het verlies van kinderen.

  Over de hele wereld staken zij om 19 uur kaarsjes aan. Omdat we in tijdzones leven werd het licht elk uur doorgegeven aan een ander deel van de wereld waar het dan 19 uur werd. Samen met Hilversumse ouders bereidde ds. Peter Korver een bijeenkomst voor waarin verbondenheid met elkaar en met ouders elders op de wereld centraal stond. Veel lichtjes, enkele gedichten, muziek en ontmoeting.

  Er werd gesproken door een dominee, een humanistisch raadsman en een moeder die zelf twee kinderen verloor aan een ziekte en zó krachtig en positief was, terwijl ze het toch zo moeilijk had (gehad). In een ‘levensboom’ vol foto’s waren de afwezige kinderen aanwezig. Het was mooi om met mensen van allerlei levensinstellingen – bijna niemand hoorde bij een kerk – te delen in het menszijn.

 • Arminiusreeks 4: De maaltijd die verbindt – Peter Korver

  Ds. Peter Korver, predikant van de Kapel, heeft zich tijdens zijn studieverlof verdiept in mogelijke vormen en de betekenis van gezamenlijke maaltijden in een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Het resultaat is verwerkt in een boekje, dat nu te verkrijgen is. (Begin volgend jaar zal ds. Korver in de Kapel zijn boek presenteren.)

   

  Over het leven van de eerste christenen lezen we: ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.’ (Hand. 2:46). Je zou kunnen spreken van een tafelgemeenschap. Hoe belangrijk is het voor ons dat wij als geloofsgemeenschap regelmatig met elkaar aan tafel gaan? En hoe wordt het vieren van de rituele Maaltijd van brood en wijn daarbinnen ervaren? Peter Korver vroeg voorgangers die werkzaam zijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen naar hun ervaringen en ideeën rond het avondmaal en andere gezamenlijke maaltijden. De bevindingen staan in dit boekje.

  Verder houdt de auteur een pleidooi voor regelmatige maaltijdvieringen in verschillende vormen. Enerzijds gaat het om het verkennen van mogelijkheden om brood en wijn te delen op een manier die blij maakt, die verbindend is en die niemand uitsluit. Anderzijds bepleit Korver om op veel meer momenten en manieren samen aan tafel te gaan. In een open en niet-dogmatische gemeenschap mag een gastvrije tafel staan waar mensen met uiteenlopende levensverhalen zich veilig en aanvaard mogen voelen.

  Nu verkrijgbaar: no. 4 uit de Arminiusreeks. Bestelling (€ 5 + verzendkosten) via www.remonstranten.nl/webshop

  U kunt ook bestellen per email info@remonstranten.org

 • Kerstverhaal door Hilversum Zuid

  Licht delen met de mensen om je heen

  Sinds 2016 wordt er door Hilversum Zuid een kerstwandeling georganiseerd door verschillende organisaties in de buurt, samen met de buurtbewoners.

  Komen jullie ook op zondagavond 16 december 2018?

  Terwijl we wandelen door de verlichte straten in de buurt kijken we naar het kerstverhaal. Starten kan tussen 17.00 en 19.00 uur. Meer informatie volgt via https://www.facebook.com/kerstverhaaldoorhilversumzuid en via https://www.bethlehemkerk.nl/

  Wil je meer weten ? Laat het weten via kerstverhaal@bethlehemkerk.nl

  Van harte welkom!

 • Samen op vakantie 2019

  Een nieuwe lente…” is het thema van de Samen Op Vakantieweek 2019, die georganiseerd wordt van zaterdag 23 maart t/m zaterdag 30 maart 2019 in het Roosevelthuis/Nieuw Hydepark in Doorn. 

  De voorbereidingen voor deze week zijn in volle gang. De stuurgroep vergadert, de werving van vrijwilligers is bijna rond. Nu is het tijd dat de gasten zich gaan aanmelden.

  De vakantieweek is bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of persoonlijke situatie niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoel gebonden zijn en zorg nodig hebben zijn van harte welkom. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op alle mogelijke manieren inzet voor de gasten. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor “samen kerk zijn” en voor persoonlijk pastoraal contact. Ons Kapelkoor verleent medewerking aan de kerkdienst. 

  Het vernieuwde Roosevelthuis heeft alle mogelijke faciliteiten om de gasten goed te kunnen helpen. De Stuurgroep heeft de prijs voor VGH-leden vastgesteld op 475,- euro.

  Voor opgave en informatie kunt u terecht bij Hanneke Tuk, 035-6216223.

 • Expositie Ronald Lubbers: De Lucht uit mijn Longen

  De lucht uit mijn longen’ is een expositie van fotograaf Ronald Lubbers (1967) wonende in Giesbeek. Vanaf 1 december tot eind januari hangen fotowerken van hem in de Kapel in Hilversum. Ronald is fotograaf, filmer en mediamaker. Als zelfstandige produceert hij sinds 10 jaar dagelijks media voor MKB bedrijven met zijn bedrijf IJsselMedia. 

  Sinds 2011 is hij actief als fotograaf en maakt foto’s voor particulieren, bedrijven en reclamebureaus. In zijn studio heeft hij de laatste 3 jaar geëxperimenteerd met oa. vloeistof fotografie. Deze experimenten zijn vooral gestoeld op wetenschappelijke principes.  Hij heeft een techniek ontwikkeld voor het fotograferen van luchtbellen in vloeistof. Ronald is auto-didact. 

  In de avonduren maakt Ronald natuurfoto’s van Giesbeek en omgeving. Zijn facebookpagina Ronald Lubbers Photography heeft een groeiende schare volgers. Het eiland Giese Kop is een steeds terugkerend beeld. Sinds het ontstaan van dit eiland vier jaar geleden heeft Ronald in alle seizoenen en omstandigheden steeds dezelfde foto gemaakt. Vooral op nachtfoto’s is goed lichtvervuiling en luchtvervuiling te zien.  

  Inspiratie voor de luchtbellen ontstond afgelopen jaren tijdens het herstel na jarenlange fysieke problemen en diverse klaplongen te hebben gehad. Met alle wandelingen rond Giesbeek voor herstel en training heeft hij niet alleen zijn longen flink getraind, maar ook oog gekregen voor bijzondere vormen. 

  Door de fixatie op zijn lijf en gezondheid zagen de foto’s van luchtbellen er ineens niet meer zo willekeurig uit. Tussen de honderden foto’s zag Ronald steeds vaker vormen van longen en andere lichaamsdelen. Het idee om er een serie van te maken was geboren. Door de media aandacht in 2017 zijn er al veel fotowerken verkocht. 

  In 2019 gaat Ronald verschillende grote exposities inrichten in ziekenhuizen in het oosten van het land. Van alle foto’s worden maximaal tien afdrukken geproduceerd. Kopers ontvangen een ondertekend exemplaar met volgnummer en een certificaat. 

  Op 23 december as. is er een open middag waarop iedereen welkom is. Vanaf 12.00-15.00 uur geeft Ronald uitleg over licht-en luchtvervuiling en het maken van luchtbellen.

  De Kapel, s-Gravelandseweg 144, 1217 GA  Hilversum

  Als u interesse heeft in de fotowerken kunt u naar de catalogus vragen. Voor verdere informatie kunt u hem mailen of bellen. Ronald Lubbers, 06-20371343 of ronald@ijsselmedia.net.
  Of kijk op www.ronaldlubbers.nl.
  Een wachtwoord om alles te zien wordt op verzoek verstrekt. 

 • Rachelle van Andel legt proponentsexamen af

  Zaterdag 3 november was een grote dag voor Rachelle van Andel. Dit voorjaar kwam zij als student van het Remonstrants Seminarium bij ons in De Kapel om stage te lopen. Nu was het moment om haar proponentsexamen af te leggen, dat toegang geeft tot het predikantschap.

  In vrijzinnig centrum Vrijburg in Amsterdam verdedigde zij in het openbaar haar afstudeerscriptie ten overstaan van de hoogleraar en het curatorium, de afgevaardigden van de plaatselijke gemeentes en de predikanten. De hoofdvraag van dit werkstuk is: Op welke wijze kunnen de ideeën van de bevrijdingstheologie remonstrantse theologen uitdagen en verrijken om een hedendaags sociaal remonstrantisme vorm te geven?

  Ze zette uiteen wat wij in De Kapel natuurlijk al eerder hadden gemerkt dat theologie voor haar meer is dan een intellectueel doordenken van het geloof. Ze biedt voor haar een mogelijkheid om ‘een wereld te verbeelden waarin we elkaar het licht in de ogen gunnen en we ons kunnen verbinden met elkaar en de wereld waarin we leven’. Nadat zij met verve de vragen had beantwoord gingen de stemgerechtigde leden in beraad en kwamen tot de conclusie dat Rachelle toegelaten mag worden als predikant van de remonstranten.

  Nadat zij de bul uitgereikt kreeg, volgde een viering waarin zij bevestigd werd en gezegend. Sinds kort is zij al aan de slag en wel als vernieuwingspredikant in Eindhoven. Zij woont echter in Hilversum en de goede contacten met De Kapel zullen blijven!

 • Manu Keirse : Luister, en daarna luister. En luister.

  Een aantal leden uit onze Kapel was op donderdag 1 november naar de Grote Kerk van Hilversum gekomen voor een bijzondere middag van het Contactorgaan Ouderenpastoraat. Zij waren de enigen niet die de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse wilden horen over de vraag hoe je anderen nabij kunt zijn bij groot verdriet. Uit alle wijkgemeentes van de Protestantse Kerk waren huisbezoekers aanwezig en daarnaast predikanten en artsen. Monika Rietveld trad op als gastvrouw.

  Manu is niet de eerste de beste als het gaat over vragen van verlies, van leven en dood, en wat troosten is. Hij doceerde aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Leuven, was directeur patiëntenzorg, staatsecretaris. Het risico bestaat bij iemand die zo hooggeleerd is en bovendien manager  dat hij abstracte ideeën en veel cijfers uitstort over zijn gehoor. Dat was geenszins het geval. Manu sprak vanuit direct herkenbare voorbeelden uit het geleefde leven. Het overlijden van grootouders en ouders, maar ook van anderen aan ziekte en ongelukken is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Het is niet nodig om dan de hulp van een psycholoog of psychiater in te roepen of anti-depressiva te slikken. Je bent in rouw, je hebt verdriet en je denkt dat gek wordt, maar dat is niet waar. Verdriet is normaal gedrag van normale, evenwichtige mensen. Je hebt voor langere tijd ‘rouw-arbeid’ te verrichten. Eerst moet je het verlies onder ogen kunnen zien. Ontkennen van wat er gebeurd is, ja zelfs de overledene menen te zien, ook dat is normaal. Je weet wel dat hij of zij er niet meer is, maar je voelt het nog niet. De tweede stap is het ervaren van de pijn en het verdriet. Je bent boos, juist op de mensen die je het meest nabij zijn. Je bent ontroostbaar. Dat hoort erbij en je kan het niet ontlopen, op straffe dat het anders later alsnog naar buiten barst. De derde stap is om je samen met je verdriet aan te passen aan de wereld om je heen. De vierde stap is om opnieuw van het leven te kunnen genieten en de herinneringen levendig te bewaren. Mannen rouwen anders dan vrouwen. Bij mannen hoort dat ze vluchten in activiteiten, in doen; vrouwen willen praten.

  Twee dingen moet iemand die wil troosten nooit zeggen.  Fout is: ‘je moet het loslaten’. Het gaat niet om iemand los te laten, maar om iemand ‘anders vast te houden’. Fout is om over ‘verwerken’ te praten. Het gaat meer over ‘verlies overleven’. Uit het publiek werd gevraagd of je nog met overledenen kunt praten, zoals men dat in de Indonesische cultuur leert. Manu: Ja, dat kan. Je kan aan een overledene alles blijven vragen, bij het graf, bij een foto. De kans is groot dat je je zo verbonden voelt op zo’n plek dat je een antwoord krijgt in zijn/haar geest. Speciale aandacht had Manu voor het rouwen van kinderen. Houd ze niet weg van de overledene. Geef ze de juiste informatie en luister naar ze zoals je ook naar de volwassenen luistert.

  Wie meer wil lezen over hoe we anderen kunnen troosten, is het boek van Manu Keirse aan te bevelen. Titel: Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Een heel leesbaar boek en dus niet alleen voor professionele hulpverleners.

  LET OP.
  Als u hierbij niet aanwezig kon zijn is er goed nieuws. De lezing van Manu Keirse, afgelopen donderdagmiddag 1 november in de Grote Kerk is via internet te beluisteren op:

  www.grotekerkhilversum.nl     

  Dan de link aanklikken: luister live mee via kerkdienstgemist.nl
  Vervolgens de link:  COP Manu Keirse.

  Deze middag was georganiseerd door de Contactgroep Ouderen Pastoraat in Hilversum.

 • De Kapel in Amerika genoemd om onze Vredespalen

  Het bericht over onze Vredespalen zoals het op de Amerikaanse website www.worldpeace.org is verschenen.

  De Kapel Promotes Peace Week in Hilversum, Netherlands

  September 15th to September 23 is “Peace Week” in Hilversum, Netherlands.

  “De Kapel“ a liberal Faith Community with Christian background promotes each year “Peace Week“ very actively and each year it is part of their program to plant Peace Poles in Hilversum. This year marks their 5th Peace Pole planted.

  Lopes Dias Community center accepting donation of Peace Pole.

  Hilversum is a city and municipality in the province of North Holland, Netherlands.

  5th Peace Pole Planted in North Hilversum during Peace Week

  This year, on Septemger 19th, De Kapel donated their Peace Pole to a Community Center in the Northern part of Hilversum, called Lopes Dias.

  the unvealing of the 5th peace pole 2018

  “All Peace Poles help to connect each other and The Community Center Lopes Dias also helps to connect citizens of Hilversum” says Father Tom Rijken of De Kapel.

  Father Rijken with his very 1st pole outside “De Kapel“ in 2014

  More info in Dutch about the Peace Poles in Hilversum.

  Thank you to Father Rijken for his contributions to spreading the message of Peace.
  May Peace Prevail on Earth
  May Peace Prevail in Hilversum

 • Vrijwilligers gevraagd

  Vrijwilligers gevraagd voor de Samen Op Vakantieweek 23 t/m 30 maart 2019.

  De stuurgroep Samen op Vakantie organiseert in afstemming met en in opdracht van het Centraal college van Diakenen een vakantieweek voor oudere gemeenteleden van alle wijkgemeenten van de PgH. 

  We verblijven in het prachtige Nieuw Hydepark in Doorn en er is plaats voor ongeveer 50 gasten. Nader bericht voor gasten volgt later!

  Er  zijn ongeveer 20 vrijwilligers nodig om ouderen een onvergetelijke week te laten beleven. Meld je aan om gasten te helpen bij de dagelijkse persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en eventuele verzorgende/verpleegkundige handelingen. Er zijn ook vrijwilligers nodig die zorgen voor hulp bij maaltijden en koffie en thee voorziening (en niet te vergeten een glaasje op zijn tijd). Ook zijn er mensen nodig die zorgen voor een recreatief programma deze week. Met elkaar werken we aan het gezamenlijke doel om deze week tot een succes te maken.

  Heb je tijd beschikbaar, een goede gezondheid en energie? Meld je dan aan voor deze week. De meeste vrijwilligers zijn nodig in de verzorging, verzorgende en verpleegkundige ervaring is wenselijk maar niet perse nodig.

  Informatie en aanmelding kan tot 1 december 2018 bij Evert van den Brink, e-mail: mail@evertvandenbrink.nl of tel 06-51752214
  Hanneke Tuk, tel.035-6216223

Ouder nieuws
 • Naar vergroening van de kerken in Hilversum - Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.  Franciscus van Assisi ...
 • Nieuw initiatief van de landelijke Vrijzinnigen Nederland voor vrijzinnig pastoraat - Pastoraat is voor vrijzinnigen heel belangrijk, zo heeft recent onderzoek uitgewezen. Geestelijke verzorging, het liefst uitgevoerd door vrijzinnigen, zowel professionals als vrijwilligers. Vrijzinnig pastoraat gaat ...
 • Chris Doude van Troostwijk: God is het surplus - Over wat wij ons mogen voorstellen bij het begrip God, kwam Chris Doude van Troostwijk met ons spreken tijdens de Kapellezing van maandag 8 oktober. ...
 • Vijfde vredespaal was voor Lopes Dias - Woensdag 19 september is een mooie, late zomeravond. Bij de entree van Woondienstencentrum Lopes Dias in Hilversum-Noord zitten bewoners van de zorgappartementen, buurtbewoners, personeel, leden ...
 • Goois van Praag Leerhuis 2018-2019 - Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de hand van de indeling die bij het ...
 • De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden - Het komende half jaar is het thema van De Kapel ‘duurzaamheid’. Daarover leest u meer en hoort u meer, zowel in ons programma als in ...
 • Vrijzinnigen uit Tsjechië in Holland - Maandag 16 juli kregen vrijzinnigen in het Gooi bezoek van gastverwanten uit Tsjechië.  Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en ...
 • Succesvolle Boeketiek! - Met mooi weer is na sjouwen en opbouwen de Boeketiek een mooi succes te noemen. Met zeer veel dank aan alle medewerkers en niet te ...
 • Onderweg naar de kerststal - Elk jaar opnieuw gaat er een grote stoet mensen onderweg om het kerstkind te ontmoeten. Ieder jaar weer wordt het kerstfeest gevierd. Ja, zelfs tegen ...
 • De Boeketiek  - De Boeketiek zal plaats gaan vinden op zaterdag 10 maart van 10.00 - 15.00 uur. Het idee is de opbrengst te besteden voor de aanleg ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.